Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Ázsiai Törpekutyák és Bichonok Fajtagondozó Egyesülete

Az FCI (Federation Cynologique Internationale, 13. Place Albert Ier. B-6530 Thuin, Belgikue, továbbiakban FCI) előírásai és a mindenkori, Magyarország törvényei szerint elismert (továbbiakban elismert) chinese crested dog (hairless és powder puff változat), japán chin, lhasa apso, pekinese, shih-tzu, tibeti spániel, tibeti terrier, bichon frise, bolognese, coton de tulear, havanese, löwhen, maltese fajtájú kutyákat (továbbiakban összefoglalóan: fajta) tartó jogi és természetes személyek tömörítése A fajtával kapcsolatos ismeretterjesztés a fajta népszerűsítése. A fajta minőségének megőrzése, javítása, az FCI vagy az elismert a fajta mindenkor érvényben lévő standardja alapján. Az Egyesület tagjainak az Egyesület céljai szerinti körben- érdekvédelme és érdekeik képviselete. A kulturált kutyatartás írott és íratlan szabályainak széles körben való népszerűsítése. Az ember és természet kapcsolatának erősítése, a környezet és természet védelmének aktív segítése, kiemelt hangsúllyal az állatvédelmi törvényben meghatározottakra. Versenyek szervezése. Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV törvény és a 98/2013. (X. 24.) FVM rendelet, vagy ezek helyébe lépő szabályozás alapján tenyésztő szervezeti elismerés megszerzése chinese crested dog (hairless és powder puff változat), japán chin, lhasa apso, pekinese, shih-tzu, tibeti spániel, tibeti terrier, bichon frise, bolognese, coton de tulear, havanese, löwhen, maltese fajták (továbbiakban együttesen: fajta) vonatkozásában. Elismert tenyésztőszervezeti minősülés esetén az ebből eredő feladatok és hatáskörök ellátása. Ennek keretében a fajtára vonatkozó populációgenetikára alapozott tenyésztés és törzskönyvezés megvalósítása, a fajta MET törzskönyvének vezetése. A fajta tenyésztési programjának elkészítése és végrehajtása elismert tenyésztőszervezeti minősülés esetén. A fajtával kapcsolatos kinológiai tudományos kutatás végzése és támogatása, a tenyésztéssel, kiképzéssel foglalkozó személyek képzése és továbbképzése. A kinológia mint szakmai tevékenység és a kinológia, mint hobby, szabadidős és sporttevékenység iránt érdeklődő vagy azt gyakorló személyek közösségbe és azon keresztül hazai és nemzetközi szervezetekbe integrálása, tevékenységük támogatása, a tevékenység lehetőségeinek és fórumainak megteremtése.

Tartalom megosztása: