Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Babosdöbrétei Élő Hagyományőrző Kulturális Egyesület

Az egyesület alapvetően kulturális, közösségformáló céllal alakul meg, így tevékenységében a kulturális élet fellendítését, az adott területre jellemző kultúra, hagyomány ápolását tűzte ki célul, tevékenyen részt vesz a közösségi rendezvényekben, az ilyen igények felkeltésében, a társadalmi öntevékenység és a közösségi élet kibontakozásában. Együttműködik a szomszéd falvak ilyen célra létrejött egyesületeivel, más társadalmi és állami szervekkel. Az egészségmegőrzés, betegségmegelőzés tevékenység érdekében a parlagfű elleni tevékenységében aktív részvétel. Feladatának tekinti a kultúra és a művelődés iránti igény növelését, kínálatának bővítését. Célja a különböző korosztályok részére közös programok szervezése, ahol át tudják adni egymásnak tudásukat. Célja szabadidő tevékenység szervezése, minden szellemi és anyagi érték gyarapítása. A jelenkor igényeinek megfelelően minél több gyermekkel és felnőttel megismertetni, megszerettetni, megtanítani a múlt hasznos, ma is helytálló és élhető hagyományait rendezvények formájában. Értékeinek megmutatása más településeknek rendezvények, kirándulások szervezésével.
Székhely:8983 Babosdöbréte, Kossuth L. utca 6.
Fő tevékenység:
Adószám:18753796-1-20
Képviselő:Kiss Györgyi Irén

Tartalom megosztása: