Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Balatoni Vízi Polgárőr Egyesület

A helyi közrend, közbiztonság, közlekedésbiztonság, vízbiztonság, kikötők, strandok védelme, strandi lopások megakadályozása, gépkocsi lopások, feltörések megakadályozása a bűncselekmények megelőzésében, balesetmegelőzésben való hatékony közreműködés, az állampolgárok személyi biztonságának védelme, jogbiztonság érzésének növelése, a településen belül, kívül és a hozzátartozó Balaton víztükrén, felületén a vízi közlekedési szabályok, közlekedés rendjének figyelése, szabálytalanságok, bűncselekmények megakadályozása a hatályos jogszabályok figyelembe vételével egyaránt. A kikötői rend fenntartása érdekében folytatott tevékenység az orvhorgászat visszaszorítása, hallopások, strandlopások, gépkocsi feltörések megakadályozása, környezetkárosítása megakadályozása, elsősegélynyújtás, szükség szerint vízből mentés, életmentés, a vízi közlekedés szabályainak betartására felhívás, figyelmeztetés és a környezetvédelem érdekében tevékenység kifejtése. A bűnalkalmak korlátozásával az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése, a közbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervezetek közötti bizalom és együttműködés erősítése. A társadalmi munkában végzett bűnmegelőzési, közbiztonsági, megelőző vagyonvédelmi, vízi baleset-megelőzési, életvédelmi és környezetvédelmi tevékenység. Rendkívüli veszélyhelyzetek, ipari, természeti, vízi katasztrófák esetén kiképzett szakemberekkel hatékony együttműködés, a mentésben való aktív részvétel. A PVPE és a polgárőrség céljait megvalósító szervezetek munkáját elősegítő információk a BKRK-val, a rendőri, a katasztrófavédelmi és rendvédelmi szervekkel, az NKH, valamint a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. Járőrtevékenysége folytat, így a víztükör felületen, mint a településen belül iskolák, óvodák, önkormányzati objektumok, közterületek, temetők körzetében. A bűnmegelőzés érdekében járőrszolgálatot, figyelő és posztos szolgálatot végez. Tájékoztatja a tudomására jutott közbiztonságot, kikötői rendet, közlekedést veszélyeztető cselekményekről (orvhalászat, horgászat, környezetszennyezés, vízi jármű eltulajdonítás, kikötői rend megzavarása) az arra illetékes, intézkedésre jogosult szerveket. A település belterületén és vízfelületén járőrszolgálatot végez. Tetten ért elkövetőket átadja a BVRK-nak, KMB-nek, hivatásos halőrnek, természetvédelmi felügyeleti járőrnek. A gyermek és ifjúságvédelmi feladatok érdekében intézkedik, úszásoktatást, elsősegélynyújtó tanfolyamot szervez a gyermek, és fiatalkorú lakosság körében. A rendőrséggel együtt szórólapokat, reklámanyagot, figyelem felhívó anyagot terjeszt a bűnmegelőzés és a közbiztonság védelmére. A lakosságnak bűnmegelőzési tájékoztatót, fórumokat tart más szervek és a rendőrség bevonásával. Segíti a BVRK-t, az önkormányzatokat, a vízi rendezvények szervezésében, biztosításában (vitorlásversenyek, kékszalag verseny, Balaton átúszások, mentések, stb.

Tartalom megosztása: