Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Bázakerettye és Térsége Bányász Művelődési Egyesület

Az egyesület Bázakerettye és térsége lakosságának közművelődési, szellemi, szabadidős, kulturális és oktatási központja kíván lenni. Iskolarendszeres kívüli oktatási, tehetséggondozási, képességfejlesztési, ismeretterjesztési tevékenység ellátása. A helyi kulturális örökség megóvása, védelme. Az olajbányász hagyományok megőrzése, ápolása és védelme. Bázakerettye és térsége kulturális életének szervezése, a helyi közösségi élet szervezése és fejlesztése. A helyi sportélet támogatása. A célok megvalósítása érdekében szakmai konferenciákat, rendezvényeket, tanfolyamokat szervez, publikációkat jelentet meg, oktatási programokat szervez. A hátrányos helyzetű természetes személyeket programjaiba bevonja. Jogi tanácsadást nyújt, felvilágosító tevékenységet végez. A célok megvalósítása érdekében helyi és országos szintű pályázatokon vesz részt, a pályázatokon elnyert támogatást egyesületi célra használja fel.

Tartalom megosztása: