Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Bázakerettye és Térsége Polgárőr Egyesület

A körjegyzőség közigazgatási területén a közbiztonság és a közlekedési helyzet javítása. A körjegyzőség közigazgatási területén elő emberek közbiztonságának, vagyonvédelmének biztosítása, bűnmegelőzési, közlekedésbiztonsági, természet- és környezetvédelmi feladatok ellátása. Az egyesület működési körzetében közbiztonsági célú álló és mozgó figyelő-jelző szolgálat működtetése. Rendszeres egyesületi foglalkozások keretében az egyesületi tagok és a lakosság részére közbiztonsági vonatkozású tájékoztató előadások, bemutatók, kiállítások, tanácsadások szervezése, a közösségi biztonsághoz szükséges állampolgári jogok és kötelességek megismertetése. Bűnmegelőzési, közlekedésbiztonsági, természet- és környezetvédelmi, katasztrófavédelmi kiadványok terjesztése, a közbiztonság megítéléséről, az önkormányzat, a rendőrség, más rendvédelmi szervek működéséről a lakossági vélemények közvetítése a helyi önkormányzati és állami szervek fórumain. Az iskolai bűnmegelőzési nevelőmunkában történő részvétel, lakóterületükön a fiatalok részére programok, prevenciós előadások szervezése, a tömegsport népszerűsítése. Hátrányos helyzetű (kisebbségi, fogyatékos, nagycsaládos, szociálisan elmaradott) emberek beilleszkedését elősegítő közösségi programok szervezése, koordinálása, lebonyolítása, biztosítása. A külterületi lakosok érdekében cselekedni kívánó természetes és jogi személyek, egyesületek, alapítványok összefogása, helyi szövetségek, pályázati konzorciumok létrehozása, e szövetségek tevékenységének koordinálása.

Tartalom megosztása: