Betlehemi Nővérek Alapítvány

Fő tevékenység: Civil szervezetek (régi)
Adószám: 18957732-1-20
Képviselő: Dr. Aczél László
Székhely: 8353 Zalaszántó, Fő út 20.

A Betlehemről, Szűz Máia Mennybevételérőlés Szent Brúnóról Nevezett Szerzetescsalád magyarországi letelepedéséhez szükséges kolostorok építésének és azokban a szerzetesi élet fenntartási és működési, ill. vendéglátás költségeinek biztosítása, valamint a hitéleti célok szolgálata. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, kulturális örökség megőrzése.