Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Bioenergia Szolgáltató Központ Alapítvány

Tudományos kutatás, különös tekintettel a bioenergia orvos-biológiai hatásira. Bioenergiával kapcsolatos tájékoztató tevékenység. A söjtöri biomassza erőmű építésével, üzemeltetésével kapcsolatos nonprofit tájékoztató és képzési tevékenység. Művelődési, közéleti események, művészeti programok szervezése. Művészeti tevékenység. Hagyományőrzés. Kulturális örökség megőrzése. Oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. Bioenergia alkalmazását, használatát, előállítását segítő képzések szervezése. Életmódformáló, önfejlesztő programok, személyiségfejlesztő programok, tréningek szervezése. Területfejlesztési feladatok ellátása kistérségi, megyei és regionális szinten. A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló szociokulturális tervek (projektek) szervezése. Munkahelyteremtés helyi és regionális szinten.

Tartalom megosztása: