Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Bíró Zoltán Emlékalapítvány a Bányászat Jövőjéért

Az alapítvány célja a nevelés és oktatás, a képességfejlesztés és az ismeretterjesztés támogatása, továbbá család- és ifjúságvédelmi, környezet- és műemlékvédelmi tevékenység ellátása, továbbá a kulturális örökség megóvása. Az alapítvány célja továbbá a hátrányos helyzetű diákok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, az ifjúság nevelésének, oktatásának támogatása, a hátrányos helyzetű csoportok, különösen bányászok, bányászati dolgozók és családtagjaik támogatása, szociális körülményeiknek javítása. Az alapítvány célja továbbá a kulturális és a sporttevékenység, ideértve: kulturális és sport programok szervezése, lebonyolítása, emléknapok, megemlékezések, egyéb események szervezése és támogatása.Az alapítvány a céljai elérése érdekében fejleszteni, segíteni kívánja, illetőleg közreműködik:- az időskorúak gondozásában, - a családok segítésében és egyéb szociális tevékenységben,- az ifjúság nevelésében, oktatásában, képességeinek fejlesztésében, ismereteinek bővítésében, szakképzésben- a környezet- és műemlék-védelemben- az emberi és polgári jogok védelmében,- a sportélet előmozdításában, fejlesztésében,- a közterületek gondozásában, fenntartásában,- a foglalkoztatás elősegítésében.
Székhely:8887 Bázakerettye, Nagyhegy utca 654
Fő tevékenység:Egyéb
Adószám:19364887-1-20
Képviselő:Csatlós Csilla

Tartalom megosztása: