Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Bocföldei Nyugdíjas Egyesület

Az egyesület célja, hogy összefogja az Egyesület tagjait, támogatja és elősegíti a tagság együttműködését, a közösségi élet kibontakozását és megerősítését. Gondot fordít társadalmi megbecsülésükre, egészségi és kulturális szükségleteik kielégítésére - lehetőségei szerint. A célok megvalósítása keretében az egyesület a tagság érdeklődésének megfelelő programokat szervez, kulturális, művészeti, jótékonysági és szórakoztató rendezvényeket, kirándulásokat szervez, a tagság életkorához, szociális és egészségi körülményeihez igazodó, közérdeklődésre számot tartó előadásokat, tájékoztatókat tart, részt vesz a társadalom nyugdíjas tagjainak szélesebb körű együttműködésében, kiemelt figyelmet fordít a nyugdíjasok részvételét és bekapcsolódását a település társadalmi eseményeibe, ünnepeibe, kulturális és közösségi tevékenység megszervezésével segíti a hagyományok őrzését, ápolását és átadását. Az egyesület kiemelt feladatának tekinti az egészségükben átmenetileg meggyengült tagok részére a mentális segítségnyújtást, elhalálozásuk esetén a család irányába történő közösségi részvét kinyilvánítását - amennyiben igény van rá. Az egyesület az alábbi tevékenységek keretében tagjai és vendégei részére biztosítja a rendezvényeken, programokon való aktív részvételt.
Székhely:8943 Bocfölde, Ady Endre utca 15
Fő tevékenység:Szabadidő és hobbi
Adószám:19343534-1-20
Képviselő:Dancs Györgyné

Tartalom megosztása: