Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Bolyai Alapítvány

Bemutatkozás: Az iskola intézményében folyó nyelvi tagozatos, valamint nyolc osztályos gimnázium tantervben dolgozó tanulócsoportok részére megfelelő taneszközök megvásárlásához való hozzájárulás. Az alapítvány anyagi lehetőségeivel, elsősorban az intézményben folyó nyelvi tagozatos, valamint a 8. osztályos gimnáziumi tantervvel dolgozó tanulócsoportok taneszköz igényeinek kielégítéséhez kíván hozzájárulni. Az alapítvány segíti a tanulócsoportok taneszközigényeinek kielégítését, az iskola tárgyai felszereltségének javítását, az iskola hírnevének öregbítését szolgáló események, rendezvények lebonyolítását, az oktatás eredményességét elősegítő újszerű pedagógiai programok bevezetését, iskolai sportrendezvények támogatását. Előbbieken felül az iskola tanulóinak támogatását: kirándulásokon, táborozásokon, versenyeken való részvételét, jutalmazását, sportolási feltételeinek javítását. Ezzel az alapítvány elsősorban a 650 tanuló hatékonyabb oktatását, képzését segíti elő.
Székhely:8800 Nagykanizsa, Erzsébet tér 9.
Fő tevékenység:Oktatás
Adószám:19275495-1-20
Képviselő:Dr. Gál Tamás
Web:https://www.facebook.com/Bolyai-Alap%C3%ADtv%C3%A1ny-220431614748057/

Tartalom megosztása: