Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Böröndért Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Polgárőr Egyesület

Bemutatkozás: A helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálat, figyelőszolgálatot lát el. A közúti baleset helyszínén, valamint óvoda, általános iskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet lát el. Hagyárosbörönd községben a bűncselekmények megelőzése a bűn- és a baleset-megelőzés, a környezetvédelem, a gyermek és ifjúságvédelem érdekében önkéntes tevékenységet fejt ki, a társszervezetekkel, szervezetekkel és más társadalmi szervezetekkel együttműködve. A bűnalkalmak korlátozásával, az ismertté vált bűncselekmények számának mérséklése a kö7zbiztonság javítása, a lakosság és bűnüldöző, valamint a rendvédelmi szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. A lakossági biztonságérzet növelése és ezen keresztül a lakossági kapcsolatok erősítése.
Székhely:8992 Hagyárosbörönd, Fő út 29.
Fő tevékenység:Polgári védelem, tűzoltás
Adószám:18951712-1-20
Képviselő:Horváth Tibor Gyula
Email.:elcamino2000@gmail.com

Tartalom megosztása: