Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Bucsutáért Közhasznú Egyesület

Település- és közösségfejlesztés. Kulturális örökség megóvása – a településhez tartozó középületek, építészeti értékek megóvása. Környezet és természetvédelem, faluszépítés, a környezeti kultúra fejlesztése. Kulturális programok szervezése és hagyományőrzés. Közművelődési, könyvtári programok és szolgáltatások fejlesztése. Ifjúságsegítő és ifjúságfejlesztő programok megvalósítása és támogatása. Gyermek és ifjúságvédelem, tehetséggondozás, tehetséges tanulók támogatása. Hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása – a helyi szociálisan rászorultak támogatása, családok anyagi védelme, szociális segítségnyújtást biztosító szervezetekkel való együttműködés. A helyi sportélet támogatása. Közrend és közbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás. Nemzetközi kapcsolatok építése, együttműködések kezdeményezése különösen az Európai Unió országainak szervezeteivel, az itt élők életkörülményeinek és esélyeinek javítása érdekében.

Tartalom megosztása: