Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Alapítványok

Zrínyi Katarina Horvát Általános és Alapfokú Műszészeti Iskoláért Alapítvány

Az iskola tárgyi, személyi feltételei megteremtésének elősegítése, az iskola profiljába illeszkedő oktatási programok támogatása, oktatást segítő szemléltető eszközök, audiovizuális eszközök, sportszerek, hangszerek, táncruhák beszerzése, a gyermekek szabadidős és sport tevékenységének támogatása, az iskola szociális és mentálhigiénés céljai megvalósításának segítése,művelődési lehetőségek támogatása, az iskolai oktatásban két nyugati nyelv ? angol, német ? valamint a horvát nyelv oktatása és színvonalának emelése, az ehhez szükséges technikai háttér gazdagítása. A számítástechnikai oktatás feltételeinek tovább bővítése. A számítógéppark és a hozzá tartozó perifériák fejlesztése. Az iskola tárgyi eszközeinek és bútorzatának modernizálása és fejlesztése az oktatás minőségi fejlesztése céljából. Nyári szünidei jutalomüdülések, táborok szervezése és az azokon való részvétel költségeihez való hozzájárulás, tanfolyam vezetői díjak fedezése.

Zrínyi Miklós Gimnáziumért Alapítvány

Az iskola eddigi jó hírnevének fenntartása és az oktatói munka segítése, az iskolai oktatás technikai feltételeinek javítása, az iskola tanárai és diákjai önképzésének, oktatói és tudományos tevékenységének támogatása, tanárok és volt diákok hazai és külföldi képzésének elősegítése.Az alapítvány – a megszűnt Izsák Imre Gyula Természettudományi Díj Alapítvány célkitűzéseinek megfelelően – évente kiadja az Izsák Imre Gyula Természettudományi Díjat az arra érdemes tanulóknak. A díjazott személyére a tantestület tesz javaslatot. Évkönyvek és egyéb iskolai kiadványok megjelentetése és árusítása. Nyelvvizsgák szervezése és lebonyolítása. Iskolai póló és nyakkendő legyártatása és árusítása. Iskolai tehetséggondozó szakkörök, Verrsenyek és táborok szervezése. A tantestület szakmai kirándulásainak támogatása.

Zsigmondy Tornaterem Alapítvány

Az iskolai testnevelés és tömegsport feltételeinek megteremtése, szociális létesítményekkel együtt. Új tornaterem létrehozása.

Zsigmondy Vilmos Szakközépiskola Alapítvány

Az olajipari és gázipari szakképzés fejlesztése és kiszélesítése a rokon szakmák irányába az iparág igényeinek megfelelően.

ZTE FC Labdarúgó Utánpótlásáért Alapítvány

A labdarúgás népszerűsítése az ifjúság körében. ZTE FC labdarúgás utánpótlásának biztosításának elősegítése. A játéklehetőség megteremtése és az ehhez szükséges anyagi háttér biztosításában közreműködés. Utánpótlás korú amatőr sportolók sporttevékenységének támogatása. Utánpótlás korú, tanuló státuszú amatőr sportolók támogatása, alapítványi iskola működtetése.

4 Évszak Gyermek- és Családsegítő Alapítvány

Életet veszélyeztető betegségben szenvedő gyermekek és családjaik támogatása. Gyógyíthatatlan betegségben, valamint fogyatékkal élő gyermekek életminőségének javítása. Kritikus élethelyzetbe került családok támogatása. Gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet. Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység.

Zalaszentivánért Közalapítvány

Zalaszentiván község fejlesztése, a lakókörnyezet, az oktatás, a kultúra, a helyi televízó, a sport, az egészség és szociális ellátás fejlesztése, a fiatalok és nyugdíjasok rendezvényeinek támogatása, a helyi közélet fellendítése, és az előbbi tevékenységekben résztvevő polgárok és jogi személyek anyagi, erkölcsi elismerése.

Zalaszentiváni Keresztelő Szent János Templomért Alapítvány

A zalaszentiváni Keresztelő Szent János római katolikus templom épületének felújítása, szerkezetie lemeinek rekonstrukciója, berendezési és felszerelési tárgyainak fokozatos cseréje, esetleges felújítása, mindezek túl a templom kulturális örökségének számító szakrális értéteinek megóvása, fenntartásának támogatása, más zalaszentiváni egyházi ingatlanok működésének támogatása.

Zalaszentmihály Kulturális és Sport Közalapítvány

Kulturális, sport élet, tájékoztatás feltételeinek javítása. Falunapi rendezvények, népdal és nótakör támogatása, sportrendezvények szervezése, sportegyesület támogatása. Iskolai, óvodai kirándulások támogatása.

Zalavárért Közalapítvány

A községi önkormányzat közszolgáltatási feladatainak ellátásában meghatározott területeken való közreműködés.