Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Egyesületek

7szoknya-7nadrág Zalaboldogfai Táncegyesület

A magyar néptánc, a népi kultúra iránti érdeklődés felkeltése mind szélesebb körben

Zöld Zalapartért Egyesület

A Zalaegerszeg tengelyében folyó Zala folyó jelenlegi partjainak és árterének védelme, ?Zöld? jellegének megőrzése, az itt élő emberek életkörülményeinek megőrzése, a természet és a víz védelme, nyugalomra, kikapcsolódásra alkalmas állapotban való megőrzése, a természetet zavaró tevékenységek, természet-károsító folyamatok, cselekmények távol tartása a folyótól, annak szűkebb környezetétől. Az itt élő, itt lakó állampolgárok érdekeinek képviselete, továbbá Zalaegerszeg valamennyi állampolgára részére biztosítani a Zala folyó völgyében a kikapcsolódást, regenerálódást, a zavartalan környezetet a kulturált pihenéshez, sportoláshoz egyaránt.

Zrinyi Horgászegyesület Nagykanizsa

Cél leírás nincs bejegyezve

Zrínyi Kadétok Hagyományőrző Egyesület – Drustvo Zrinski Kadeti, Murakeresztúr

Két nyelv és két kultúra (horvát-magyar ápolása) az ifjúság és a felnőtt lakosság körében

Zrínyi Miklós Diáksport Egyesület

A Zrínyi Miklós Általános Iskola tanulói és szülői társadalma részére rendszeres testedzés biztosítása. Az iskola sportolói edzésének, versenyeztetésének biztosítása. A tehetséges sportolók nevelése, szakmai fejlődésük folyamatos biztosítása. Különböző sportágak megalapozása, népszerűsítése, utánpótlás nevelése.

Zsigmondy-Winkler Diáksport Egyesület

A Zsigmondy Vilmos és Winkler Lajos Műszaki Középiskola tanulói és szülői társadalma részére rendszeres testedzés biztosítása. Az iskola sportolói edzésének, versenyeztetésének biztosítása. A tehetséges sportolók nevelése, szakmai fejlődésük folyamatos biztosítása.

Zsinórpadlás Művészeti és Kulturális Egyesület

Zala megyében és a régióban színház- és társművészeteinek segítségével kulturális és művészeti tevékenységet folytasson. Az egyesület fontos feladatának tartja, hogy segítsen a működési területén élőknek, elsősorban a fiataloknak megismerni a művészetek világát. E feladatát tájékoztató anyagok, elemzések készítésével, valamint iskolarendszeren kívüli képzések, rendezvények megszervezésével kívánja elérni.

ZTE Sportlövész Klub és Kulturális Egyesület

Tudományos kutatás különös tekintettel sporttal kapcsolatos eszközökre, módszerekre és ezekkel kapcsolatos tájékoztató tevékenység. Sport (elsősorban sportlövész) és kulturális rendezvény szervezése, hagyományok és kulturális örökség megőrzése. Művelődési közéleti események művészeti programok szervezése. Sport, kulturális és tanulmányi versenyek szervezése, rendezése. Művészeti programok szervezése, művészeti tevékenység, minden olyan kezdeményezés elősegítése, támogatása, amely a lakossági csoportok, egyének testkultúrájának fejlesztését szolgálja. Oktatási, képességfejlesztés ismeretterjesztés. Életmódformáló önfejlesztő programok, személyiségfejlesztő programok, tréningek szervezése. Sportlövészet oktatása fejlesztése. Sportfegyverek helyes használatának ismertetése, biztonság technikai ismeretterjesztés. Ezen tevékenységek előnyei a társadalomban. Specifikus edzőtáborok és tréningek szervezése. Közreműködés a szabadidősport szakembereinek képzésében, továbbképzésében, ilyen képzések szervezése. Fiatalok megismertetése a honvédelmi feladatokkal, katasztrófa elhárítással. Előadások, kiállítások, bemutatók szervezése, rendezése, adott esetben tűzoltóság és katasztrófavédelem bevonásával. Egészséges életmóddal, illetve egészségmegőrzéssel kapcsolatos előadások, tréningek szervezése. A szociálisan hátrányos helyzetű rétegek, csoportok segítésére irányuló szociokulturális tervek (projektek) szervezése. Családok, baráti társaságok összetartozására irányuló szabadidős programok szervezése. Fitness – welness programok, kirándulások, sport és kulturális programok szervezése., rendezése, szolgáltatások nyújtása a tagoknak és portegyesület céljait anyagilag támogató szervezeteknek, személyeknek.

1913 Zalaegerszeg Jégsport Egyesület

A rövidpályás gyorskorcsolya, műkorcsolya, jégkorong, valamint a curling sportágakban tevékenykedve részt vállalni a diák s utánpótlás korú fiatalok nevelésében, valamint a felnőtt sportolók képzésében és versenyeztetésében.

56-os Emlékműért Polgári Egyesület

A helyi közösségek fejlesztése, a nemzet hagyományos értékei, valamint az európai kulturális örökség iránt fogékony, elkötelezett és tenni akaró állampolgárok, egyesületek együttműködésének támogatása, nemzeti és európai értékrend , az erkölcs, a kultúra, a szolidaritás, az egyének boldogulása, képviselete és terjesztése, a jogállamiság, a szociális piacgazdaság és a magyar polgári demokrácia erősítése érdekében.