Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Egészségügy

Lacus és Bogi Világa Alapítvány

Reichert László Tamás (8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 15. 9/1.; anyja neve: Takács Nóra; születési hely és idő: Dombóvár, 2017.09.09.)Reictert Boglárka Krisztina (8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 15. 9/1.; anyja neve: Takács Nóra; születési hely és idő: Táborfalva, 2019. 06.27.)illetve két testvérük Reichert Izabella Rita (8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 15. 9/1.; anyja neve: Takács Nóra; születési hely és idő: Nagykanizsa, 2016.04.27.)Reichert István János (8800 Nagykanizsa, Rózsa utca 15. 9/1.; anyja neve: Takács Nóra; születési hely és idő: Zalaegerszeg, 2020.09.29.)Gondozása, ápolása, tartása, maradandó egészségkárosodásának enyhítése, életvitelének, társadalmi beilleszkedésének megkönnyítése. Gyógyszer és gyógyászati segédeszközök, terápiás eszközök beszerzése. Nem támogatott vizsgálatok, segédeszközök, terápiás eszközök, fejlesztések, intenzív terápiák, rehabilitáció, műtétek finanszírozása és ezekkel kapcsolatos utazás, szállást és bel értve. Az Ő egészségükhöz kapcsolódó kiadások miatt hoztuk létre az alapítványt.Elsősorban, fő szempont szerint a saját gyermekeink ellátása miatt, későbbiekben a hasonló sorsú gyermekek szüleit segítve.

ÉP-KÉZ-LÁB Alapítvány

Bemutatkozás:

A Kanizsai Dorottya Kórház (továbbiakban: Kórház) Traumatológiai Osztálya és Integrált szakrendeléseinek fejlesztése, szakmai továbbképzések támogatása. Az alapítvány céljának elérése érdekében különösen – de nem kizárólagosan –, az alábbi feladatokat végzi: – Orvostechnikai eszközök, berendezések beszerzését – Kórház Traumatológiai Osztályán és integrált szakrendelésein dolgozó szakemberek továbbképzéseinek támogatása (pl.: útiköltség, szállás, tandíj, vizsgadíj megtérítése) – Előadások, konferenciák, továbbképzések és bemutatók, rendezvények, találkozók szervezése, rendezése, ennek érdekében együttműködik más szakmai szervezetekkel. – Prospektusok, füzetek és egyéb kiadványok megjelentetése és terjesztése. – Ismeretterjesztő tevékenysége kapcsán szakmaspecifikusan konferenciák, szakmai napok szervezése. – A tevékenység információs és infrastrukturális hátterének erősítése, és kiegészítése. – Tanulmányutak költségviselése, ösztöndíjak, támogatások odaítélése.

Élet Szolgálat Egyesület

Bemutatkozás:

1. A magyar és nemzetközi klasszikus zenei hagyományok ápolása, koncertek és ismeretterjesztő előadások szervezése és lebonyolítása magyarországi és határon túli iskolákban, kulturális intézményekben zenei előadó-művészeti tevékenység folytatása (hangversenyek, előadások, hangfelvételek); Fellépési lehetőségek felkutatása, megszervezése, lebonyolítása a zenekar repertoárjának kialakítása; A műsorterv, próbarend kialakítása, próbák szervezése; A zenekar működésével kapcsolatos egyéb szervezései jellegű feladatok ellátása. 2. Aktív részvétel a helyi és a Nagykanizsa Kistérség zenei, kulturális életében: hagyományőrző és egyéb kulturális rendezvények szervezésében, lebonyolításában. Kulturális, szociális, oktatási, egyházi intézményekkel, önkormányzatokkal való együttműködés. Pályázatok írásában az egyesület vagyonának gyarapítása, illetve lehetőség teremtése az idegenforgalmi vérkeringésbe való szerepléshez, bemutatkozáshoz. Rendezvényszervezés során étkezés, utazás, valamint hangosítás biztosítása. A kulturális, zenei tevékenység magasabb színvonalra emelése, mindezekkel az elkezdett munka folytatása, kiteljesítése. 3. Kapcsolatokat létest és együttműködik nemzetközi és hazai hasonló területen tevékenykedő szervezetekkel a tapasztalatcsere, szakmai együttműködés, és konferenciák szervezése érdekében. 4. Újság- és könyvkiadás, terjesztés.

 

Élet-Hangok Egyesület

Bemutatkozás:

Az egészségmegőrzés, betegség megelőzése az alternatív lehetőségek (Lelki, szellemi út) bemutatásával, terjesztésével, így szolgálva egyidejűleg az egyén és a társadalom közös érdekét, hogy mindannyian megtegyük, amit képesek vagyunk, egészségünk megőrzése érdekében. Az egyesület helyet biztosít, azokhoz a rendezvényekhez, amelyek segítségével az egészségtudatos életforma közelebb kerül az emberekhez.

Ép Testben Ép Lélek – Gyermekekért Alapítvány

Bemutatkozás:

Az alapítvány célja elősegíteni azt, hogy a testmozgás kora gyermekkortól az élet fontos eleme legyen. Kialakuljanak az egészségmegorző szokások. Megalapozódjanak a helyes táplálkozás és mogzáskultúra, valamint a testápolási szokások. A gyemekek az életkoruknak megfelelő terhelést kapják meg, és felkészüljenek az iskolai megtermelésre. A szülők megismerkedjenek a gyermekek egészségét károsító tényezőkkel, és az egészséges életmód táplálkozási szokásaival.

„Zalaegerszegi II. Belgyógyászatért” Alapítvány

Bemutatkozás:

A Zala Megyei Kórház Belgyógyászati Osztálya személyzete szakmai fejlőésének elősegítése, az osztály felszereltségének javítása, s mindezeken keresztül a betegellátás színvonalának, minőségének emelése.

Zalai Mentésügyi Alapítvány

Bemutatkozás:

A zala megyében mentőellátásra szorulók magas szintű ellátása érdekében korszerű mentőeszközök beszerzése és a mentődolgozók szakmai tudásának bővítése.

Zalai Nyitott Szív Egyesület

Bemutatkozás:

Közreműködés a szív- és érrendszeri betegségben szenvedők gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenységében, az egészségmegőrzés és betegségmegelőzés elősegítésében, támogatásában.

Zalalövői Mentőállomásért Alapítvány

Bemutatkozás:

A lakosság életesélyeinek növelése, betegellátás szakmai színvonalának javítása, a mentéshez szükséges magasabb szintű feltételek megteremtése, a mentőállomás szakmai színvonalának emelése. A helyi gyermekintézmények segítése (egészségügyi szakmai segítségnyújtás, bemutató óra, stb.). A helyi közéletben való részvétel, a mentési technikák népszerűsítése. Céljaink között szerepel a mentőautók megfelelő karbantartása, navigációs rendszer, illetve megfelelő állapotú gumiabroncsok biztosítása, valamint az épületen keletkező karbantartási, állagmegóvási feladatok elvégzése. Egészségügyi eszközök, berendezések beszerzése. Fontosnak tartjuk a körzetünkbe tartozó önkormányzatokkal és a településeken működő szervezetekkel való segítő együttműködés kialakítását. A mentőállomáson található szobák és kiszolgáló helyiségek felszereltségének kicserélése, illetve kijavítása, illetve korszerűbb technikai felszerelések biztosítása az eredményesebb működés érdekében.

Zalaegerszegi Általános és Érsebészetért Alapítvány

Bemutatkozás:

A Zalaegerszegi Kórház Általános és Érsebészeti Osztály dolgozói szakmai továbbképzésének elősegítése, kongresszusok szervezése, továbbképző rendezvények tartása, kísérletes és tudományos tevékenység feltételeinek megteremtése, ill. finanszírozása. Az osztály betegellátó tevékenységének minőségi javítása, eszköz és műszerparkjának fejlesztése.