Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Egyéb

„Együtt Bádiért” Alapítvány

Fogyatékkal élő gyermek Kovács Ádám (szül.: 2018. január 28., anyja neve: Kepe Eszter, lakcíme 8878 Lovászi, Hegyalja utca 2.) életminőségének javítása, terápiás lehetőségek biztosítása, szociális szolgáltatások szervezése, gondozása, ápolása, egészségügyi ellátásának, gyógykezelés költségeinek viselése, a mindennapi szükségleteinek kielégítését szolgáló eszközök, gyógyászati eszközök költségeinek viselése, iskolai tanulmányainak ösztöndíjjal vagy egyéb módon történő támogatása, lakhatásának biztosítása.

Tófeji Fiatalokért Egyesület

Az Egyesület alapcélja a gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, közösség- és képességfejlesztés,tehetséggondozás, a vidéken élő fiatalok értékalapú kulturális életfeltételeinek javítása, harmóniában a vidéki környezet és táj adottságaival, megőrizve annak nem pótolható adottságait.Az egyesület további célja a vidék, az ott élő gyermek- és ifjúsági korosztály és azok közösségeinek képességfejlesztése és tehetséggondozás területen érdekérvényesítő képességének erősítése, érdekeinek képviselete elsősorban a helyi állami, társadalmi és gazdasági szervek előtt, és mint ilyen szakmai fórumként is működik.Az egyesület célja szerinti besorolása: gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, közösség- és képességfejlesztése a vidéken élő fiatalok értékalapú kulturális életfeltételeinek javítása, harmóniában a vidéki környezet és táj adottságaival, megőrizve annak nem pótolható adottságait.

CSAPI ALMA MATER Alapítvány

Csapi köznevelési intézményban folytatott tanulmányaik során a tanulmányokban, a közösségi munka vagy sport területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó gyermekek, továbbá a hátrányos helyzetük miatt anyagi segítségre szoruló gyermekek jutalmazása, támogatása, valamint az intézmény pénzeszközeinek kiegészítése. A tanulók tanulását, képzését segítő technikai és módszerteni eszköztár fejlesztése. A tanulók szabadidő hasznos és kultúrált eltöltéséhez szükséges eszközpark fejlesztése, megújítása. Amennyiben az alapítvány eszközei lehetővé teszik és az alapítvány alapvető céljait nem veszélyezteti, az intézményben dolgozó pedagógusok szakmai továbbképzésének a támogatása ( tandíj, tankönyv, utazási költségek ).

Bíró Zoltán Emlékalapítvány a Bányászat Jövőjéért

Az alapítvány célja a nevelés és oktatás, a képességfejlesztés és az ismeretterjesztés támogatása, továbbá család- és ifjúságvédelmi, környezet- és műemlékvédelmi tevékenység ellátása, továbbá a kulturális örökség megóvása. Az alapítvány célja továbbá a hátrányos helyzetű diákok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, az ifjúság nevelésének, oktatásának támogatása, a hátrányos helyzetű csoportok, különösen bányászok, bányászati dolgozók és családtagjaik támogatása, szociális körülményeiknek javítása. Az alapítvány célja továbbá a kulturális és a sporttevékenység, ideértve: kulturális és sport programok szervezése, lebonyolítása, emléknapok, megemlékezések, egyéb események szervezése és támogatása.Az alapítvány a céljai elérése érdekében fejleszteni, segíteni kívánja, illetőleg közreműködik:- az időskorúak gondozásában, – a családok segítésében és egyéb szociális tevékenységben,- az ifjúság nevelésében, oktatásában, képességeinek fejlesztésében, ismereteinek bővítésében, szakképzésben- a környezet- és műemlék-védelemben- az emberi és polgári jogok védelmében,- a sportélet előmozdításában, fejlesztésében,- a közterületek gondozásában, fenntartásában,- a foglalkoztatás elősegítésében.

Zalai Taekwon-do Sportegyesület

– Taekwon-do edzések tartása 6 évesnél idősebb gyermekek és felnőttek részére Becsvölgye községben és más helyen;- A taekwon-do sport folytatása, népszerűsítése;- Az edzésekre a szükséges sportfelszerelés biztosítása, közreműködés sportfelszerelés beszerzésében;- A versenysporthoz kapcsolódó szakmai és technikai ismeretek elsajátítása, oktatása;- Edzőtáborok szervezése, lebonyolítása;- Taekwon-do sportversenyek szervezése, lebonyolítása, versenyeken, rendezvényeken való részvétel;- A működéshez szükséges egyéb feltételek megteremtése és biztosítása

EZÜSTHEGY ALAPÍTVÁNY

A vidék fejlesztése, a vidéki életminőség növelése Zalaegerszeg és környékén működő gazdaság változatosabbá tételével, valamint a gazdák és a helyi vállalkozók támogatása, a mezőgazdasági termelés versenyképességének növelése. tájékoztatók, konferenciák, szakmai kiállítások szervezése, együttműködési programok, rendezvények, műhelymunkák, tanulmányi utak megvalósítása, mentori támogatás biztosítása. Mezőgazdasági rendezvények szervezése. A helyben előállított termékek ismertségének népszerűsítése.Képzés és fejlesztés a kapcsolatteremtés terén a hazai és nemzetközi partnerekkel.Együttműködésre alapozó, kistérségi jellegű szakmai kapacitás.Közösségfejlesztés, hagyományőrző, kézműves- és kisipari, kulturális tevékenységek, rendezvények szervezése az alapítvány ellátja a környező települések marketing feladatait.Részt vesz a helyi turisztikai termékeket a hazai és nemzetközi piacra.Szervezi, koordinálja turisztikai kiadványok létrehozását.

Göcseji-Étkek-Ízek-Értékek Egyesület

A magyar konyha hagyományos népi, táj jellegű étkezési kultúrájához tartozó értékek ápolása és megőrzése, az ehhez kötődő néprajzi, kultúrhistóriai, gasztronómiai, idegenforgalmi hagyományok feltárása és a jövő számára való megőrzése.A magyarság ízvilágában megőrzött ételek oktatása, valamint a táj jellegű, helyben készült élelmi élelmiszerek népszerűsítése.Az egészségtudatos életmódot és táplálkozást segítő főzési konyhatechnológiák bemutatása.Tradicionális ételeink, szokásaink innovatív adaptálása a XXI. század emberének tudatos fogyasztóvá válása érdekében.Népi kismesterségek fenntartása, tovább élésük népszerűsítése a kézműves termékek bemutatásán keresztül.Gasztronómiai, művelődési és turisztikai rendezvények, programok szervezése és lebonyolítása.Pályázatok, készítése és lebonyolítása.

Szállodai és Vendéglátó Munkavállalók Szakszervezete

A szakszervezet a demokrácia és az önkormányzatiság alapelvei szerint működő, önkéntesen létrehozott érdekképviseleti szervezet, mely a jelen alapszabályban meghatározott célok elérésére alakult, nyilvántartott tagsággal rendelkezik, és céljainak elérésére szervezi tagjai tevékenységét.A szakszervezet célja tagjai munkaviszonyával, foglalkoztatásával, szociális és gazdasági viszonyaival kapcsolatos érdekeinek feltárása, képviselete és védelme, különös tekintettel a munkahelyi szintű érdekvédelem megvalósítására. Céljai elérése érdekében megkülönböztetett figyelmet szentel a dolgozók élet- és munkakörülményeit befolyásoló tényezőknek, a munkahelyi biztonság megteremtésének, valamint a munkavállalói jogok biztosításának. A szakszervezet az állami szervektől, a politikától és a munkáltatóktól függetlenül működik.

Első Erdőtanúsítási Csoport Egyesület

A PEFC FM/COC Erdőtanúsítási rendszer elterjesztésének elősegítése a magyar erdőgazdálkodásban, és fafeldolgozásban.

Civil Védelmi Intézet Egyesület

A Civil Védelmi Intézet Egyesület legfontosabb célja, a védelmi iparág tudományos-, szakmai-, vállalati-, és civil területek interdiszciplináris összehangolása. Mindegyik területen kiemelten fontos a védelem és az abból fakadó biztonság, ami mind online és offline módon jelentős kihívások elé helyezi a terület szereplőit. Az egyes területeket és annak szereplőit érintő hatékony, jól működő védelmi megoldásoknak a területeken átívelően, szakmailag összehangolt módon, tudományos alapon kell megvalósulnia, a Civil Védelmi Intézet Egyesület szakmai koordinálása és útmutatása szerint.