Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Környezetvédelem

Fekete Szépségek Otthona Alapítvány

A gazdátlan, kóbor állatok begyűjtése, ellátása, gyógykezelése és új gazdához juttatása, ha pedig ez nem lehetséges, akkor megfelelő befogadókhoz juttatása. Az elütött, sorsukra hagyott, vagy más módon bántalmazott, sérült állatok azonnali állatorvoshoz juttatása és megfelelő ellátásban való részesítése. A nem megfelelően tartott állatok megmentése, a rossz körülmények közül való kiemelése, rehabilitálása, majd újra gazdásítása. Állatok gyepmesteri telepről való mentése. Állatmenhely üzemeltetése. A társadalom szemléletváltozásának elősegítése a felelős állattartásra, a környezettudatos életre. Küzdelem a kóbor állatok létszámának csökkentéséért.

Állatvédelmi Nevelés Egyesület

1.Állatvédelmi nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés különös tekintettel az állatok alapszükségleteiről, valamint a felelős állattartásról és az állatokkal való együttélésről (A nemzeti köznevelésről szóló 2011 évi CXC tv 1. § (1)-(3) bek.). 2.Az állatvédelmi neveléssel foglalkozó egyesületek támogatása. 3.Az egyesület kapcsolattartásra és együttműködésre törekszik minden olyan nemzetközi, külföldi és hazai szakmai valamint önkéntes szervezettel, egyesülettel, mely tevékenységében segíti a céljainak elérésében. 4.Nevelés és oktatás az állatvédelem, természetvédelem, környezetvédelem területén. 5. Az állatvédelmi nevelés területén tanfolyamok és oktatások szervezése és lebonyolítása, ezzel kapcsolatos képzések támogatása. 6.Az állatvédelmi nevelés területén mind a szakmai mind a hétköznapi szférában mozgó, tevékenykedő személyek részére konferenciák, tanulmányutak, oktatások megszervezése és az azokon való részvétel. 7.Segítségnyújtás a nehéz helyzetben élő állattartók részére, tanácsadással, és adományok kiosztásával. 8.Oktatóközpont létrehozása, mely helyszínt biztosít konferenciáknak, kiállításoknak, előadásoknak, képzéseknek 9. Minden korosztályt érintő (alapfokú, középfokú, felsőfokú oktatás) oktató-nevelő munka, táborok megszervezése, kiadványok megjelenítése minden médiafelületen. 10. Egyesület tagjainak és a társszervezeteknek teljesjogú védelme és támogatása, a közös munka előremozdítása.

Fenntarthatóbb és Élhetőbb Jövőért Egyesület

Az egyesület célja, hogy segítse a környezet tisztábbá, egészségesebbé tételét, környezeti nevelést, felvilágosítást végez, előadássorozatokat szervez, oktatási anyagokat készít, képzéseket tart, gyakorlati foglalkozásokat, táborokat szervez, részt vesz tudományos kutatásokban, ismeretterjesztésben, továbbá támogatja a céloknak megfelelő egyéb civil tevékenységeket, és kitűzött célja a nemzetköziesedés.

Állatvédelmi Járőrszolgálat Zala megyei Egyesülete

Bemutatkozás:

Az egyesület állatvédelemmel és környezetvédelemmel foglalkozik, együttműködve a hasonló cél érdekében tevékenykedő más társadalmi szervezetekkel és magánszemélyekkel, illetőleg lehetővé teszi, hogy mások is részesülhessenek az egyesület szolgáltatásaiból. Az egyesület konkrét céljai közül kiemelendő Zala megyében élő állatok ellenőrzése, életkörülményeinek javítása. Zala megyében a nem megfelelően tartott állatok segítése jogi úton, a környéken élő állatok helyzetének felmérése, gazdák támogatása, ivartalanítás támogatása és szükségességének megértetése.

ÉLETTÉR Állat- és Természetvédő Egyesület

Ökorégió Alapítvány a Fenntartható Fejlődéséért (60021)

Bemutatkozás:

A természet és környezet védelme, elsősorban – de nem kizárólagosan – a zalai régióban.

Zöld Harkály Alapítvány

Bemutatkozás:

Olyan tevékenységek folytatása, amely hozzájárul a növény- és állatfajok, valamint azok élőhelyeinek megismeréséhez és hosszú távú fenntartásához. Elsegíteni kívánja továbbá a környezeti nevelést és a természetvédelmi ismeretek terjesztését.

 

Zalatáj Egyesület

Bemutatkozás:

A térség természeti, kulturális és épített környezetének védelme, megőrzése, a jelenlegi hátrányos helyzetének megszüntetése, vállalkozás fejlesztése, a jövőbeni fejlődés elősegítíése, a megújuló energiaforrások hasznosításának segítése.

Zalai Környezetbarátok Egyesülete

Bemutatkozás:

Környezetünk minőségének hatékony javítása, a környezet-, állat- és természetvédelmi feladatok elősegítése, valamint a társadalom környezettudatos magatartásának alakítása. Tevékenységével szolgálja a környezet-, állat- és természetvédelmi intézkedések betartását és betartatását. A lakosság, a társadalmi szervezetek, az önkormányzatok és a kormányza kapcsolatának fejlesztése a civil szervezetek eszközrendszerével. Az Európai Uniós integráció elmélyítése.

Zalalövői Városszépítő és Környezetvédő Egyesület

Bemutatkozás:

A várost szerető és érte tenni akaró erők összefogása, a városlakük érdeklődésének felkeltése és aktivizálása környezetének szebbé tétele és védelme érdekében. A városfejlesztés kialakításában való tevékeny közreműködés.