Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Polgári védelem, tűzoltás

Zalai Drónos Felderítő Polgárőr Egyesület

Az egyesület célja: közreműködés eltűnt személyek, valamint katasztrófák, közlekedési- és vízi balesetek áldozatainak felkutatásában, mentésében. Környezet- és természetvédelmi céllal ügyelőszolgálat megszervezése, végrehajtása.

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Hévíz

Bemutatkozás:

polgári védelmi, tűzoltási tevékenység

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Zalakaros

Bemutatkozás:

Működési területén a tűzvédelmi szabályok megtartásának segítése. A tűzoltásban és egyéb kárelhárításban való közreműködés. Tűzesetek körülményeinek felderítésében való közreműködés. Hagyományőrzés.

Újudvari Polgárőr Egyesület

Bemutatkozás:

A közrend és közbiztonság védelmében, javításában, a társadalmi bűnmegelőzés hatékonyságának fokozásában, az állampolgárok biztonságának védelmében, biztonságérzetük javításában való közreműködés polgárőr szervezeti jelleggel.

 

Zalaszentgrót Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

Bemutatkozás:

1.1/ A jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi magvalósításának társadalmi elősegítése, és ezek ellátására önként jelentkezők szervezése, egyesítése. 1.2/ Tagjainak közösségi életre való nevelése. 1.3./ Tagjai tűzvédelmi szakismereteinek rendszeres növelésének, valamint a helyi tűzmegelőzési és tűzoltási tevékenység szervezett keretek közötti biztosítása. 1.4./ A területén működő Önkormányzati Tűzoltóság működésének szakmai támogatása. 1.5./ A tűzoltó hagyományok megőrzése továbbvitele.

Zalaszentgróti Városvédő Polgárőr Egyesület

Bemutatkozás:

A helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálat, figyelőszolgálat, a közúti baleset helyszínán, valamint köznevelési-közoktatási intézmények közvetlen közelében jelzőőri tevékenység ellátása.

Zalaszentiván Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Bemutatkozás:

Jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése, és ennek biztosítása önkéntes jelentkezők szervezése. A tagok számára tűzvédelmi, megelőzési szakismeretek elsajátítása, a tudásanyag folyamatos bővítésével, illetve frissítésével. A helyi tűzmegelőzési és tűzoltási tevékenység folytatása, továbbá működési területének társadalmi életében való aktív részvétel. Tagjainak összehangolt együttműködése által biztosítsa tűzoltási, kárelhárítási, műszaki-, illetve életmentési, továbbá ár-, és belvíz-védekezési feladatok igényes, szakszerű ellátását, állandó készenlét nélkül. A helyi önkormányzat katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatainak ellátásához – lehetőségeit figyelembe véve – tagjait megszervezve, mozgósítva minden segítséget biztosít. Rendkívüli helyzet esetén a védekezésben, mentésben az illetékes hatóságok az önkormányzat felkérésére más településen is részt vesz. Működési területén belül – a lehetőségek teljes körű felhasználásával – gondoskodjon a lakosság tűzvédelemmel, illetve megelőzéssel kapcsolatos felvilágosításról. Tagjainak tudásanyagát szakmai tanfolyamokon, alap- és továbbképzéseken, tűzoltási gyakorlatok, illetve versenyeken valórészvételük biztosításával megfelelő szintre emelje. gondoskodjon a rendelkezésre bocsátott, illetve a tulajdonában álló tűzvédelmi felszerelések őrzéséről, karbantartásáról, javíttatásáról és rendeltetésszerű használatáról.

 

Zalaszentlászlói Polgárőr Egyesület

Bemutatkozás:

 A közrend, és közbiztonság védelmében, javításában, a társadalmi bűnmegelőzés hatékonyságának fokozásában, az állampolgárok biztonságának védelmében, biztonságérzetük javításában való közreműködés polgárőr szervezeti (Ptv. 2. § (1) bekezdés) jelleggel a 2011. évi CLV. Törvény (Ptv.) 3. §-a (1) bekezdésében rögzített feladatok ellátásának keresztül.

Zalalövő és Csöde Polgárőr Egyesülete

Bemutatkozás:

Az egyesület alapfeladatként a helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot, a közúti baleset helyszínén, valamint óvoda, általános iskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet lát el.

Zalalövői Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Bemutatkozás:

A működési területén a tűzvédelmi szabályok megtartásának segíítése, a tűzoltásban és egyéb kárelhárításban való közreműködés, valamint hagyományőrzés.