Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Polgári védelem, tűzoltás

Hottóért Polgárőr Egyesület

A bűncselekmények és szabálysértések megelőzésében való közreműködés, a helyi közrend és közbiztonság védelme, a közbiztonság és közlekedésbiztonság javítása, a lakosság és a bűnüldöző szervek közötti bizalom és együttműködés erősítése. A lakossági biztonságérzet növelése és ezen keresztül a lakóközösségi kapcsolatok erősítése.

Zalaegerszegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Az egyesület célja:a. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgáraiért, a köz- és a magán javaiért, közreműködik a város közigazgatási területén és szükség esetén a környező településeken keletkezett tüzek oltásában, valamint műszaki, technikai és fizikai segítség nyújtása katasztrófa- és baleseti eseményeknél, műszaki mentésnél, ár- és belvízvédekezésnél.b. A helyi tűzvédelmi feladatok szakszerű végrehajtása, és az ebben a munkákban közreműködni szándékozók összefogása.c. Hagyományőrzés keretében az idők során felhalmozódott szellemi és kulturális örökség minél szélesebb körben való ismertetése, elődeink ezirányú hagyatékának méltó gondozása és annak megtartása a következő generációk számára.d. A környezet- és természetvédelem, környezeti- és természeti értékeink óvása, valamint a parlagfű, illetve más gyomnövények elleni közérdekű védekezés, más szervezetek gyomnövények elleni védekezésének segítése, a gyomnövények által okozott nemzetgazdasági károk csökkentése, és azok kémiai illetve mechanikai irtása.e. Az egészséges életmód népszerűsítése, az önkéntes tűzoltók állóképességének javítása, és azok fizikai és szellemi felkészítése az egyesület tagjaként történő tevékenységre.f. Közreműködik a katasztrófák elleni védekezésben, a nagymértékű, negatív irányú befolyás csökkentésében, illetve ezek megállítására irányuló tevékenységben, valamint részvétel a károk megelőzésében és elhárításában, a helyreállítás és újjáépítés feladataiban.g. Az állampolgárok tűzzel szembeni, mindennemű vagyonának, javainak, vagyontárgyaiknak, valamint értékeinek biztonságát növelő tevékenység végzése, azok vagyonbiztonságát veszélyeztető tényezők csökkentése-, valamint ezirányú biztonságérzetük növelése érdekében végzett tevékenység folytatása.h. A helyi közrend és közbiztonság védelme, a bűnmegelőzésben való közreműködés, a személyi biztonság védelme, vagyonvédelem elősegítése, a lakossági biztonságérzet növelése.i. A tűzmegelőzés érdekében alkotott jogszabályok ismertetése, a helyi tűzvédelmi érdekek képviselete és érvényesítése, az önkéntességen alapuló hagyományos értékek megőrzése és gyarapítása, az erre önként jelentkezők felkészítése.

Zalai Drónos Felderítő Polgárőr Egyesület

Az egyesület célja: közreműködés eltűnt személyek, valamint katasztrófák, közlekedési- és vízi balesetek áldozatainak felkutatásában, mentésében. Környezet- és természetvédelmi céllal ügyelőszolgálat megszervezése, végrehajtása.

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Hévíz

Bemutatkozás:

polgári védelmi, tűzoltási tevékenység

Önkéntes Tűzoltó Egyesület Zalakaros

Bemutatkozás:

Működési területén a tűzvédelmi szabályok megtartásának segítése. A tűzoltásban és egyéb kárelhárításban való közreműködés. Tűzesetek körülményeinek felderítésében való közreműködés. Hagyományőrzés.

Újudvari Polgárőr Egyesület

Bemutatkozás:

A közrend és közbiztonság védelmében, javításában, a társadalmi bűnmegelőzés hatékonyságának fokozásában, az állampolgárok biztonságának védelmében, biztonságérzetük javításában való közreműködés polgárőr szervezeti jelleggel.

 

Zalaszentgrót Város Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

Bemutatkozás:

1.1/ A jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi magvalósításának társadalmi elősegítése, és ezek ellátására önként jelentkezők szervezése, egyesítése. 1.2/ Tagjainak közösségi életre való nevelése. 1.3./ Tagjai tűzvédelmi szakismereteinek rendszeres növelésének, valamint a helyi tűzmegelőzési és tűzoltási tevékenység szervezett keretek közötti biztosítása. 1.4./ A területén működő Önkormányzati Tűzoltóság működésének szakmai támogatása. 1.5./ A tűzoltó hagyományok megőrzése továbbvitele.

Zalaszentgróti Városvédő Polgárőr Egyesület

Bemutatkozás:

A helyi közrend és közbiztonság védelme, valamint a bűnmegelőzésben való közreműködés érdekében közterületi járőrszolgálat, figyelőszolgálat, a közúti baleset helyszínán, valamint köznevelési-közoktatási intézmények közvetlen közelében jelzőőri tevékenység ellátása.

Zalaszentiván Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Bemutatkozás:

Jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése, és ennek biztosítása önkéntes jelentkezők szervezése. A tagok számára tűzvédelmi, megelőzési szakismeretek elsajátítása, a tudásanyag folyamatos bővítésével, illetve frissítésével. A helyi tűzmegelőzési és tűzoltási tevékenység folytatása, továbbá működési területének társadalmi életében való aktív részvétel. Tagjainak összehangolt együttműködése által biztosítsa tűzoltási, kárelhárítási, műszaki-, illetve életmentési, továbbá ár-, és belvíz-védekezési feladatok igényes, szakszerű ellátását, állandó készenlét nélkül. A helyi önkormányzat katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatainak ellátásához – lehetőségeit figyelembe véve – tagjait megszervezve, mozgósítva minden segítséget biztosít. Rendkívüli helyzet esetén a védekezésben, mentésben az illetékes hatóságok az önkormányzat felkérésére más településen is részt vesz. Működési területén belül – a lehetőségek teljes körű felhasználásával – gondoskodjon a lakosság tűzvédelemmel, illetve megelőzéssel kapcsolatos felvilágosításról. Tagjainak tudásanyagát szakmai tanfolyamokon, alap- és továbbképzéseken, tűzoltási gyakorlatok, illetve versenyeken valórészvételük biztosításával megfelelő szintre emelje. gondoskodjon a rendelkezésre bocsátott, illetve a tulajdonában álló tűzvédelmi felszerelések őrzéséről, karbantartásáról, javíttatásáról és rendeltetésszerű használatáról.

 

Zalaszentlászlói Polgárőr Egyesület

Bemutatkozás:

 A közrend, és közbiztonság védelmében, javításában, a társadalmi bűnmegelőzés hatékonyságának fokozásában, az állampolgárok biztonságának védelmében, biztonságérzetük javításában való közreműködés polgárőr szervezeti (Ptv. 2. § (1) bekezdés) jelleggel a 2011. évi CLV. Törvény (Ptv.) 3. §-a (1) bekezdésében rögzített feladatok ellátásának keresztül.