Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Sport

PINTÉR-BOXING Sportegyesület

Sporttevékenység végzése, az egészséges életmód népszerűsítése, a rendszeres testmozgás, sportolás lehetőségének a biztosítása. A versenysportra alkalmas tehetséges fiatalok kiválasztása, nevelése, a versenysportolóként való helytállás elősegítése. Sportversenyek szervezése, rendezése, Sármellék község lakossága számára a kikapcsolódás és a szórakoztatás lehetőségének megteremtése.

Don Frank Biliárd Sportegyesület

Az aktív biliárd sportélet és kapcsolódó szabadidős programok szervezése, rendezése, bajnoksági pontszerző és egyéb helyi és országos biliárd versenyek szervezése, a biliárdjáték és versenyzés tárgyi feltételeinek megteremtése, a biliárd játékvezetők, edzők képzésének elősegítése. Az aktív biliárd sportélet és kapcsolódó szabadidős programok, játékok ( darts, csocsó, sakk, crokinole, carrom, asztalitenisz ) szervezése, rendezése; bajnoksági pontszerző és egyéb helyi és országos poolbiliárd, karambol, snooker, bábus biliárd versenyek szervezése, illetve a tagok részvételének ösztönzése, támogatása; a kulturált biliárdjáték és versenyzés tárgyi feltételei megteremtésének elősegítése, támogatása; a biliárdoktatás, illetve utánpótlás nevelés; a Klub céljaival összefüggésben magyar és külföldi kapcsolatok, versenyek keresése, kialakítása.

Zala Vármegyei Lovas Szövetség

Zala Vármegye területén a lovas sport népszerűsítése, a vele foglalkozó egyesületek, más szervezetek tevékenységének összefogása, összehangolása a lovassport fejlődése érdekében.

A MÁTRIX Egészséges Életmódért Alapítvány

Az egészséges életmód minél szélesebb körben való terjesztése, – a sport hangsúlyozása az egészség megőrzése tekintetében, – a fiatal korosztály sportra nevelése, – előadások, rendezvények szervezése a célok elérése érdekében, – baleseti- és sportrehabilitáció lehetőségének biztosítása.

Fortissimo-Együtt a Sportoló Ifjúságért Alapítvány

a.) a magyar testnevelési és sportéletben való részvétel, b.) a tömegsportolás lehetőségének bővítése szervezett keretek között, c.) anyagi források biztosításával a tömegsport támogatása, d.) tehetségkutatás, tehetséggondozás, a kiugró képességű sportolók kiválasztása, képzése és felkészítése a versenysportolásra, e.) a rendszeres sportoláshoz, valamint a versenyszerű sportoláshoz szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítása, illetve a biztosításának elősegítése, f.) a sporttevékenység és az egészségtudatosság fejlesztéséhez szakmai koncepció kidolgozása és alkalmazása, g.) testnevelők, szakedzők szakmai továbbképzésének és segédanyagokkal történő ellátásuknak biztosítása, h.) oktatási tevékenység szervezése sportolók, edzők, sportszervezők és önkéntesek számára, i.) sportesemények szervezése, támogatása, j.) sportesemény kísérő rendezvényeinek szervezése, k.) hazai és nemzetközi sportkapcsolatok kiépítése és fenntartása, Radványi Márton alapító l.) sportcélú együttműködés a nevelési- és oktatás intézményekkel, m.) hátrányos helyzetű személyek és csoportok támogatása az egészséges életmód elősegítése érdekében, n.) sajátos nevelési igényű- valamint beilleszkedési-, tanulási- és magatartási nehézségekkel küzdő gyermekek társadalmi integrációjának segítése a sport által, o.) a testmozgás és az egészséges életmód fontosságát hangsúlyozó társadalmi kampányok folytatása, ismeretterjesztés, p.) a sporttudatosságot segítő-, továbbá sportszakmai rendezvények, konferenciák szervezése, q.) a sportoló ifjúság táboroztatása, r.) sporthoz és az egészséges életmódhoz kötődő kiadványok szerkesztése, megjelentetése, s.) adománygyűjtés az alapítványi célok megvalósítása érdekében, t.) olyan szervezetek és események támogatása, amelyek célkitűzései, tevékenysége, illetve programja összhangban áll az alapítványi célokkal, u.) a tömegsport médiamegjelenésének elősegítése, v.) ösztöndíjak létesítése.

RADIO CONTROL KLUB Nyugat-Magyarország Egyesület

A rádió irányítású modellek használatának népszerűsítése, az eziránt érdeklődők közösségének megszervezése.

Hévíz Bázis Sportegyesület

Sporttevékenységek elősegítése, szervezése, feltételeinek megteremtése.

Lizzye Lovas Sportegyesület

a.) a lovassport segítésével a város, a kistérség életminőségének javítása, egészségmegőrzési-, illetve rehabilitációs tevékenység, a közösségi élet kibontakoztatása, a tagok szabadidejének egészséges és hasznos eltöltése b.) A szabadidős lovassporton keresztül a természet, mozgás és sportolás megkedveltetésével, egészséges életmódra nevelés, továbbá a fiatalok ösztönzése arra, hogy tevékeny részesei legyenek a környezet és a természet védelmének: c.) A lovaglás, mint életforma, és rajta keresztül az állatok szeretetének népszerűsítése, kiemelt figyelemmel a fiatalokra és gyermekekre 2 d.) az Egyesülettel kapcsolatban lévő oktatási intézmények (óvodától kezdve) tanulóinak, hallgatóinak részére a sportolási, testedzési lehetőségek megteremtése, a lakosság szabadidősportjának segítése; e.) a lovassport népszerűsítése, fellendítése, lovas események, táborok szervezése, segítése f.) a lovas turizmus fejlesztése, népszerűsítése g.) a lovas kultúra rendezvényeken és arra alkalmas fórumokon történő népszerűsítése rendezvényeken, képzési formákon és magatartásokon keresztül; h.) lovaglás (elsősorban az angol stílusú), fogathajtás népszerűsítése i.) természetes lovaglás és természetes lókiképzés népszerűsítése, tanítása j.) lovagoltatás, lovasoktatás, lovassport népszerűsítése minden korosztály részére, gyermekkori mozgásfejlesztés elősegítése a lovassporton keresztül k.) lovas versenyek szervezése, segítése, tehetségkutatás, a fiatalok lovas versenysport irányába való ösztönzése, utánpótlás nevelése, a lovassport tömegbázisának szélesítése l.) versenyzők mellett a hobbilovasok felkarolása, munkájuk és fejlődésük segítése, rendszeres lovaglási lehetőség biztosítása számukra is; a szabadidő lovasok közösségi életének felvirágoztatása m.) segítségnyújtás a lovaglás és a lovagláshoz kapcsolódó tevékenységek elsajátításához, a lovak/pónik megfelelő ellátásának oktatása n.) a lovas sporttal, lovas turizmussal foglalkozók szakmai fejlődésének, érdekképviseletének és érdekvédelmének biztosítása o.) hazai és külföldi szakmai szervezetekkel, egyesületekkel, szövetségekkel történő együttműködés, kapcsolatok kiépítése, ápolása, erősítése

Motion Tánc Sport Egyesület

A szabadidősport, mint mindennapos tevékenység népszerűsítése a társadalom tagjai között. A korosztályok meghatározása nélkül kíván segítséget nyújtani a sportolási lehetőségekben. A tánc társadalmi elismerését magasabb szintre kívánja emelni, mindemellett lehetőséget teremteni a hátrányos helyzetben élőknek a mozgásos formák elérésére.

Határmenti Autó-Motorsport Egyesület

Az autó-motorsport keretein belül hasznos, szabadidős és közösségi elfoglaltságot biztosítani, valamint speciális járművek segítésével segíteni a rendőrség és a katasztrófavédelem munkáját.