Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Szabadidő és hobbi

Rába Haszongépjárművek és Veteránok Alapítványa

Együttműködés a hazai és nemzetközi veterán gépjárművek és haszongépjárművekkel foglalkozó alapítványokkal, egyesületekkel és egyéb szervezetekkel.- Veterán korú járművek muzeális értékként való megőrzése, bemutatása, rendezvényeken való részvétel.- A magyar haszongépjárművek állagának megőrzése, megmentése és bemutatása az utókor számára.

Borostyán Tó Egyesület

Borostyán tóstrand fejlesztése, szépítése, működtetése.

Bocföldei Nyugdíjas Egyesület

Az egyesület célja, hogy összefogja az Egyesület tagjait, támogatja és elősegíti a tagság együttműködését, a közösségi élet kibontakozását és megerősítését. Gondot fordít társadalmi megbecsülésükre, egészségi és kulturális szükségleteik kielégítésére – lehetőségei szerint. A célok megvalósítása keretében az egyesület a tagság érdeklődésének megfelelő programokat szervez, kulturális, művészeti, jótékonysági és szórakoztató rendezvényeket, kirándulásokat szervez, a tagság életkorához, szociális és egészségi körülményeihez igazodó, közérdeklődésre számot tartó előadásokat, tájékoztatókat tart, részt vesz a társadalom nyugdíjas tagjainak szélesebb körű együttműködésében, kiemelt figyelmet fordít a nyugdíjasok részvételét és bekapcsolódását a település társadalmi eseményeibe, ünnepeibe, kulturális és közösségi tevékenység megszervezésével segíti a hagyományok őrzését, ápolását és átadását. Az egyesület kiemelt feladatának tekinti az egészségükben átmenetileg meggyengült tagok részére a mentális segítségnyújtást, elhalálozásuk esetén a család irányába történő közösségi részvét kinyilvánítását – amennyiben igény van rá. Az egyesület az alábbi tevékenységek keretében tagjai és vendégei részére biztosítja a rendezvényeken, programokon való aktív részvételt.

Csörnyeföldi Szabadidő és Kulturális Egyesület

Az Egyesület alapvetően szabadidős és sporttevékenységek szervezésére, valamint a helyi kulturális értékek felkutatására, megőrzésére, hagyományok ápolására alakul meg. Az Egyesület célja a közösség testi, lelki és mentális egészségének javítása, illetve ezek elősegítése. Az Egyesület céljaival összhangban tevékenykedő és gondolkodó személyek bevonása, szoros együttműködés megteremtése. A környék fejlesztése, vonzerejének növelése. Helyi gazdálkodókat, termelőket és vállalkozásokat segítő, velük együttműködő közösség létrehozása. Az Egyesület céljainak gazdasági hátterének biztosítására, a célok megvalósításával összefüggően gazdasági-vállalkozási tevékenységet folytat. A gazdasági-vállalkozási tevékenységből keletkező bevételeit az Egyesület céljaira fordítja, s a keletkező nyereséget szintén azok támogatására kívánja felhasználni.

Zéli Vadászegyesület

Bemutatkozás:

A vadgazdálkodásra és a vadászatra; a fegyver és a lőszer tartására, illetve használatára vonatkozó jogszabályok; a környezet- és a természetvédelmi előírások megtartásával és megtartatásával, valamint szakszerű és tervszerű vadgazdálkodással óvja a vadon élő állatokat, azok élőhelyét, gondozza a vadállományt, és emellett mint vadászatra jogosult a kor színvonalának megfelelő vadgazdálkodást folytasson.

Zöld Irány Egyesület

Bemutatkozás:

Környezetvédelem: hatékonyan közreműködjön a természet és a környezet védelmében. Az egyesület a természet védelmén nem csak a védetté nyilvánított természeti értékek megóvását érti, hanem tevékenysége kiterjed a nem védett fajok és területek, az egész természet megőrzési és gazdálkodási problémáira, a természethez való korszerű, humánus viszony kialakítására. Tevékenységével szolgálja az egész természet minőségének javítását, a természetes rendszerek fenntartását biztosító környezetvédelmi intézkedések betartását és betartását. Kreativitás, Innováció: természet és az épített környezet az emberrel való összhangban tartása, valamint ennek a kapcsolatnak a folyamatos építése és elősegítése. A közösségben valamint a településeken élő emberek identitásának, hovatartozásának tudatos erősítése. Mindennek elősegítéseként, több csatornán folytatott, több irányú, több szintű kommunikáció folytatása. Turisztika: magán és közszféra partnerségén, közös érdekeltségén alapuló turizmusfejlesztés, szervezés és -e célra létrehozott megfelelő szakmai munkaszervezet révén – működtetés. A közösségi turisztikai fejlesztésekben való közreműködés javaslattétel és szakmai véleménynyilvánítás útján. Sport: a sport társadalmi fontosságának képviselete. Ezen belül kiemelt célja az out door sportok társadalmi elismerésének növelése a gyerek- és ifjúsági korosztály minél szélesebb rétegének bevonásával.

 

Újhegyi Borbarátok Egyesülete

Bemutatkozás:

Pusztaszentlászlón és környékén élő szülő és bortermelő gazdák tekintetében a szőlészeti és borászati munka szakmai színvonalának emelése, és az innovatív borkészítési technológiák népszerűsítése. Szakmai tárgyú előadások és rendezvények szervezése, borbírálatok rendezése. A kulturált borfogyasztás megvalósítása, a gasztronómia és a kulturális programok elősegítése. Pusztaszentlászló területén folyó szőlő- és bortermelés fenntartása, bővítése, a borminőség javítása, a Pusztaszentlászlón termelt borok szélesebb körű megismertetésével. Helyi környezetvédelmi akciók szervezése és abban való részvétel. A községben található zártkerti pincék, szülők kulturális, történelmi és építészeti örökségének megóvása, hagyományainak megőrzése, őshonos szőlő- és gyümölcs fajták szaporítás. A hagyományos magyar pálinka, mint Hungarikum hazai és nemzetközi népszerűsítése, kulturált fogyasztásának terjesztése. A bortársadalom segíteni kívánja a patrióta felfogás megvalósulását a borkultúra népszerűsítését.

 

Zalai Kutyabarátok Egyesülete

Bemutatkozás:

A felelős kutyatartás elterjesztése, a kutya életminőségének javítása, melyek különféle képzésekkel segíthetők elő azért, hogy az emberek jobban megismerjék a kutyák viselkedését, a kutyák igényeit, ezáltal elkerülhetővé váljon, hogy a kutyák viselkedésproblémáikkal veszélyeztessék saját, illetve környezetük nyugalmát, testi-lelki épségét.

Zalai Szafari Klub Vadásztársaság

Bemutatkozás:

Tagjai részére vadászati lehetőséget biztosítson, vadgazdálkodási és vadászati tevékenységet folytasson, megőrizze és továbbvigye a magyar vadászati kultúra hagyományait és értékeit.

Zalai 76-os Motoros Egyesület

Bemutatkozás:

Motoros túrák szervezése, közlekedésbiztonsági oktatás és technikai-ügyességi versenyek szervezése, kapcsolattartás más motoros egyesületekkel, közösségépítő tevékenység elsősorban a motorozást kedvelők részére.