Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Egyéb

Zala Vármegyei Civil Központ HÍRLEVÉL 2023/06/1

PÁLYÁZATOK

„Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatás civil szervezetek részére 2023.”

Értesítjük a civil szervezeteket, hogy 2023. június 26-án 10.00 órakor megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Nemzeti Együttműködési Alap pályázati kiírásai.

Az „Adományok után járó normatív kiegészítésen alapuló támogatás civil szervezetek részére 2023.” című, NEAN-KP-1-2023 jelű pályázat célja a civil szervezetek működésének támogatása.

A pályázat beadási időszaka: 2023. június 26. 10:00 – 2023. július 26. 14:00

Részletes információ: https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-nemzeti-egyuttmukodesi-alap-kereteben-nean-kp-1-2023/


Szülősegítő szolgáltatások támogatása 2023

A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet pályázatot hirdet „Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása 2023” (SKK2023) címmel.

A PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázati program átfogó célja a fogyatékos gyermekeket, felnőtteket nevelő szülők, családok (testvérek, nagyszülők; stb.), valamint a fogyatékos szülők részére, az ő igényeikre reagáló szolgáltatások támogatása.

Alcélok: közösségépítés elősegítése, tájékoztatás és tanácsadás, társadalmi integráció, önérvényesítés és érdekérvényesítés segítése, együttműködések és kapcsolati hálók létrehozásának ösztönzése, tehermentesítés, a szülők munkaerő-piacra történő visszatérésének támogatása, mentálhigiénés segítségnyújtás.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A pályázatot kizárólag a HAPI-n keresztül, online lehet benyújtani!

FONTOS! A pályázat benyújtáshoz először regisztrálni kell a HAPI felületén és a regisztrációs nyilatkozatnak email-es úton be kell érkeznie az NSZI-hez legkésőbb a pályázat benyújtási határidejének napjáig a regisztraciosnyilatkozat@nszi.gov.hu címre!

Benyújtási határidő: 2023. július 12.

Részletes információ: https://nszi.hu/palyazatok/palyazati-felhivasok/szulo2023

Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása 2023

A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet pályázatot hirdet „Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása 2023” (SKK2023) címmel.

A PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázati program célja a fogyatékos személyek segítő kutyához juttatásának, terápiás kutyák fogyatékos személyek körében történő alkalmazásának támogatásával a fogyatékos személyek életminőségének javítása, társadalmi integrációjának és önállóságának elősegítése, biztosítása.

A pályázati program célcsoportja:
Közvetlen célcsoport: a segítő kutyák kiképzésével és alkalmazásával foglalkozó szervezetek.
Közvetett célcsoport: a segítő kutyát igénybe vevő fogyatékos személyek.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Jelen pályázatot az NSZI pályázatkezelő felületén a HAPI-n keresztül lehet benyújtani.

FONTOS! A pályázat benyújtáshoz először regisztrálni kell a HAPI felületén és a regisztrációs nyilatkozatnak email-es úton be kell érkeznie az NSZI-hez legkésőbb a pályázat benyújtási határidejének napjáig a regisztraciosnyilatkozat@nszi.gov.hu címre!

Benyújtási határidő: 2023. július 12.

Részletes információ: https://nszi.hu/palyazatok/palyazati-felhivasok/skk2023

Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása

A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet pályázatot hirdet „Fogyatékos személyek helyi, regionális és országos szervezeteinek szakmai programjainak támogatása” (FOF2023) címmel.

A PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázati program célja, hogy támogatást nyújtson a fogyatékos személyeket tömörítő és/vagy segítő szervezetek számára meglévő szolgáltatásaik folyamatos fenntartásához és fejlesztéséhez, illetve újonnan beindítani kívánt szolgáltatásaik működtetéséhez.

Jelen pályázati konstrukcióval az alábbi területek fejlesztéseit, szolgáltatásait, programjait kívánjuk támogatni:

  • A fogyatékos személyeket érintő társadalmi szemlélet kedvező irányú megváltoztatásához szükséges projekteket.
  • A fogyatékos személyek és családjuk életminőségének javítását célzó projekteket.
  • A fogyatékos személyeknek a társadalom életében való aktív részvétele elősegítését célzó projekteket.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Jelen pályázatot az NSZI pályázatkezelő felületén a HAPI-n keresztül lehet benyújtani.

FONTOS! A pályázat benyújtáshoz először regisztrálni kell a HAPI felületén és a regisztrációs nyilatkozatnak email-es úton be kell érkeznie az NSZI-hez legkésőbb a pályázat benyújtási határidejének napjáig a regisztraciosnyilatkozat@nszi.gov.hu címre!

Benyújtási határidő: 2023. július 15.

Részletes információ: https://nszi.hu/palyazatok/palyazati-felhivasok/fof2023

Megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaci integrációját elősegítő programok támogatása 2023

A Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet pályázatot hirdet „Megváltozott munkaképességű személyek munkaerőpiaciintegrációját elősegítő programok támogatása 2023” (FOGLALKOZTATÁS2023) címmel.

A PÁLYÁZAT CÉLJA

A pályázati program célja, megváltozott munkaképességű és fogyatékossággal élő személyek nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedésének segítése, szolgáltatások támogatása révén.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

Jelen pályázatot az NSZI pályázatkezelő felületén a HAPI-n keresztül lehet benyújtani.

FONTOS! A pályázat benyújtáshoz először regisztrálni kell a HAPI felületén és a regisztrációs nyilatkozatnak email-es úton be kell érkeznie az NSZI-hez legkésőbb a pályázat benyújtási határidejének napjáig a regisztraciosnyilatkozat@nszi.gov.hu címre!

Benyújtási határidő: 2023. június 30.

Részletes információ: https://nszi.hu/palyazatok/palyazati-felhivasok/foglalkoztatas2023

Európai Bizottság pályázatai

Ifjúsági részvételi tevékenységek

Az Erasmus+ támogatja azokat a fiatalok által kezdeményezett, fiatalok informális csoportjai és/vagy ifjúsági szervezetek által lebonyolított helyi, nemzeti és transznacionális részvételi projekteket, amelyek az európai demokratikus életben történő részvételre ösztönzik a fiatalokat, és a következő célkitűzéseket, vagy azok egyikét kívánják megvalósítani.

Részletes információ: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hu/programme-guide/part-b/key-action-1/youth-participation

Ifjúságsegítőknek szóló mobilitási projektek

Konkrétabban, az ifjúságsegítőknek szóló mobilitási projektek céljai az alábbiak: Nemformális és informális tanulási lehetőségek biztosítása az ifjúságsegítők oktatási és szakmai fejlődéséhez, hozzájárulás a magas színvonalú egyéni gyakorlathoz, valamint az ifjúsági munka területén tevékenykedő szervezetek/intézmények és rendszerek fejlődéséhez.

Részletes információ: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hu/programme-guide/part-b/key-action-1/mobility-youth-workers

Mikor lehet pályázni?

A pályázóknak a következő határidőig kell benyújtaniuk pályázatukat:
Február 23., déli 12:00 óra (közép-európai idő szerint) az ugyanazon év június 1-je és december 31-e között kezdődő projektekre
A következő évben január 1. és május 31. között kezdődő projektekre október 4-én (közép-európai idő szerint) déli 12:00 óráig

Pro Filii Alapítvány pályázatot hirdet civil és nonprofit szervezetek számára

Pro Filii Alapítvány pályázatot hirdet civil és nonprofit szervezetek számára

A pályázat célja:

A Pro Filii Alapítvány pályázatot hirdet civil és nonprofit szervezetek, valamint magánszemélyek számára olyan közösségi célokat szolgáló, közérdekű, vagy humánus okokból megvalósítandó tevékenységek, civil kezdeményezések támogatására, amelyek

  • hozzájárulnak a Magyarországon és a határon túli magyar lakta településeken élők vagy azok egy csoportja – kiemelten a gyermekek – egészségügyi helyzetének, életmódjának, esélyegyenlőségének javításához,
  • segítik a szociálisan és egészségileg hátrányos helyzetűek életminőségének javítását,
  • emelik hazánk szellemi-, művészeti-, kulturális- és sportéletének színvonalát.

A pályázat beadásának módja és határideje: A pályázatokat kizárólag elektronikus úton (online), a www.profilii.hu weboldalon keresztül lehet beküldeni az alábbi pályázati ciklusokban:

  1. negyedév: január 01. – február 28.
  2. negyedév: április 01. – május 31.
  3. negyedév: július 01. – augusztus 31.
  4. negyedév: október 01. – november 30.

Részletes információ: https://profilii.hu/palyaza

E.ON pályázat

E.ON pályázat

Lehetőségeinkhez mérten évről-évre felvállaljuk a magyar társadalmi, sport- és kulturális élet mecénásának szerepét. Az adományozásainkról és támogatói együttműködésekről szigorú elvek és szabályok mentén döntünk, amelyeket az E.ON nemzetközi csoport irányelvei, valamint a magyarországi igények alakítottak ki. Stratégiai partnerségben állunk a hazai segélyszervezeti és civil élet meghatározó szereplőivel, akikkel közösen értéket és több éve sikeresen működő programokat van lehetőségünk létrehozni.

Részletes információ: https://www.eon.hu/hu/rolunk/fenntarthatosag/felelosseggel-a-tarsadalomert/tarsadalom/szponzoracio/partnersegek–palyazatok.html

Visegrad Grants

Visegrad Grants

A Visegrad Grants, a Nemzetközi Visegrádi Alap által működtetett és finanszírozott pályázati program, amelynek célja a V4-országok (Csehország, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia) együttműködésének elősegítése, közös projektek támogatásán keresztül.

Részletes információ: https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/

WORKSHOP

ISMÉT „CIVIL SZERVEZETI VEZETŐ WORKSHOP”!

2023. szeptember 11-én ismét kezdetét veszi a „CIVIL SZERVEZETI VEZETŐ WORKSHOP”!

A workshop program 10 online alkalomból (2023. szeptember 11. és november 29. között) és 1 személyes részvételen alapuló (Vármegyei Civil Központ által megjelölt helyszínen) programsorozatból áll, amely tanúsítvány átadással zárul.

Az előadások alkalmanként 2 x 45 perc időintervallumban kerülnek megrendezésre, különböző civil szervezeteket érintő témaköröket körbejárva. Minden előadás a témában jártas tapasztalt előadókkal, moderátorokkal a gyakorlatiasság elvét követve valósul meg.

Részletek: TAJEKOZTATO

Új felhívások a Városi Civil Alap keretében

Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a „Városi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása 2022.” című alprogram pályázati kiírásai. A megjelent pályázati felhívás forrást biztosít az 5000 fő feletti lélekszámú településeken székhellyel rendelkező egyesületek és alapítványok számára.

(tovább…)

HÍRLEVÉL 2022./1/2

Kedves Olvasó!

CKSZK Zala logó

A Zala Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ hírlevele érkezett Önhöz, melyet honlapunkon is megtekinthet.

.

.

Kövessék a híreket a www.zalacivil.hu illetve a https://www.facebook.com/ZalaiCivilInformaciosCentrum oldalakon is!

Ha a jövőben nem szeretné hírlevelünket megkapni, a hírlevél alján lévő “Leiratkozom a hírlevélről” feliratra való kattintással megteheti a leiratkozást.

Pályázat

Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében 2022. évben meghirdetett „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című alprogram pályázati kiírásai.

https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-magyar-falu-program-falusi-civil-alap-kereteben-2022/

A pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség:

2022. január 10. 10.00 óra – 2022. február 11. 12.00 óra

magyar_falu_program_palyazati_kiiras_2022


 Online pályázati tájékoztató

facebook Online tájékoztató

A Zala Megyei Civil Központ online tájékoztatót tart a FALUSI CIVIL ALAP pályázati kiírásaival kapcsolatban.

A tájékoztatón való részvétel azon civil szervezeteknek ajánlott, amelyeknek a székhelye és működése olyan magyarországi településen van, amelynek lakosságszáma 5 000 fő vagy ez alatti.

Időpont: 2022. 02.01. (kedd) 15 óra

Helyszín: Zala Megyei Civil Központ online terme

Infokommunikációs eszköz: ZOOM platform

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A részvételi szándékot kérjük az info@zalacivil.hu e-mail címre megküldeni az alábbi adatok megadásával:

Jelentkező neve:

E-mail címe:

Civil szervezet neve:

Civil szervezet telefonos elérhetősége:

A regisztrációban szereplő e-mail címre küldünk egy linket, amellyel csatlakozni lehet a ZOOM felületre.

Információ:

+36 20/474-3300

info@zalacivil.hu

https://zalacivil.hu/

VI. CIVIL VÉRADÁS – ZALAEGERSZEG

A Zala Megyei Civil Központ az Országos Vérellátó Szolgálat támogatásával 2022. február 21-24. között ismét véradásra hívja a véradókat Zala megye három városában.
A véradásra regisztrálni lehet az info@zalacivil.hu e-mail címre.

Véradással kapcsolatos általános információk  elérhetők az alábbi linken:

https://www.ovsz.hu/hu/veradas

véradás zeg

 
 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

 

VI. civil véradás – Nagykanizsa

 véradás NK
 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

VI. CIVIL VÉRADÁS – KESZTHELY

 véradás keszthely
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

22. EDUCATIO NEMZETKÖZI OKTATÁSI SZAKKIÁLLÍTÁS 

Az idei évben 2022. január 13-tól 15-ig került megrendezésre a  22. Educatio Nemzetközi Oktatási Szakkiállítás. A Civil Központok Országos Hálózata standdal volt jelen a programon. A 3 nap alatt igyekeztünk bemutatni a “civil lét” sokszínűségét 18, az ország különböző megyéiéből  érkező civil szervezet közreműködésével. Nagy örömünkre sokan érdeklődtek, beszélgettek, játszottak a standunkon. A kiállításon való megjelenés megszervezését és koordinálását a Zala Megyei Civil Központ kapta feladatul. Rengeteg élménnyel és tapasztalattal gazdagodtunk a munka során.
01
271855411_4623621287714913_3936049529545062382_n

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 

CKSZK Zala logó

Elérhetőségeink:

Telefon: +36-20/474-3300

E-mail: info@zalacivil.hu

Weboldal: www.zalacivil.hu

Facebook: https://www.facebook.com/ZalaiCivilInformaciosCentrum

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos út 47-51.

Személyes ügyfélfogadás előre egyeztetett időpontban:

hétfőtől csütörtökig: 9.00-15.00

pénteken: 9.00-12.00

Amennyiben Ön hírlevelet kap tőlünk, akkor valószínűleg részt vett korábbi szakmai programunkon, és/vagy a Zalaegerszegi Törvényszéken bejegyzett civil szervezet tisztségviselője, személyhez vagy szervezethez köthető e-mail címe megtalálható nyilvános weboldalon.

HÍRLEVÉL 2022/1/1

Kedves Olvasó!

CKSZK Zala logó

A Zala Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ hírlevele érkezett Önhöz, melyet honlapunkon is megtekinthet.

.

.

Kövessék a híreket a www.zalacivil.hu illetve a https://www.facebook.com/ZalaiCivilInformaciosCentrum oldalakon is!

Ha a jövőben nem szeretné hírlevelünket megkapni, a hírlevél alján lévő “Leiratkozom a hírlevélről” feliratra való kattintással megteheti a leiratkozást.

Pályázat

Értesítjük a civil szervezeteket, hogy megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében 2022. évben meghirdetett „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című alprogram pályázati kiírásai.

https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-magyar-falu-program-falusi-civil-alap-kereteben-2022/

A pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség:

2022. január 10. 10.00 óra – 2022. február 11. 12.00 óra

magyar_falu_program_palyazati_kiiras_2022

 


 Online pályázati tájékoztató

A Zala Megyei Civil Központ online tájékoztatókat tart a FALUSI CIVIL ALAP pályázati kiírásaival kapcsolatban.

A tájékoztatón való részvétel azon civil szervezeteknek ajánlott, amelyeknek a székhelye és működése olyan magyarországi településen van, amelynek lakosságszáma 5 000 fő vagy ez alatti.

Időpontok: 2022. 01.25. (kedd) 15 óra és 2022. 02.01. (kedd) 15 óra

Helyszín: Zala Megyei Civil Központ online terme

Infokommunikációs eszköz: ZOOM platform

A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött.

A részvételi szándékot kérjük az info@zalacivil.hu e-mail címre megküldeni az alábbi adatok megadásával:

Jelentkező neve:

E-mail címe:

Civil szervezet neve:

Civil szervezet telefonos elérhetősége:

A regisztrációban szereplő e-mail címre küldünk egy linket, amellyel csatlakozni lehet a ZOOM felületre.

Információ:

+36 20/474-3300

info@zalacivil.hu

https://zalacivil.hu/

Online tájékoztató FCA

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ 

CKSZK Zala logó

Elérhetőségeink:

Telefon: +36-20/474-3300

E-mail: info@zalacivil.hu

Weboldal: www.zalacivil.hu

Facebook: https://www.facebook.com/ZalaiCivilInformaciosCentrum

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos út 47-51.

Személyes ügyfélfogadás előre egyeztetett időpontban:

hétfőtől csütörtökig: 9.00-15.00

pénteken: 9.00-12.00

Amennyiben Ön hírlevelet kap tőlünk, akkor valószínűleg részt vett korábbi szakmai programunkon, és/vagy a Zalaegerszegi Törvényszéken bejegyzett civil szervezet tisztségviselője, személyhez vagy szervezethez köthető e-mail címe megtalálható nyilvános weboldalon.

Autista…..

fgfjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjjj

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

wwww.zalacivil.hu

(tovább…)

NEA Információs Nap

NEA-copy-1196x675A Zala Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ tájékoztató információs rendezvényt tart az 2021. október 18-án megjelent NEA „Helyi és területi hatókörű civil szervezetek egyszerűsített támogatása 2022.” című pályázatokkal kapcsolatban.

Időpont: 2021. október 27. (szerda) 16.30

Helyszín: 8360 Keszthely, Kossuth Lajos utca 45. HEFI iroda

Részvételi szándékukat kérjük szíveskedjenek az info@zalacivil.hu  e-mail címen jelezni!

Móra Ferenc Kincskereső Alapítvány

A község oktatási, nevelési intézményében folyó munkát, úgy mint tanórai, tanórán kívüli szabadidős tevékenységet egyaránt támogassa, valamint feladata legyen a hátrányos helyzetű (etnikumi gyermekek felzárkóztatásának, illetve tehetséggondozásának) gyermekek támogatása.

Lázár Alapítvány a Gyógyíthatatlan Betegekért

Az orvostudomány által gyógyíthatatlannak ítélt betegek, a velük foglalkozó orvosok, ápolók, kutatók és intézmények támogatása, Lázár Díj alapítása azok számára, akik a legtöbbet tették a gyógyíthatatlanokért.

International Police Association Magyar Szekció Keszthelyi Szervezete

Az IPA Nemzetközi Alapszabályán és a magyar egyesülési jogon alapuló, a legszélesebb önkormányzati formában keretet biztosítson az IPA Keszthelyi Szervezete tagjainak: Az IPA tagsági viszonyból eredő kötelezettségek teljesítéséhez; az IPA tagsági viszonyból eredő jogok gyakorlásához; az IPA tagok baráti kapcsolatai kialakításának elősegítéséhez.

Európai Családtudományi Társaság

A család körüli válság a fogyasztói társadalom és így Európa egyik legmélyebb és legnagyobb válsága, amelynek a meghatározó oka a családszerető értékrend háttérbe szorulása. Az egyesület alapvető célja az előbbiek alapján a családszerető értékrendet magukénak vallók összefogása, ezen értékrend előtérbe kerülésének segítése és így a család körüli válság tüneteinek enyhítése. Ezért az egyesület a tapasztalatokra, az ésszerűségre, tudományos eredményekre és széleskörű társadalmi össze fogásra támaszkodva elő kívánja segíteni a boldog házasság és kiegyensúlyozott, testben, lélekben egészséges családok minél nagyobb számának kialakítását és fennmaradását. Speciális cél ezen túl, a család, a házasság és a nemiség témakörének széleskörű tudományos kutatása, a témakörben helyes irányvonalak kijelölése és az eredmények terjesztése.