Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Hírlevelek

HÍRLEVÉL 2024/05/1 Zala Vármegyei Civil Központ

1+1 %-OS RENDELKEZÉS 2024-BEN

Idén is lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról legkésőbb 2024. május 21-éig, az szja-bevallástól függetlenül is.

Bárki dönthet úgy idén is, hogy az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadójának 1 %-át felajánlja egy regisztrált civil szervezetnek, további 1 %-át pedig egy technikai számos vallási közösségnek vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak, ami idén a Nemzeti Tehetség Program.

Bővebben: https://zalacivil.hu/11-os-rendelkezes-2024-ben/


Elindult az szja civil 1%-ának felajánlását népszerűsítő országos kampány

Jó helyre megy! címmel elindult az szja civil 1%-ának felajánlását népszerűsítő országos kampány. Célja, hogy felhívja a figyelmet a személyi jövedelemadóról való tudatos rendelkezés lehetőségére és fontosságára, illetve a támogatásra méltó fontos ügyekre, helyi közösségekre. Kérjük, kísérjék figyelemmel a vármegyei civil központok helyi felajánlást népszerűsítő filmjeit, tájékoztatóját honlapjaikon és a közösségi média felületein.

Szalay-Bobrovniczky Vince civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár: https://www.youtube.com/watch?v=z_SuJb9K2rg

Jó helyre megy!

Május 21-ig lehetőségünk van dönteni, melyik civil szervezetnek ajánljuk fel személyi jövedelemadónk 1%-át. Videónk célja, hogy felhívja a figyelmet a személyi jövedelemadóról való tudatos rendelkezés lehetőségére és fontosságára, illetve a támogatásra méltó fontos ügyekre, helyi közösségekre.

Kérjük ajánld fel adód 1%-át egy Zala vármegyei civil szervezetnek!

https://www.youtube.com/watch?v=sog9sApoETE 

 

PÁLYÁZATOK

Csoóri Sándor Program – 2024

A Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő nyílt és meghívásos pályázatot hirdet a Csoóri Sándor Alapból a népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására.

A Program célja a hazai magyar és nemzetiségi, valamint a határon túli magyar néptánc-, népzenei együttesek és népdalkörök, tárgyalkotó népművészeti alkotóközösségek tudásátadásának elősegítése, szakmai munkájának fejlesztése, a közösségek megerősítése. A magyar népi kultúra, népművészeti értékek társadalmi elfogadottságának, beágyazódásának fokozása, alapértékként való kezelése.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2024. május 16.  23:59

Bővebben a pályázatról: https://emet.gov.hu/csoori-sandor-program-2024/


Állatvédő szervezetek támogatása

Megjelent az Igazságügyi Minisztérium által biztosított forrásból „Az állatvédő szervezetek támogatása” című pályázati kiírás.
A pályázati kiírás célja az állatvédelemmel és mentő-, segítő- és vakvezető kutyákkal foglalkozó civil szervezetek és közalapítványok működési és programjaihoz kapcsolódó költségeinek, ivartalanítási és állat egészségügyi költségeinek, valamint – amennyiben állatmenhellyel vagy természetvédelmi mentőközponttal is rendelkezik – telephely fejlesztésének anyagi támogatása.
A pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség: 2024. május 6. 12 óra 00 perc – 2024. május 21. 14 óra 00 perc


2024. évi Hiszek Benned Sport Program

A Sportegyesületek Országos Szövetsége (továbbiakban: SOSZ) az idei évben meghirdeti a 2024. évi HISZEK Benned Sport Program II. és a II/B alprogramot (továbbiakban: Programok).  A Programokon keresztül a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága a kis-és közepes sportegyesületek utánpótlás bázisának megtartását, vagy növelését kívánja támogatni, valamint az utánpótlásnevelés sportszakmai feladataival összefüggő költségekre nyújt vissza nem térítendő forrást.  Olyan projektek nevezését várja a SOSZ, melyek a tehetség-kiválasztáshoz, tehetség-gondozáshoz kapcsolódó teendőkhöz társuló feladatok megvalósítását szolgálnák, például: sportági toborzó események szervezése, a megnövekedett taglétszám következtében szükséges sportszakemberi foglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadások, nevezési díjak ráfordításainak biztosítása.

A Programok támogatási keretösszege: 550 000 000 Ft

A Program támogatási időszaka: 2024. január 1. – 2024. december 31.

Program jelentkezés határideje: 2024. május 15.

Bővebben a pályázatról: HISZEK Benned Sport Program – SOSZ


Nemzeti Kulturális Alap (NKA) aktuális pályázati felhívásai elérhetők az alábbi linken:

https://nka.hu/kategoria/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/ 

Impresszum - Nemzeti Kulturális Alap

IFJÚSÁG

Facilitátori felhívás

A Budapesti Európai Ifjúsági Központ és a GYIÖT 2024. októberében közösen szervezi meg a VI. Ifjúsági Munka konferenciát és a Helyben hogyan? Fiatalok a településeken konferenciát, amelyek lebonyolításába a facilitátorokat nyílt felhívás útján választják ki.

A szervezők közös döntése alapján idén a két rendezvény együttesen, közös szervezésben és folyamatos szakmai programmal valósul meg. Helyszíne a Budapesti Európai Ifjúsági Központ, időpontja pedig 2024. október 1-2. A konferencia szakmai tartalma részvételi úton, a célcsoport bevonásával kerül kialakításra, melynek érdekében várhatóan 3-5 kisebb létszámú előkészítő rendezvény kerül megszervezésre vidéki és budapesti helyszíneken.
A konferencia céljai, célcsoportjai, a facilitátoroktól elvárt feladatok és szakmai tapasztalat leírása megtalálható: https://gyiot.hu/hirek/facilitatori-felhivas/

A jelentkezéseket 2024. május 21-ig várják.

HÍREK

Esély Gála

Az Esélyegyenlőség napja alkalmából megrendezésre kerülő Esély Gála szervezésében rendszeresen részt vesz a Zala Vármegyei Civil Központ. Az Esély Gála üzenete: mindenki értékes tagja a társadalomnak. Az idei évben is különleges és tehetséges fellépők örvendeztették meg műsoraikkal a közönséget és sorstársaikat.

Forrás: https://zalacivil.hu/esely-gala/


II. ORSZÁGOS CIVIL KONFERENCIA – CIVIL KAVALKÁD A SKANZENBEN

2024. május 6-án Szentendrén töltöttük a napot a Skanzenben, vármegyénkből 20 civil szervezet képviseltette magát a közel 7️00 fős rendezvényen. A Zala vármegyei standon való bemutatkozást 3 civil szervezet reprezentálta, köszönjük szépen a magas színvonalú megjelenést: Göcseji Kézműves EgyesületZala Megyei Népművészeti EgyesületHello Hévíz – Hévízi Vállalkozók Egyesülete.

Forrás: https://zalacivil.hu/ii-orszagos-civil-konferencia-civil-kavalkad-a-skanzenben/ 

HÍRLEVÉL 2024/04/1 Zala Vármegyei Civil Központ

FONTOS határidők Civil Szervezeteknek

NEA pályázati elszámolások határideje

Tájékoztatjuk a civil szerveztek képviselőit, hogy a 2023. évi NEAN, NEAG és NEAO kiírások elszámolási határideje: 2024.04.30.
Amennyiben segítségre van szüksége az elszámolással kapcsolatban, kollégáink állnak rendelkezésére, forduljon hozzánk bizalommal.
Telefon: +3620/474-3300
E-mail: info@zalacivil.hu
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos út 47-51.

Számviteli beszámoló

A civil szervezetek éves beszámolóját minden év május 31-ig kell beadni az Országos Bírósági Hivatalhoz.
A nyomtatványok letölthetők az alábbi linkről: https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/civil-eljarasok-urlapjai/civil-beszamolok 

Nem közhasznú szervezet papír alapon is benyújthatja beszámolóját, közhasznú szervezet kizárólag elektronikusan adhatja be.

Tartalmi elemek:        

 • mérleg (egyszerűsített mérleg)
 • eredménykimutatás (eredménylevezetés)
 • kiegészítő melléklet a  kettős könyvvitel esetében  (Ec tv. 29.§. 2/c)
 • közhasznúsági melléklet (minden civil szervezet köteles készíteni, Ec tv.29.§. 3.)

A kiegészítő melléklet részei      

 • támogatási programok keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként
 • a támogatási program keretében visszatérítendő  kapott  támogatásokra vonatkozó adatokat – részletezve

Közhasznúsági melléklet elemei   

 • a közhasznú tevékenységek,  fő célcsoportjai, eredményeit,
 • a közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatokat, mutatókat,
 • a vagyon felhasználását részletező kimutatást,
 • a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását,
 • a vezető tisztségviselőknek (akik juttatásban részesültek) tisztségét, és a juttatás összegét

A nem közhasznú szervezeteknek is be kell adniuk a közhasznúsági mellékletet!

Bővebben: https://birosag.hu/beszamoloval-kapcsolatos-tajekoztato/hasznos-tudnivalok2#section-1158 

NEA – Egyszerűsített elszámolással érintett támogatások beszámolóira vonatkozó speciális szabályok

Egyszerűsített elszámolással érintett támogatások:
normatív támogatási kategória (NEAN),
egyszerűsített támogatási kategória (NEAG),
– a NEAO támogatási kategóriában nyújtott legfeljebb hárommillió forint összegű támogatások,
– a legfeljebb hárommillió forint összegű egyedi kérelemre nyújtott támogatások (NEAE-KP-1-2023).

A kedvezményezettnek a beszámoló részeként a szakmai beszámoló (és annak mellékletei) benyújtása helyett – nyilatkozatot szükséges tennie a támogatásnak a támogatási cél szerinti, jogszerű és a támogatói okiratban meghatározottak szerinti felhasználásáról. A nyilatkozat egy eredeti, a kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által cégszerűen aláírt példányát szükséges benyújtani a beszámolóhoz az alább található postázási címre. A kedvezményezett a beszámoló részeként a számlaösszesítő eredeti, a kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által cégszerűen aláírt példányát köteles a Támogató részére papír alapon megküldeni, valamint az aláírt számlaösszesítőt fel kell tölteni a NIR-be is az „Iratok” fülön. (A NIR felületen a számviteli bizonylatok adatainak, tartalmának rögzítésére és költségvetési sorhoz történő hozzárendelésére továbbra is szükség van a számlaösszesítő legenerálásához.)

A beszámolóhoz postai úton beküldendő dokumentumok postai címe:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (pályázati azonosító szám)
1253 Budapest
Pf.: 36

Az egyszerűsített elszámoláshoz szükséges nyilatkozat letölthető: https://zalacivil.hu/dokumentumtar/torvenyszeki-anyagok/nyilatkozat-egyszerusitett-elszamolashoz/ 

Bővebben a 2023 NEA elszámolási útmutatójának 18. oldalán olvashatnak: https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nea/2023_NEA_elszamolasi_utmutato.pdf 

1+1%-os rendelkezés 2024-ben

Idén is lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról legkésőbb 2024. május 21-éig, az szja-bevallástól függetlenül is.

Bárki dönthet úgy idén is, hogy az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadójának 1 százalékát felajánlja egy regisztrált civilszervezetnek, további 1 százalékát pedig egy technikai számos vallási közösségnek vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak, ami idén a Nemzeti Tehetség Program.

A felajánlására jogosult, kedvezményezett civil szervezetek listája itt érhető el.

A felajánlására jogosult vallási közösségek listája és a kiemelt előirányzat itt érhető el.

Az szja 1+1%-áról – függetlenül az szja-bevallás módjától – a bevallással együtt vagy külön is lehet rendelkezni.

A nyilatkozat legegyszerűbb elektronikusan nyújtható be:

 • az eSZJA webes felületen, online kitöltve vagy
 • az ÁNYK-ban a bevallással együtt, annak EGYSZA-lapját is kitöltve vagy
 • külön, a 23EGYSZA-nyomtatvány kitöltésével.

Bővebben: https://nav.gov.hu/ado/szja1_1/11-os-rendelkezes-2024-ben

PÁLYÁZATOK

Ön választ, mi segítünk

A pályázati felhívás célja a TESCO-GLOBAL Zrt. áruházai vonzáskörzetében élő helyi közösségek igényeire alapuló és részvételével megvalósuló programok támogatása az alábbi területeken (a felsorolás példa jellegű, nem kizárólagos):
1. A helyi közösségek környezetének megszépítésére, illetve a helyi közösségi élet előmozdítására irányuló kezdeményezések támogatása – a környezet szépítése, védelme, zöldítése és/vagy beruházás jellegű fejlesztése a helyi közösség részvételével; továbbá a helyi közösségi élet fejlesztése

2. Oktatás, képességfejlesztés rászoruló gyermekek, fiatalok és felnőttek számára

3. Egészséges életmód, egészségmegőrzés – egészséges életmód/táplálkozási szokások kialakítását célzó projektek

A PÁLYÁZAT FONTOS DÁTUMAI:
– pályázati projektek benyújtása: 2024. április 8. és május 3. között;
– pályázati projektek kiválasztása: 2024. május 13. és június 14. között;
– vásárlói szavazás a körzetenként kiválasztott 3 projektre 2024. július 15. és augusztus 11. között;
– vásárlói szavazás eredményeinek kihirdetése: 2024. szeptember eleje.

Bővebben: https://tesco.hu/kozosseg/?


Pályázati felhívás a környezet- és természetvédelmi civil szervezetek számára

A pályázati támogatás célja:
A környezet- és természetvédő civil szervezetek szakmai munkájának támogatása, közreműködésének biztosítása a Nemzeti Környezetvédelmi Program részét képező Nemzeti Természetvédelmi Alaptervben (továbbiakban: NTV-V) meghatározott célkitűzésekhez illeszkedő, illetve bizonyos állami feladatok átvállalásából adódó szakmai programok eredményes és hatékony megvalósításában.

A szakmai keretből kizárólag természetvédelmi tematikájú szakmai feladatok ellátása, programok és tevékenységek megvalósítása támogatható.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2024. május 2.

Bővebben: https://kormany.hu/dokumentumtar/az-allam-termeszetvedelmi-kozfeladatainak-atvallalasa 


MOL – Új Európa Alapítvány Gyermekgyógyító Program 2024

A pályázat célja: 
A fenti preambulumban foglaltakra tekintettel az Alapítvány – mint a pályázat kiírója és lebonyolítója – pályázatot hirdet élmény- és művészetterápiás programok támogatására krónikus betegségben szenvedő, fogyatékkal élő gyerekek, illetve a lelki egészség szempontjából rizikócsoportba sorolható gyermekek és serdülők pszicho-szociális rehabilitációja érdekében.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 6. 23:59 óra

Bővebben: https://molujeuropaalapitvany.hu/cikk/gyermekgyogyito-program-2024

MOL-Új Európa Alapítvány - főoldal


MEGJELENT A HUNG-2024 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A pályázat célja a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti települési, tájegységi, vármegyei nemzeti értékek, külhoni magyarság nemzeti értékei, ágazati értékek, kiemelkedő nemzeti értékek, valamint a
hungarikumok megismertetése és népszerűsítése határon belül és külhonban. A pályázat kiemelt célja, hogy elősegítse a nemzeti értékek megőrzését a következő generációk számára, és mindennapjaik részévé válását és maradását.

Három célterületet tartalmaz:

• A hazai és a külhoni nemzeti értékek, hungarikumok népszerűsítése érdekében – elektronikus és nyomtatott kiadványok, honlapok, fényképsorozatok, filmek készítésének, jelképek népszerűsítésének, valamint rendezvények támogatása

• A magyar kultúra értékeinek megismertetése céljából többkörös, megyei döntővel végződő, Kárpát-medencei szintű vetélkedő, valamint Értéknyilvántartó felület feltöltése

• A Kárpát-medencei hagyományos öltözet-kultúrájának, népi kézműves értékeinek megőrzése, tovább örökítése

Mindhárom célterületnél működési támogatásnak nem minősülő, egyszeri, vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A pályázati felületen 2024. április 16. napján 12.00 órától lehet a pályázati adatlapot elektronikusan kitölteni, illetve a mellékleteket feltölteni, azonban a pályázatok véglegesítésére, beküldésére csak 2024. május 6. napján 8.00 órától van lehetőség 2024. június 6. napján 23:59 percig.

Bővebben: https://www.hungarikum.hu/hu/hirek/megjelent-hung-2024-p%C3%A1ly%C3%A1zati-felh%C3%ADv%C3%A1s?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR17udHYckOb-08ttFnnWSbM44slE93_ScKwY6EIUoIQigl-eLO5ofAGYV8_aem_AWpZmBiwoyMaETz6Yi1NfhvRWx3weNZKbe21hNZfoHMjJ7LqXT2L84UicsASDgWauZeeXXuIkOW_4F23us0nJYLD


Nemzeti Kulturális Alap (NKA) aktuális pályázati felhívásai elérhetők az alábbi linken:

https://nka.hu/

Impresszum - Nemzeti Kulturális Alap


Pályázati felhívás szakértelmen alapuló pro bono támogatás igénybevételére

A BEADÁSI HATÁRIDŐ MÁJUS 6-IG MEGHOSSZABBÍTVA!

Az E.ON Hungária Csoport (E.ON) az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) közreműködésével idén is pályázatot hirdet magyarországi nonprofit szervezetek számára szakértelmen alapuló pro bono támogatás felhasználására.

Az online jelentkezési lapot 2024. április 21. vasárnap 18.00 óráig lehet kitölteni a https://forms.office.com/e/MvTb7pGvT7 link alatt.
További részletek az Önkéntes Központ Alapítvány honlapján: http://www.onkentes.hu/hirek/palyazati-felhivas-nonprofit-szervezetek-szamara-szakertelmen-alapulo-pro-bono-tamogatas-igen-1

Megalakultak a Nemzeti Együttműködési Alap új testületei

A NEA új testületei 2024. április 7. napjától megkezdték működésüket. Az Új nemzedékek jövőjéért kollégium (UN) tagja lett Zala vármegyei jelöltünk, Rigó Márton.

A tanács és a kollégiumi tagok névsorát az alábbi linkekre kattintva, a „Tagok” menüpont alatt érheti el:

Nea Tanács: https://civil.info.hu/nea/kezdolap/szervezet/nea_szervezetek/index?neaID=10

Közösségi környezet kollégium: https://civil.info.hu/nea/kezdolap/szervezet/nea_szervezetek/index?neaID=26

Mobilitás és alkalmazkodás kollégium: https://civil.info.hu/nea/kezdolap/szervezet/nea_szervezetek/index?neaID=43

Nemzeti összetartozás kollégium: https://civil.info.hu/nea/kezdolap/szervezet/nea_szervezetek/index?neaID=76

Társadalmi felelősségvállalás kollégium: https://civil.info.hu/nea/kezdolap/szervezet/nea_szervezetek/index?neaID=118

Új nemzedékek jövőjéért kollégium: https://civil.info.hu/nea/kezdolap/szervezet/nea_szervezetek/index?neaID=134

HÍRLEVÉL 2024/03/1 Zala Vármegyei Civil Központ

ÁSZ tudásmegosztó konzultáció Zalaegerszegen

Az Állami Számvevőszék Államháztartáson Kívüli Szervezeteket Ellenőrző Igazgatóságának munkatársai tartottak tudásmegosztó konzultációt március 26-án Zalaegerszegen. A teltházas rendezvényen több, mint 80 civil szervezeti tag vett részt. Az ÁSZ munkatársai az ellenőrzési tapasztalatok megosztásával és jó gyakorlatok bemutatásával nyújtottak segítséget a civil szervezetek számára, hogy a közpénzekkel való átlátható, elszámoltatható gazdálkodás követelményeinek is meg tudjanak felelni.

Bővebben és önteszt: https://zalacivil.hu/asz-tudasmegoszto-konzultacio-zalaegerszegen/

PÁLYÁZATOK

NEMZETI KULTURÁLIS ALAP PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEI

Építőművészet Kollégiuma
https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/epitomuveszet-kollegiuma/ 

Népművészet Kollégiuma
https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/nepmuveszet-kollegiuma/

Könyvkiadás Kollégiuma
https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/konyvkiadas-kollegiuma/

Közművelődés Kollégiuma

https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/kozmuvelodes-kollegiuma/

Örökségvédelem Kollégiuma

https://nka.hu/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/oroksegvedelem-kollegiuma/


Pályázati felhívás szakértelmen alapuló pro bono támogatás igénybevételére

Az E.ON Hungária Csoport (E.ON) az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) közreműködésével idén is pályázatot hirdet magyarországi nonprofit szervezetek számára szakértelmen alapuló pro bono támogatás felhasználására.

Az online jelentkezési lapot 2024. április 21. vasárnap 18.00 óráig lehet kitölteni a https://forms.office.com/e/MvTb7pGvT7 link alatt.
További részletek az Önkéntes Központ Alapítvány honlapján: http://www.onkentes.hu/hirek/palyazati-felhivas-nonprofit-szervezetek-szamara-szakertelmen-alapulo-pro-bono-tamogatas-igen-1

 

ÖNKÉNTESSÉG

Megjelent az Önkéntes Szemle 2024. évi 1. száma, amelynek fő témája a tanodai önkéntesség.

Aktuális 2024. 4. évf. 1. szám :: onkentesseg (onkentesszemle.hu)

 

FUSS, biciklizz velünk Boncodföldére KÉKBEN!

 

Kellemes Húsvéti Ünnepeket Kívánunk!

HÍRLEVÉL 2024/02/2 Zala Vármegyei Civil Központ

NEA VÁLASZTÁS 2024

Értesítjük a Civil Szervezeteket, hogy a NEA VÁLASZTÁS 2024. február 2-án lezárult. A Zala vármegyei civil szervezetek az új nemzedékek jövőjéért kollégiumi tagjának Rigó Mártont a Zalaegerszegi Fiatalok Egyesületének elnökét jelölték. Kérjük az új nemzedékek kollégiumban regisztrált szervezeteket a szavazás során támogassák jelöltünket Rigó Mártont.

A választás menete és fontos időpontok itt olvashatók: https://zalacivil.hu/a-nea-valasztas-menete/

Pályázatokkal kapcsolatos hírek

Megnyitásra kerültek az elszámolási felületek a NIR-ben.

Tájékoztatjuk a civil szerveztek képviselőit, hogy megnyitásra kerültek a 2023. évi NEAN, NEAG és NEAO kiírások elszámolási felületei a NIR-ben!
Elszámolási határidő: 2024.04.30.
Amennyiben segítségre van szüksége az elszámolással kapcsolatban, kollégáink állnak rendelkezésére, forduljon hozzánk bizalommal.
Telefon: +3620/474-3300
E-mail: info@zalacivil.hu
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos út 47-51.

VÁROSI CIVIL ALAP – Egyszerűsített elszámolás

Az egyszerűsített elszámolással azon Kedvezményezettek élhetnek amelyek 2019. január 1-je és 2022. december 31-e között kelt támogatói okirattal rendelkeznek, a támogatás összege legfeljebb 5.000.000,- Ft és még nem kapott a támogatás lezárásáról szóló értesítést.

I. Mit jelent a Korm. rendelet szerinti egyszerűsített elszámolás?

A Korm. rendelet 5. §-a szerinti támogatások Kedvezményezettjei részére biztosított egyszerűsített elszámolás azt jelenti, hogy
 a szakmai beszámoló helyett nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy a támogatás a támogatási célnak megfelelően, jogszerűen és a támogatói okiratban vagy a támogatási szerződésben meghatározottak szerint került felhasználásra, valamint
 szükséges benyújtani a támogatott tevékenység megvalósításához kapcsolódó költségeket igazoló számviteli bizonylatokról készített összesítőt (a továbbiakban: számlaösszesítő).

Az egyszerűsített elszámolásban érintettek az alábbi linken olvashatnak bővebben:
A BGA Zrt. minden érintett Kedvezményezettet közvetlenül is meg fog keresni a rá vonatkozó tennivalókkal, ugyanakkor azon Kedvezményezettek, akik élni kívánnak az egyszerűsített elszámolás lehetőségével, ezt a jelen tájékoztató alapján is jelezhetik a BGA Zrt. felé.

PÁLYÁZATOK

E-ON partnerségek

Lehetőségeinkhez mérten évről-évre felvállaljuk a magyar társadalmi, sport- és kulturális élet mecénásának szerepét.

Az adományozásainkról és támogatói együttműködésekről szigorú elvek és szabályok mentén döntünk, amelyeket az E.ON nemzetközi csoport irányelvei, valamint a magyarországi igények alakítottak ki. Stratégiai partnerségben állunk a hazai segélyszervezeti és civil élet meghatározó szereplőivel, akikkel közösen értéket és több éve sikeresen működő programokat van lehetőségünk létrehozni.

Bővebben: https://pafi.hu/p/eon-partnersegek


Erasmus+ program / EAC/A07/2023

1. Célok és bevezetés
E pályázati felhívás alapja az „Erasmus+” elnevezésű uniós oktatási, képzési, ifjúsági és sportprogram létrehozásáról szóló, 2021. május 20-i (EU) 2021/817 európai parlamenti és tanácsi rendelet (a továbbiakban: Erasmus+ rendelet), valamint az Erasmus+ 2024. évi éves munkaprogramja (C(2023)6157). Az Erasmus+ program a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozik. Az Erasmus+ program általános és konkrét célkitűzéseit felsorolásszerűen az Erasmus+ rendelet 3. cikke tartalmazza.

Bővebben: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/hu/erasmus-programme-guide


Pro Filii Alapítvány – pályázat 2024 első negyedév

A Pro Filii Alapítvány pályázatot hirdet civil és nonprofit szervezetek, valamint magánszemélyek számára olyan közösségi célokat szolgáló, közérdekű, vagy humánus okokból megvalósítandó tevékenységek, civil kezdeményezések támogatására.

Jelentkezési határidő: 2024. 02. 28.

Bővebben: https://profilii.hu/

Meghívó az Állami Számvevőszék tudásmegosztó konzultációjára

Tisztelt Civil Szervezeti Vezető!

A Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület, mint a Zala Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ címbirtokosa tisztelettel meghívja Önt és a civil szervezet tisztségviselőit, tagjait, érdeklődőket az Állami Számvevőszék (ÁSZ) civil szervezeteket érintő tudásmegosztó konzultációjára, amelyet az ÁSZ Államháztartáson Kívüli Szervezeteket Ellenőrző Igazgatóságának munkatársai tartanak.

A rendezvény időpontja: 2024. március 26., kedd, 14:00–16:00 (regisztráció 13:00 órától)
A rendezvény helyszíne: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Díszterme (8900 Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3.)

A rendezvény célja, hogy a civil szervezet gazdálkodási tevékenységével (számviteli-, pénzügyi- és gazdálkodási) összefüggésben az ÁSZ az ellenőrzési tapasztalatok megosztásával és jó gyakorlatok bemutatásával segítséget nyújtson a civil szervezetek számára.

A meghívó teljes terjedelmében olvasható: Zalaegerszeg_ÁSZ tudásmegosztó rendezvény_meghívó

(tovább…)

HÍRLEVÉL 2024/02/1 Zala Vármegyei Civil Központ

HÍREK

Levél a Civilek Napja alkalmából

Kedves Civil Szervezetek, kedves Partnereink!
A Civilek Napja alkalmából fogadják sok szeretettel dr. Kondra Laura a NEA Tanács elnöke és Szalay-Bobrovniczky Vince civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár úr közös levelét, melyben köszöntik a civil szervezeteket, közösségeket.

„Értékteremtő Közösségekért Díj 2024”

Nagy örömünkre szolgál, hogy a Civilek Napja alkalmából az „Értékteremtő Közösségekért Díjat” 2024-ben civil szervezet kategóriában Zala Vármegyében működő Zalai Táncegyüttes Egyesület részére adományozta Gulyás Gergely miniszter úr 2024. február 1-jén. A díjat ünnepélyes keretek között adta át Panyi Miklós, a Miniszterelnökség miniszter-helyettese és Szalay-Bobrovniczky Vince civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár a Zalai Táncegyüttes részére. A magas rangú állami kitüntetést Kósa Ruben művészeti vezető vette át. Nagyon büszkék vagyunk rájuk és szívből gratulálunk az elismeréshez!!!

PÁLYÁZATI HÍREK – NEA

Amennyiben szervezete támogatást nyert a NEA Egyszerűsített pályázaton és segítségre van szüksége a szerződéskötéshez benyújtandó dokumentumok összeállításában, a Zala Vármegyei Civil Központ munkatársai állnak rendelkezésére, forduljon hozzánk bizalommal!

Telefon: +3620/474-3300
E-mail: info@zalacivil.hu
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos út 47-51

NEA VÁLASZTÁS 2024

Értesítjük a Civil Szervezeteket, hogy a NEA VÁLASZTÁS 2024. február 2-án lezárult. A Zala Vármegyei Civil Szervezeteket az új nemzedékek jövőjéért kollégiumi tagjának Rigó Mártont a Zalaegerszegi Fiatalok Egyesületének elnökét jelölték. Kérjük az új nemzedékek kollégiumban regisztrált szervezeteket a szavazás során támogassák jelöltünket Rigó Mártont.

ESEMÉNYEK

X. Civil Véradás Zala Vármegyében 3 helyszínen


Felhívás a Civil Partner rendezvényen való részvételre

A Tiszta Forrás Egyesület és a Zala Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ bemutatkozási lehetőséget kínál civil szervezetek számára a 2024-es Civil Partner rendezvényen. Olyan szervezetek jelentkezését várjuk, amelyek bemutató keretében ismertetik egy-egy értékteremtő programjukat, és támogatás ellenében kínálnak szolgáltatást a vállalkozások számára.

A rendezvényről bővebben és a jelentkezési űrlap elérhető: https://zalacivil.hu/dokumentumtar/civil-partner/

NEA VÁLASZTÁS 2024 – 2024/1/2 Zala Vármegyei Civil Központ

NEA VÁLASZTÁS 2024

A civil jelöltállítási rendszer elektronikus elérhetősége: https://eper.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A bejelentkezés határideje: 2024. február 2. 12:00

Kérjük, az Ön szervezete is vegyen részt a 2024-es NEA választásokon! A választás lehetőséget nyújt arra, hogy olyan NEA tanácstagot és kollégiumi tagot válasszunk, aki képviseli a zalai szervezetek érdekeit.

A magyar állam a Nemzeti Együttműködési Alapon (NEA) keresztül évente több, mint tízmilliárd forinttal támogatja a civil szervezeteket. A NEA keretéből meghirdetett pályázatok tartalmáról és a források elosztásáról a NEA testületei döntenek. A NEA Tanács a felhívásokkal kapcsolatos elvi határozatokat hozza meg. A pályázatokat a NEA öt kollégiuma hirdeti meg és bírálja el. NEA Tanács és a kollégiumok tagjainak megbízatása idén lejár. Az év elején új tagokat kell választani!

A NEA Tanácsnak és minden kollégiumnak kilenc-kilenc tagja van. A tagok harmadát a civil szervezetek választják meg. A következő négy év nyertes pályázatainak számát, a támogatások összegét is befolyásolja, hogy Zala vármegyében működő szervezeteknek lesz-e képviselete a 2024-2028 közötti időszakban. Ezért minden itt működő egyesületet, alapítványt arra kérünk vegyenek részt a választásban! A választással kapcsolatos regisztrációban a Zala Vármegyei Civil Központ szívesen segít, kérjük keresse irodánkat.

A részletes információkat megtalálja a www.zalacivil.hu című honlapunkon.

NEA VÁLASZTÁS 2024 – 2024/01/1 Zala Vármegyei Civil Központ

NEA VÁLASZTÁS 2024

Kérjük, az Ön szervezete is vegyen részt a 2024-es NEA választásokon! A választás lehetőséget nyújt arra, hogy olyan NEA tanácstagot és kollégiumi tagot válasszunk, aki képviseli a zalai szervezetek érdekeit.

A magyar állam a Nemzeti Együttműködési Alapon (NEA) keresztül évente több, mint tízmilliárd forinttal támogatja a civil szervezeteket. A NEA keretéből meghirdetett pályázatok tartalmáról és a források elosztásáról a NEA testületei döntenek. A NEA Tanács a felhívásokkal kapcsolatos elvi határozatokat hozza meg. A pályázatokat a NEA öt kollégiuma hirdeti meg és bírálja el. NEA Tanács és a kollégiumok tagjainak megbízatása idén lejár. Az év elején új tagokat kell választani!

A NEA Tanácsnak és minden kollégiumnak kilenc-kilenc tagja van. A tagok harmadát a civil szervezetek választják meg. A következő négy év nyertes pályázatainak számát, a támogatások összegét is befolyásolja, hogy Zala vármegyében működő szervezeteknek lesz-e képviselete a 2024-2028 közötti időszakban. Ezért minden itt működő egyesületet, alapítványt arra kérünk vegyenek részt a választásban! A választással kapcsolatos regisztrációban a Zala Vármegyei Civil Központ szívesen segít, kérjük keresse irodánkat.

A részletes információkat megtalálja a www.zalacivil.hu című honlapunkon.

HÍRLEVÉL 2023/12/1 Zala Vármegyei Civil Központ


HÍREK

Kedves Partnerek, Civil Szervezetek!

A Zala Vármegyei Civil Központ ügyfél fogadása 2023. december 21- 2024. január 3. között szünetel.


20. ÉVFORDULÓ

2023. december 14-én évzáró rendezvény keretében, munkatársainkkal és kiemelt együttműködő civil partnereinkkel ünnepeltük a Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület fennállásának 20. évfordulóját. Az eseményen Balaicz Zoltán polgármester úr emléklapot nyújtott át elnökünknek, amelyben Zalaegerszeg Megyei Jogú Város köszönetét fejezi ki, méltatva az Egyesület 20 éves munkáját. A jubileumi ünnepségen Vigh László országgyűlési képviselő úr és Balaicz Zoltán polgármester úr köszöntőjét követően Czebeiné Nemes Bernadett korábbi és Horváth Rita jelenlegi elnökök idézték fel az elmúlt 20 év sikereit, emlékezetes eseményeit. Köszönjük a résztvevőknek, hogy velünk együtt ünnepeltek.

Forrás: https://zalacivil.hu/20-evfordulo/

 

Átadásra kerültek a tanúsítványok

2023. szeptemberében már második alkalommal indult el az „Országos civil vezetőképző workshop”, amelyet Zala vármegyében 9 civil vezető végzett el sikeresen. A Zala Vármegyei Civil Központ a tanúsítvány átadást a zalaegerszegi Göcseji Tudásközpontban tartotta, ahol a meghívottak tárlatvezetés keretében tekintették meg a kiállítást és a reprezentatív új épületet.

Bővebben: https://zalacivil.hu/atadasra-kerultek-a-tanusitvanyok/

 

Lezárult az idei adventi adománygyűjtő akció

Útra készen az adomány! Szívünk tele örömmel, hálával és meghatottsággal. November 11-én lezártuk az utolsó csomagot is. 352 kg élelmiszer, 140 kg tisztálkodási és tisztítószer, 34 kg játék és 250 000 Ft pénzbeli támogatás gyűlt össze! Köszönet mindenkinek, aki támogatta a kárpátaljai Mustármag Óvodát az elmúlt hetekben!Köszönet a Karitász önkénteseinek és a Civil Központ kollégáinak és családtagjaiknak.

Bővebben: https://zalacivil.hu/lezarult-az-idei-adventi-adomanygyujto-akcio/

 

PÁLYÁZATTAL KAPCSOLATOS HÍREK

Megjelentek a Városi Civil Alap keretében meghirdetett kiírások eredményei

Megjelentek a Miniszterelnökség által biztosított forrásból a Városi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című alprogram (VCA-KP-1-2024) pályázati kiírásainak eredményei.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK:

Forrás:https://bgazrt.hu/megjelentek-a-varosi-civil-alap-kereteben-meghirdetett-kiirasok-eredmenyei-vca-kp-1-2024/?fbclid=IwAR11yu4FBUSe4HOeaZaaoCa9YQlmtIPqyXSYM0gYbSxxPtFTkyGwOPjIwvc


Egyszerűsített elszámolásról szóló tudnivalók

Kedves Civil Szervezetek!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. honlapján megjelentek az egyszerűsített elszámolásról szóló tudnivalók, amelyek elérhetőek az alábbi linkeken:

HÍRLEVÉL 2023/11/1 Zala Vármegyei Civil Központ

Szalay-Bobrovniczky Vince Helyettes Államtitkár Úrral készült interjú

Kedves Civil Szervezetek!

Szerettel ajánljuk figyelmetekbe Szalay-Bobrovniczky Vince civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár úrral készült interjút a civil szervezeteket érintő aktualitásokról, melyet az alábbi linken keresztül olvashatnak:

https://zalacivil.hu/szalay-bobrovniczky-vince-helyettes-allamtitkar-urral-keszult-interju/

Adventi Civil Börze 2023 – Karácsonyi Adománygyűjtés Zala vármegyében

Bővebben: https://zalacivil.hu/29546-2/

PROGRAMOK

SZÜLŐ MOSOLY ELŐADÁSSOROZAT

A DOWN-Mosolyambulancia Egyesület SZÜLŐ MOSOLY előadássorozata november 14-én vette kezdetét a Deák Ferenc Megyei Könyvtárral közös együttműködésben és a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet támogatásával.
5 hónapon keresztül a nevelés és fejlesztés különböző területén dolgozó szakemberek mutatják be módszereiket, osztják meg tapasztalataikat.
Szeretettel várnak minden érdeklődő szülőt, nagyszülőt következő előadásukra 2023. december 14-én 17 órai kezdettel.

Én is szÉP vagyok! élményfotózás

Mindenkit sok szeretettel várnak a Mozgássérültek és Fogyatékkal Élők Egyesülete az Én is szÉP vagyok! című rendezvényükre.

Időpont: 2023. december 1. (péntek) 13:00-19:00

Helyszín: Pannon Egyetem, Zalaegerszegi Egyetemi Központ (8900 Zalaegerszeg, Gasparich M. u. 18/A)

HÍREK

Megjelentek a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében meghirdetett kiírások eredményei

Megjelentek a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében 2023. évben meghirdetett „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” című alprogram pályázati kiírásainak eredményei, melyek a https://kormany.hu/ oldalon és oldalunkon is elérhetők.

LETÖLTHETŐ DOKUMENTUMOK: FCA-KP-1-2023_dontesi_lista

Forrás: https://bgazrt.hu/megjelentek-a-magyar-falu-program-falusi-civil-alap-kereteben-meghirdetett-kiirasok-eredmenyei-fca-kp-1-2023/

Támogatói felhívás pályázati kiírás módosításáról

Tájékoztatjuk a tisztelt pályázókat, hogy módosult a Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása” – 2023. pályázati kiírása.

A módosítás a pályázati kiírás 1.4. pontját érinti, amely az alábbiak szerint módosul:

1.4. A támogatásra rendelkezésre álló forrás mértéke

A rendelkezésre álló forrás összege 3 000 000 000 Ft, amelynek előirányzati fedezetét a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 1. melléklet, XI. Miniszterelnökség fejezet, 30. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 41. Magyar Falu Program megvalósításához kapcsolódó támogatások jogcímcsoport, 2. Magyar Falu Program jogcím terhére biztosítja.

Letölthető dokumentumok:

Forrás: https://bgazrt.hu/tamogatoi-felhivas-palyazati-kiiras-modositasarol-mfp-fca-2023/

HÍRLEVÉL 2023/10/2 Zala Vármegyei Civil Központ

Szociális Munka díja

Idén is várjuk az ajánlásokat szociális területen kiemelkedő munkát végző civil szervezetekre!

(tovább…)