Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Hírlevélhez

Esély Gála

Az Esélyegyenlőség napja alkalmából megrendezésre kerülő Esély Gála szervezésében rendszeresen részt vesz a Zala Vármegyei Civil Központ. Az Esély Gála üzenete: mindenki értékes tagja a társadalomnak. Az idei évben is különleges és tehetséges fellépők örvendeztették meg műsoraikkal a közönséget és sorstársaikat. (tovább…)

IFJÚSÁG

Facilitátori felhívás

A Budapesti Európai Ifjúsági Központ és a GYIÖT 2024. októberében közösen szervezi meg a VI. Ifjúsági Munka konferenciát és a Helyben hogyan? Fiatalok a településeken konferenciát, amelyek lebonyolításába a facilitátorokat nyílt felhívás útján választják ki.

A szervezők közös döntése alapján idén a két rendezvény együttesen, közös szervezésben és folyamatos szakmai programmal valósul meg. Helyszíne a Budapesti Európai Ifjúsági Központ, időpontja pedig 2024. október 1-2. A konferencia szakmai tartalma részvételi úton, a célcsoport bevonásával kerül kialakításra, melynek érdekében várhatóan 3-5 kisebb létszámú előkészítő rendezvény kerül megszervezésre vidéki és budapesti helyszíneken.
A konferencia céljai, célcsoportjai, a facilitátoroktól elvárt feladatok és szakmai tapasztalat leírása megtalálható: https://gyiot.hu/hirek/facilitatori-felhivas/

A jelentkezéseket 2024. május 21-ig várják.

PÁLYÁZATOK

Csoóri Sándor Program – 2024

A Kulturális és Innovációs Minisztérium megbízásából a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő nyílt és meghívásos pályázatot hirdet a Csoóri Sándor Alapból a népi kultúra közösségteremtő műfajainak támogatására.

A Program célja a hazai magyar és nemzetiségi, valamint a határon túli magyar néptánc-, népzenei együttesek és népdalkörök, tárgyalkotó népművészeti alkotóközösségek tudásátadásának elősegítése, szakmai munkájának fejlesztése, a közösségek megerősítése. A magyar népi kultúra, népművészeti értékek társadalmi elfogadottságának, beágyazódásának fokozása, alapértékként való kezelése.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2024. május 16.  23:59

Bővebben a pályázatról: https://emet.gov.hu/csoori-sandor-program-2024/


Állatvédő szervezetek támogatása

Megjelent az Igazságügyi Minisztérium által biztosított forrásból „Az állatvédő szervezetek támogatása” című pályázati kiírás.
A pályázati kiírás célja az állatvédelemmel és mentő-, segítő- és vakvezető kutyákkal foglalkozó civil szervezetek és közalapítványok működési és programjaihoz kapcsolódó költségeinek, ivartalanítási és állat egészségügyi költségeinek, valamint – amennyiben állatmenhellyel vagy természetvédelmi mentőközponttal is rendelkezik – telephely fejlesztésének anyagi támogatása.
A pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség: 2024. május 6. 12 óra 00 perc – 2024. május 21. 14 óra 00 perc
Bővebben a pályázatról: https://bgazrt.hu/allatvedo-szervezetek-tamogatasa/?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR1ksL5T-tnAw8CLELKNF5P64gVXg1S1ZclEi40skuQgkkU04QGwzBStPTQ_aem_AQgJ0JuFnSYoS7TBAYEDGxuPj0h_VlneD_WAFh4Xl0bSw8Zlc7z8bHyZ_vcM5iBWB1uqhmWEUHVXAfCzTbPyPNKB 


 2024. évi Hiszek Benned Sport Program

A Sportegyesületek Országos Szövetsége (továbbiakban: SOSZ) az idei évben meghirdeti a 2024. évi HISZEK Benned Sport Program II. és a II/B alprogramot (továbbiakban: Programok).  A Programokon keresztül a Honvédelmi Minisztérium Sportért Felelős Államtitkársága a kis-és közepes sportegyesületek utánpótlás bázisának megtartását, vagy növelését kívánja támogatni, valamint az utánpótlásnevelés sportszakmai feladataival összefüggő költségekre nyújt vissza nem térítendő forrást.  Olyan projektek nevezését várja a SOSZ, melyek a tehetség-kiválasztáshoz, tehetség-gondozáshoz kapcsolódó teendőkhöz társuló feladatok megvalósítását szolgálnák, például: sportági toborzó események szervezése, a megnövekedett taglétszám következtében szükséges sportszakemberi foglalkoztatáshoz kapcsolódó kiadások, nevezési díjak ráfordításainak biztosítása.

A Programok támogatási keretösszege: 550 000 000 Ft

A Program támogatási időszaka: 2024. január 1. – 2024. december 31.

Program jelentkezés határideje: 2024. május 15.

Bővebben a pályázatról: HISZEK Benned Sport Program – SOSZ


Nemzeti Kulturális Alap (NKA) aktuális pályázati felhívásai elérhetők az alábbi linken:

https://nka.hu/kategoria/kiemelt-kategoriak/palyaztatas/kollegiumok-felhivasai/ 

Jó helyre megy!

Május 21-ig lehetőségünk van dönteni, melyik civil szervezetnek ajánljuk fel személyi jövedelemadónk 1%-át. Videónk célja, hogy felhívja a figyelmet a személyi jövedelemadóról való tudatos rendelkezés lehetőségére és fontosságára, illetve a támogatásra méltó fontos ügyekre, helyi közösségekre.

Kérjük ajánld fel adód 1%-át egy Zala vármegyei civil szervezetnek!

https://www.youtube.com/watch?v=sog9sApoETE 

(tovább…)

Elindult az szja civil 1%-ának felajánlását népszerűsítő országos kampány

Jó helyre megy! címmel elindult az szja civil 1%-ának felajánlását népszerűsítő országos kampány. Célja, hogy felhívja a figyelmet a személyi jövedelemadóról való tudatos rendelkezés lehetőségére és fontosságára, illetve a támogatásra méltó fontos ügyekre, helyi közösségekre. Kérjük, kísérjék figyelemmel a vármegyei civil központok helyi felajánlást népszerűsítő filmjeit, tájékoztatóját honlapjaikon és a közösségi média felületein.

Szalay-Bobrovniczky Vince civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár: https://www.youtube.com/watch?v=z_SuJb9K2rg
(tovább…)

Megalakultak a Nemzeti Együttműködési Alap új testületei

A NEA új testületei 2024. április 7. napjától megkezdték működésüket. Az Új nemzedékek jövőjéért kollégium (UN) tagja lett Zala vármegyei jelöltünk Rigó Márton.

A testületi tagok névsorát az alábbi linkre és azon belül is a linkekre kattintva, a „Tagok” menüpont alatt érheti el: https://civil.info.hu/kezdolap/hirek/index?o=712 

 

NEA – Egyszerűsített elszámolással érintett támogatások beszámolóira vonatkozó speciális szabályok

Egyszerűsített elszámolással érintett támogatások:
– normatív támogatási kategória (NEAN),
– egyszerűsített támogatási kategória (NEAG),
– a NEAO támogatási kategóriában nyújtott legfeljebb hárommillió forint összegű
támogatások,
– a legfeljebb hárommillió forint összegű egyedi kérelemre nyújtott támogatások (NEAE-KP-1-2023).

A kedvezményezettnek a beszámoló részeként a szakmai beszámoló (és annak mellékletei) benyújtása helyett – nyilatkozatot szükséges tennie a támogatásnak a támogatási cél szerinti, jogszerű és a támogatói okiratban meghatározottak szerinti felhasználásáról. A nyilatkozat egy eredeti, a kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által cégszerűen aláírt példányát szükséges benyújtani a beszámolóhoz az alább található postázási címére. A kedvezményezett a beszámoló részeként a számlaösszesítő eredeti, a kedvezményezett képviseletére jogosult vagy az általa meghatalmazott személy által cégszerűen aláírt példányát köteles a Támogató részére papír alapon megküldeni, valamint az aláírt számlaösszesítőt fel kell tölteni a NIR-be is az „Iratok” fülön. (A NIR felületen a számviteli bizonylatok adatainak, tartalmának rögzítésére és költségvetési sorhoz történő hozzárendelésére továbbra is szükség van a számlaösszesítő legenerálásához.)

A beszámolóhoz postai úton beküldendő dokumentumok postai címe:
Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (pályázati azonosító szám)
1253 Budapest
Pf.: 36

Az egyszerűsített elszámoláshoz szükséges nyilatkozat letölthető: https://zalacivil.hu/dokumentumtar/torvenyszeki-anyagok/nyilatkozat-egyszerusitett-elszamolashoz/ 

Bővebben a  2023 NEA elszámolási útmutatójának 18. oldalán olvashatnak: https://bgazrt.hu/wp-content/uploads/palyazati_kiirasok/nea/2023_NEA_elszamolasi_utmutato.pdf 

 

PÁLYÁZATOK

Ön választ, mi segítünk

A pályázati felhívás célja a TESCO-GLOBAL Zrt. áruházai vonzáskörzetében élő helyi közösségek igényeire alapuló és részvételével megvalósuló programok támogatása az alábbi területeken (a felsorolás példa jellegű, nem kizárólagos):
1. A helyi közösségek környezetének megszépítésére, illetve a helyi közösségi élet előmozdítására irányuló kezdeményezések támogatása – a környezet szépítése, védelme, zöldítése és/vagy beruházás jellegű fejlesztése a helyi közösség részvételével; továbbá a helyi közösségi élet fejlesztése

2. Oktatás, képességfejlesztés rászoruló gyermekek, fiatalok és felnőttek számára

3. Egészséges életmód, egészségmegőrzés – egészséges életmód/táplálkozási szokások kialakítását célzó projektek

A PÁLYÁZAT FONTOS DÁTUMAI:
– pályázati projektek benyújtása: 2024. április 8. és május 3. között;
– pályázati projektek kiválasztása: 2024. május 13. és június 14. között;
– vásárlói szavazás a körzetenként kiválasztott 3 projektre 2024. július 15. és augusztus 11. között;
– vásárlói szavazás eredményeinek kihirdetése: 2024. szeptember eleje.

Bővebben: https://tesco.hu/kozosseg/?


Pályázati felhívás a környezet- és természetvédelmi civil szervezetek számára

A pályázati támogatás célja:
A környezet- és természetvédő civil szervezetek szakmai munkájának támogatása, közreműködésének biztosítása a Nemzeti Környezetvédelmi Program részét képező Nemzeti Természetvédelmi Alaptervben (továbbiakban: NTV-V) meghatározott célkitűzésekhez illeszkedő, illetve bizonyos állami feladatok átvállalásából adódó szakmai programok eredményes és hatékony megvalósításában.

A szakmai keretből kizárólag természetvédelmi tematikájú szakmai feladatok ellátása, programok és tevékenységek megvalósítása támogatható.

A pályázatok benyújtásának határideje: 2024. május 2.

Bővebben: https://kormany.hu/dokumentumtar/az-allam-termeszetvedelmi-kozfeladatainak-atvallalasa 

 


MOL – Új Európa Alapítvány Gyermekgyógyító Program 2024

A pályázat célja: 
A fenti preambulumban foglaltakra tekintettel az Alapítvány – mint a pályázat kiírója és lebonyolítója – pályázatot hirdet élmény- és művészetterápiás programok támogatására krónikus betegségben szenvedő, fogyatékkal élő gyerekek, illetve a lelki egészség szempontjából rizikócsoportba sorolható gyermekek és serdülők pszicho-szociális rehabilitációja érdekében.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. május 6. 23:59 óra

Bővebben: https://molujeuropaalapitvany.hu/cikk/gyermekgyogyito-program-2024

 


MEGJELENT A HUNG-2024 PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A pályázat célja a magyar nemzeti értékekről és a hungarikumokról szóló 2012. évi XXX. törvény (a továbbiakban: Htv.) szerinti települési, tájegységi, vármegyei nemzeti értékek, külhoni magyarság nemzeti értékei, ágazati értékek, kiemelkedő nemzeti értékek, valamint a
hungarikumok megismertetése és népszerűsítése határon belül és külhonban. A pályázat kiemelt célja, hogy elősegítse a nemzeti értékek megőrzését a következő generációk számára, és mindennapjaik részévé válását és maradását.

Három célterületet tartalmaz:

• A hazai és a külhoni nemzeti értékek, hungarikumok népszerűsítése érdekében – elektronikus és nyomtatott kiadványok, honlapok, fényképsorozatok, filmek készítésének, jelképek népszerűsítésének, valamint rendezvények támogatása

• A magyar kultúra értékeinek megismertetése céljából többkörös, megyei döntővel végződő, Kárpát-medencei szintű vetélkedő, valamint Értéknyilvántartó felület feltöltése

• A Kárpát-medencei hagyományos öltözet-kultúrájának, népi kézműves értékeinek megőrzése, tovább örökítése

Mindhárom célterületnél működési támogatásnak nem minősülő, egyszeri, vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A pályázati felületen 2024. április 16. napján 12.00 órától lehet a pályázati adatlapot elektronikusan kitölteni, illetve a mellékleteket feltölteni, azonban a pályázatok véglegesítésére, beküldésére csak 2024. május 6. napján 8.00 órától van lehetőség 2024. június 6. napján 23:59 percig.

Bővebben: https://www.hungarikum.hu/hu/hirek/megjelent-hung-2024-p%C3%A1ly%C3%A1zati-felh%C3%ADv%C3%A1s?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTAAAR17udHYckOb-08ttFnnWSbM44slE93_ScKwY6EIUoIQigl-eLO5ofAGYV8_aem_AWpZmBiwoyMaETz6Yi1NfhvRWx3weNZKbe21hNZfoHMjJ7LqXT2L84UicsASDgWauZeeXXuIkOW_4F23us0nJYLD


Nemzeti Kulturális Alap (NKA) aktuális pályázati felhívásai elérhetők az alábbi linken:

https://nka.hu/


Pályázati felhívás szakértelmen alapuló pro bono támogatás igénybevételére

A BEADÁSI HATÁRIDŐ MÁJUS 6-IG MEGHOSSZABBÍTVA!

Az E.ON Hungária Csoport (E.ON) az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) közreműködésével idén is pályázatot hirdet magyarországi nonprofit szervezetek számára szakértelmen alapuló pro bono támogatás felhasználására.

Az online jelentkezési lapot 2024. április 21. vasárnap 18.00 óráig lehet kitölteni a https://forms.office.com/e/MvTb7pGvT7 link alatt.
További részletek az Önkéntes Központ Alapítvány honlapján: http://www.onkentes.hu/hirek/palyazati-felhivas-nonprofit-szervezetek-szamara-szakertelmen-alapulo-pro-bono-tamogatas-igen-1

FONTOS határidők Civil Szervezeteknek

NEA pályázati elszámolások határideje

Tájékoztatjuk a civil szerveztek képviselőit, hogy a 2023. évi NEAN, NEAG és NEAO kiírások elszámolási határideje: 2024.04.30.
Amennyiben segítségre van szüksége az elszámolással kapcsolatban, kollégáink állnak rendelkezésére, forduljon hozzánk bizalommal.
Telefon: +3620/474-3300
E-mail: info@zalacivil.hu
Cím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos út 47-51.

Számviteli beszámoló

Az éves beszámolójukat a civil szervezeteknek minden év május 31-ig kell beadniuk az Országos Bírósági Hivatal oldaláról, az alábbi link segítségével letölthető nyomtatványok használatával:

https://birosag.hu/eljarasok-nyomtatvanyai/civil-eljarasok-urlapjai/civil-beszamolok 

Nem közhasznú szervezet papír alapon is benyújthatja beszámolóját, közhasznú szervezet kizárólag elektronikusan adhatja be.

Tartalmi elemek:        

 • mérleg (egyszerűsített mérleg)
 • eredménykimutatás (eredménylevezetés)
 • kiegészítő melléklet a  kettős könyvvitel esetében  (Ec tv. 29.§. 2/c)
 • közhasznúsági melléklet (minden civil szervezet köteles készíteni, Ec tv.29.§. 3.)

A kiegészítő melléklet részei      

 • támogatási programok keretében végleges jelleggel felhasznált összegeket támogatásonként
 • a támogatási program keretében visszatérítendő  kapott  támogatásokra vonatkozó adatokat – részletezve

Közhasznúsági melléklet elemei   

 • a közhasznú tevékenységek,  fő célcsoportjai, eredményeit,
 • a közhasznú jogállás megállapításához szükséges adatokat, mutatókat,
 • a vagyon felhasználását részletező kimutatást,
 • a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását,
 • a vezető tisztségviselőknek (akik juttatásban részesültek) tisztségét, és a juttatás összegét

A nem közhasznú szervezeteknek is be kell adniuk a közhasznúsági mellékletet!

Bővebben: https://birosag.hu/beszamoloval-kapcsolatos-tajekoztato/hasznos-tudnivalok2#section-1158 

1+1%-os rendelkezés 2024-ben

Idén is lehet rendelkezni a személyi jövedelemadó 1+1%-áról legkésőbb 2024. május 21-éig, az szja-bevallástól függetlenül is.

Bárki dönthet úgy idén is, hogy az összevont adóalap után befizetett személyi jövedelemadójának 1 százalékát felajánlja egy regisztrált civilszervezetnek, további 1 százalékát pedig egy technikai számos vallási közösségnek vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak, ami idén a Nemzeti Tehetség Program.

A felajánlására jogosult, kedvezményezett civil szervezetek listája itt érhető el.

A felajánlására jogosult vallási közösségek listája és a kiemelt előirányzat itt érhető el.

Az szja 1+1%-áról – függetlenül az szja-bevallás módjától – a bevallással együtt vagy külön is lehet rendelkezni.

A nyilatkozat legegyszerűbb elektronikusan nyújtható be:

 • az eSZJA webes felületen, online kitöltve vagy
 • az ÁNYK-ban a bevallással együtt, annak EGYSZA-lapját is kitöltve vagy
 • külön, a 23EGYSZA-nyomtatvány kitöltésével.

Bővebben: https://nav.gov.hu/ado/szja1_1/11-os-rendelkezes-2024-ben (tovább…)