Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Confi-Dance Zala Moderntánc Egyesület

- Modern, show és kortárs tánc oktatása 6 év feletti korosztálynak.- Kulturális programok megszervezése, biztosítása.- Szakmai továbbképzéseken, táborokban való részvétel.- Tagjai Modern, show és kortárs tánc tevékenységének biztosítása.- Tánc-találkozók, fesztiválok szervezése, részvétel ilyen találkozókon, fesztiválokon, vetélkedőkön.- Szakmai együttműködés más társaságokkal, a moderntánc képviselőivel, más művészeti ágak szervezeteivel.- Nemzetközi kapcsolatok kiépítése és ápolása.- Információ szerzése és közlése a tagok részére, a tervszerű működéshez szükséges feltételek megteremtése és biztosítása.- A közös célok megvalósítása érdekében gazdasági-vállalkozási, oktatási, marketing és egyéb tevékenység folytatása.- Tagjai közös érdekeinek képviselete, védelme.
Székhely:8900 Zalaegerszeg, Cserlapi út 13
Fő tevékenység:Oktatás
Adószám:19388906-1-20
Képviselő:Semetke Eszter

Tartalom megosztása: