Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

„Csány-Szendrey Általános Művelődési Központ Gyermekekért” Alapítvány

A Keszthelyi Csány László Általános Iskola nevelési és oktatási feladatainak előmozdítása, anyagi támogatása, az iskola tanulói által elért tanulmányi, művészeti, kulturális és sport rendezvények díjazása, továbbá ezen eredmények elismeréséhez az anyagi feltételek biztosítása, az intézményi diákszociális ellátás, a diákturizmus és üdültetés támogatása és lehetőségeinek fejlesztése. Az alapítvány céljainak tekinti továbbá az iskola nevelőtestülete nevelői, oktatói munkának elősegítése, a munka színvonalának növelését is.
Székhely:8360 Keszthely, Deák F. út 25.
Fő tevékenység:
Adószám:19275684-1-20
Képviselő:Szijjné Szabó Katalin
Email.:gondnoksag@csanyszendreyiskola.hu

Tartalom megosztása: