Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Beszámolók

Beszámoló benyújtási formája

A civil szervezet az elkészített beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét köteles minden év május 31. napjáig letétbe helyezni akként, hogy a beszámolót, illetve a közhasznúsági mellékletet elektronikusan (az ún. Ügyfélkapun keresztül) ÁNYK űrlapon, vagy papír alapon -eredetben vagy hitelesített másolatban- megküldi (1363 Budapest, Pf.24.), illetve személyesen, ügyfélfogadási időben benyújtja az Országos Bírósági Hivatal (1055 Budapest, Szalay u. 16.) részére.

Elektronikus eljárásra kötelezett kérelmező:

 • a magánnyugdíjpénztár,
 • az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár,
 • a hitelintézetek önkéntes betétbiztosítási, illetve intézményvédelmi alapja,
 • a köztestület,
 • a kölcsönös biztosító egyesület,
 • a hegyközség,
 • a párt,
 • az országos sportági szakszövetség,
 • a szövetség,
 • a közalapítvány,
 • a kérelmező, aki jogi képviselővel jár el és
 • a már közhasznú szervezet (a 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.).

1.1. A beszámoló papír alapon történő benyújtása

Amennyiben a kérelmező nincs elektronikus úton történő bevallásra kötelezve, beszámolóját az ÁNYK nyomtatványkitöltő program használatával, vagy annak mellőzésével terjesztheti elő postai úton, vagy személyesen ügyfélfogadási időben. Kérjük, hogy a problémamentes feldolgozás érdekében, amennyiben a beszámolót postai úton kívánják előterjeszteni, úgy a beszámoló évéhez tartozó nyomtatványokat szíveskedjenek kitölteni.

1.2. A beszámoló elektronikus úton történő benyújtása

 1. január 1. napját követően a beadványokat egy példányban az elektronikus úton történő bevallásra kötelezett kérelmező esetében elektronikus úton, ÁNYK űrlapon kell benyújtani az Ügyfélkapun keresztül az Országos Bírósági Hivatalnak.

Az elektronikus úton történő bevallásra nem kötelezett kérelmező beszámolóját választása szerint elektronikus úton is benyújthatja.

Az ÁNYK űrlap formáján nem szabad változtatni, annak csak adattartalma szerkeszthető. Aki az ÁNYK űrlapot módosított formában nyújtja be, annak beszámolója nem tekinthető szabályszerűen benyújtottnak. A civil szervezetek beszámolóinak benyújtásához szükséges aktuális nyomtatványok elérhetőek az alábbi linken:

https://birosag.hu/hirek/kategoria/ugyfeleknek/civil-szervezetek-beszamoloinak-benyujtasahoz-szukseges-nyomtatvanyok

1.2.1. Az ügyfélkapus regisztráció

Az elektronikus út azt jelenti, hogy a kérelmező a beadványát elektronikusan az ún. Ügyfélkapun keresztül terjeszti elő a bíróságon.

Az Ügyfélkapu használatához személyes ügyfélkapus azonosítóra van szükség. Ügyfélkapus regisztrációt kizárólag természetes személy kezdeményezhet. A regisztrációs eljárás bármelyik okmányirodában, kormányhivatali ügyfélszolgálati irodában, adóhatóság ügyfélszolgálatán vagy külképviseleten elindítható.

Az Ügyfélkapu a regisztrációt követően az ugyfelkapu.magyarorszag.hu oldalon érhető el.

1.2.2. Az ÁNYK űrlap kitöltése nyomtatványkitöltő használatával

 1. lépés Győződjön meg arról, hogy számítógépén telepítve van a JAVA futtatókörnyezet legalább 1.6-os verziója!

Ha az ön számítógépén nincs telepítve a JAVA futtatókörnyezet (JAVA Runtime Engine, JRE), vagy a már telepített futtatókörnyezet verziószáma nem megfelelő, először is ellenőrizze, hogy 32 bites vagy 64 bites operációs rendszert használ. Windows felhasználók ezt ellenőrizhetik a Start menü/Számítógép vagy Sajátgép/Tulajdonságok kiválasztására megjelenő részletes leírásban.

Ha 32 bites operációs rendszert használ és az ön számítógépén nincs telepítve a JAVA futtatókörnyezet, vagy a már telepített futtatókörnyezet verziószáma nem megfelelő, akkor a www.java.com/en/ oldalról töltheti le a szükséges telepítőcsomagot.

Ha 64 bites operációs rendszert használ felhívjuk a figyelmét, hogy a www.java.com nyitólapon megjelenő Free Java Download választásakor alapértelmezésként a Java 32 bites változata fog települni a 64 bites környezetben is, de ezzel nem fog elindulni az ÁNYK keretprogram. Ezért ilyen esetben ajánlott a Java 64 bites változatát telepíteni a www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/ oldalról.

Fontos, hogy a Windows98 és WindowsME operációs rendszerek már nem alkalmasak a programok futtatásához!