Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Dunántúli Diplomások Mindenkiért Egyesület

Tevékenységével hozzájárul a kisebbségi és többségi társadalom közti kapcsolatok fejlesztéséhez a cigány kisebbség sokszínű történelmi és kulturális értékeinek megőrzéséhez, fejlesztéséhez, a diszkrimináció és az előítéletesség csökkentéséhez, a cigány származású emberek életminőségének javításához. Az egyesületek feladatainak összehangolása, a civil szervezetek tevékenységének elősegítése, érdekeik képviselete. A kisebbségi értékek ápolása, és átörökítése, a hátrányos helyzetű lakosság fejlődésének, felemelkedésének sokoldalú szolgálata. Az alkotmányosság, a demokrácia és a jogállamiság elvei alapján széleskörű összefogással és cselekvéssel erősíti az egyéni és a közösségi autonómiát, a civil szervezeteket és mozgalmakat. Elősegíti a nemzeti összetartozás-tudat mélyítését, a polgári fejlődést, a nemzeti, az európai és az egyetemes emberi értékek gyarapítását. Érvényesíti az alapvető emberi és polgári jogokat, a szuverenitást és a szolidaritást az egyén és a közösség életében egyaránt. Óvja és fejleszti a kisebbségi kultúrát. Szorgalmazza az állami kötelezettségek megvalósítását, az érdekképviselet és érdekérvényesülés lehetőségeit az állam, az önkormányzatok, a civil szervezetek és a lakosság jogainak és kötelezettségeinek kölcsönös érvényesülését, a demokratikus, polgári fejlődés vonalán. Elősegíti a szociális, a foglalkoztatási, az egészségügyi és kulturális szolgáltatások bővítését. Közreműködik a lakóhelyi és a természeti környezet emberibbé tételében, a társadalmi devianciák mérséklésében, a kistelepülések infrastrukturális ellátásában. Hozzájárul az Európai Uniós pályázati lehetőségek civil szervezetek általi megismertetéséhez, a civil szervezetek beilleszkedéséhez az Európai Unióba. Céljai eléréséhez együttműködik minden civil szervezettel, az állami szervezetekkel, önkormányzatokkal.

Tartalom megosztása: