Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Dunántúli Mezőgazdasági Szaktanácsadók Szövetsége Keszthely

A gazdálkodás eredményességét szolgáló csoportos- és egyéni szaktanácsadási szolgáltatások tervezése, és szaktanácsadási programok megvalósítása; a gazdálkodók szakmai felkészültségét növelő ismeretátadási, képzési, továbbképzési programok megvalósítása; gyakorlati tapasztalatok átadását szolgáló bemutató programok és szakmai tanulmányutak szervezése; agrár- és vidékfejlesztési programok tervezésében és megvalósításában való közreműködés; segítse és koordinálja mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termelést támogató szaktanácsadó szervezetek és személyek munkáját; a szaktanácsadók részére munkájukhoz folyamatosan információt szolgáltasson és szakmai továbbképzésüket szolgáló tanfolyamokat, továbbképzéseket szervezzen; képviselje tagjainak érdekeit vállalkozóknál és a mezőgazdasági termelést irányító kormányzati szerveknél; részt vegyen olyan országos és külföldi szervezetek munkájában, amelynek célja a mezőgazdasági szaktanácsadás támogatása, továbbfejlesztése; fejlessze a mezőgazdasági szaktanácsadás módszereit és technikai feltételeit.
Székhely:8360 Keszthely, Klempa köz 2. II/6.
Fő tevékenység:
Adószám:19273228-2-20
Képviselő:Dr. Kárpáti László
Email.:sztik@georgikon.hu

Tartalom megosztása: