Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Tisztelt Civil Szervezet!

2016. február 1. napjától az Egyenlő Bánásmód Hatóság Veszprém megyei referense dr. Fábián Alexandra látja el a Zala megyei referensi feladatokat.

„2009. óta az Egyenlő Bánásmód Hatóság Veszprém megyei referense vagyok, 2016. február 1. napjától én látom el a Zala megyei referensi feladatokat.

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság az emberi méltóság garanciális intézménye, az egyenlő bánásmód követelményének megvalósulását ellenőrző autonóm állami jogorvoslati fórum. Valódi pozitív hatások elérésére törekszik a diszkriminációs folyamatokban, azok felismerését, illetve megelőzését a jogalkalmazás mellett szakmai információkkal és kiadványokkal támogatja. Olyan panaszosok ügyében jár el, akiket diszkrimináció, azaz hátrányos megkülönböztetés ér.

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény védett tulajdonságok alapján tiltja a hátrányos megkülönböztetést. A törvény a következő tulajdonságokat részesíti védelemben: nem, faji hovatartozás, bőrszín, nemzetiség, nemzetiséghez való tartozás, életkor, anyanyelv, fogyatékosság, egészségi állapot, anyaság (terhesség) vagy apaság, családi állapot, szexuális irányultság, nemi identitás, társadalmi származás, vagyoni helyzet, vallási vagy világnézeti meggyőződés, politikai vagy más vélemény, foglalkozási jogviszony részmunkaidős jellege ill. határozott időtartama, érdekképviselethez való tartozás, egyéb helyzet.

A diszkrimináció áldozatainak naprakész, pontos információra, személyesen elérhető szolgáltatásokra van szükségük jogaik érvényre juttatásához. Az Egyenlő Bánásmód Hatóság 2009-ben létesített ügyfélszolgálatot minden megyében, mert a szolgáltatásnyújtás leghatékonyabb formája a személyes találkozás.

Civil szervezetük tevékenysége védett tulajdonságú személyekkel függ össze, ezért csatoltan megküldöm az április és május havi ügyfélfogadások helyszínét és időpontjait tartalmazó plakátot, hátha a lehetőségre igény, érdeklődés mutatkozik.”

 

Tisztelettel:
Fábián Alexandra
egyenlőbánásmód-referens, ügyvéd

Egyenlő Bánásmód Hatóság

Mob: 06 30 377 4272
E-mail: drfabianalexandra@gmail.com
www.egyenlobanasmod.hu

Tartalom megosztása: