Együtt a jövő generációjáért

Fő tevékenység:

A pályázat célja: olyan ígéretes programokat karolunk fel 2017-ben, amelyek segítik a gyermekek és a fiatalok sikeres felnőtté válását.

Határidő: 2016. augusztus 31.

Forrás: http://www.unitedway.hu/hu/palyazatok/a_jovo_generaciojaert.html