Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Éljen VárosuNk! Egyesület

Bemutatkozás: Az állampolgári tájékoztatás és tájékozódás javítása, a politikai kultúra fejlesztése és a közjó szolgálata, kiemelten a hazaszeretet, a lokálpatriotizmus, és az ökopolitikai gondolkodásmód elterjesztése, a közéleti alternatívák megfogalmazása, valamint ezek képviseletének elősegítése a fenntarthatóság, a közügyekben való állampolgári részvétel az igazságosság, a szolidaritás, a magyar és az európai szellemiség széleskörű népszerűsítése révén. Az Egyesület célja a Nagykanizsán élők, boldogulni akarók összefogása, érdekük és véleményük képviselete. Az Egyesület célja az élő és élettelen természeti értékek és kulturális örökségünk védelme, az ehhez kapcsolódó tudományos tevékenység, kutatás, ismeretterjesztés, oktatás, környezettudatos nevelés, információnyújtás és az elmaradott térségek alternatív fejlesztési lehetőségeinek felkutatása is. Az Egyesület fontosnak tartja a fiatalokkal való kapcsolattartást, a velük való párbeszédet, és az elhivatott abban, hogy a fiatalokat megfelelően képviselje, valamint hozzájáruljon kezdeményezéseik megvalósulásához és a közösségeik erősítéséhez. Az Egyesület további célja, hogy közfoglalkoztatás keretében elősegítse, hogy a közfoglalkoztatott sikeresen vissza- és illetve bekerüljön az elsődleges munkaerő-piacra, és az ezzel erősítse a társadalmi szolidaritást.
Székhely:8800 Nagykanizsa, Rozgonyi utca 1
Fő tevékenység:Kulturális
Adószám:19152253-1-20
Képviselő:Tarnóczky Attila
Web:-

Tartalom megosztása: