Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Első Göcseji Önkéntes Tűzoltó Egyesület

Bemutatkozás: Helyi tűzmegelőzési és tűzoltási tevékenység folytatása, továbbá működési területének társadalmi életben való aktív részvétel. Tagjainak összehangolt együtt működése által biztosítsa tűzoltási, kárelhárítási, műszaki-, illetve életmentési, továbbá ár- és belvíz-védekezési feladatok igényes ellátását, állandó készenlét nélkül. A tagok számára tűzvédelmi, megelőzési szakismeretek elsajátítása, a tudásanyag folyamatos bővítésével, illetve frissítésével. A jogszabályokban meghatározott tűzvédelmi feladatok helyi megvalósításának társadalmi elősegítése, és ennek biztosítására önkéntes jelentkezők szervezése. Működési területén belül – a lehetőségek teljes körű kihasználásával – a gondoskodjon a lakosság tűzvédelemmel, illetve megelőzéssel kapcsolatos felvilágosításáról. Tagjainak tudásanyagát szakmai tanfolyamokon, alap- és továbbképzéseken, tűzoltási gyakorlatokon, illetve versenyeken való részvételük biztosításával megfelelő szintre emelje. Az egyesület gondoskodjon a rendelkezésre bocsátott, illetve a tulajdonában álló tűzvédelmi felszerelések őrzéséről, karbantartásáról, javíttatásáról és a rendeltetésszerű használatáról. Tevékenységével kapcsolatban, tagjai érdekében érdekképviseletet lát el.
Székhely:8919 Kustánszeg, 154/4.hrsz.
Fő tevékenység:Polgári védelem, tűzoltás
Adószám:18646597-1-20
Képviselő:Pulgerné Dávid Izabella
Web:-

Tartalom megosztása: