Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

„ENÉH” Szabadidős, Kulturális Sport Egyesület

Bemutatkozás: Az egyesület célja - az önszerveződés alapján a tagjai egészségmegőrzésének és szabadidős kulturális, sportolási lehetőségei biztosításának elősegítése, valamint ezen keresztül a sportélet gazdagítása, ápolása. Az egyesület célja a szabadidő hasznos, értelmes eltöltésének beépítése a mindennapi életbe, az egészséges életmód kialakítása és megtartása, a környezettudatos magatartás kialakítása. Az egyesület célul tűzte ki a problémás fiatalok sport - és szabadidős programokba való bevonását, melynek következtében lehetőségük nyílik arra, hogy értékes és integrált tagjai maradjanak a családjuknak, a helyi közösségeknek, társadalomnak. Célunk a Kárpát -medence sokszínű népi kultúrájának megőrzése, ápolása, értékfeltáró, értékmentő tevékenység végzése, hazánk épített és szellemi örökségének életben tartása. Legfőbb célunk a kultúra területén megismertetni, népszerűsíteni, ezáltal védeni a magyarság kulturális örökségét, kiemelt figyelmet fordítva a fiatal generáció számára a népi kutúra minél szélesebb körben történő megismertetésére, a hagyományok átörökítésére, a hagyományos népi kultúrán belül elsősorban a népzene, néptánc, néprajz, folklórtörténet, illetve az ezekhez társuló művészeti ágak közötti kapcsolat megteremtésére. Célunk továbbá a magyar és idegen nemzetek tradicionális művészeti ágai közötti kapcsolat kialakítása. A fentieken túl Egyesületünk célja a tudatos környezet- és természetvédelemre nevelés, a környezettudatos gondolkodás fejlesztése.
Székhely:8825 Pat, Fő utca 16.
Fő tevékenység:Sport
Adószám:18762457-1-20
Képviselő:elnök Perger Andrea

Tartalom megosztása: