Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Ezüstlile Néptánc Egyesület

Elsősorban a Göcsej-Őrség-Hetés határán, tájegységein a népi kultúra fejlesztése, néptáncmoz-galom terjesztése és a nemzeti kulturális örökség megóvása. A néptánc, népzene, népi énekek, népszokások és a népművészeti hagyományok ápolása, terjesztése, művészi szinten való bemu-tatása. Kulturális tevékenység megszervezése és nemzetközi cserekapcsolatok kialakítása.
Székhely:8999 Zalalövő, KÖLCSEY FERENC utca 7.
Fő tevékenység:Kulturális
Adószám:19369655-1-20
Képviselő:Varga Gréta

Tartalom megosztása: