Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Gersei Pethő Művelődési és Közösségi Alapítvány

Bemutatkozás: Az alapítvány elsődleges célja, hogy Zalaszántó vonzáskörzetébe tartozó településeken elősegítse és támogassa – a helyi ügyek iránti elköteleződés erősítése útján a helyben élők minél magasabb szintű kulturális, közösségi, közművelődési, foglalkoztatási, szociális és egészségügyi ellátását. Kiemelt cél ezzel összefüggésben: a) közoktatási intézmények szolgáltatásainak fejlesztése, b) az ellátás színvonalának javítása, c) az épített és természeti környezeti értékek védelme, d) a fenntartható gazdasági hasznosíthatóság és foglalkoztatás biztosítása, e) a hátrányos helyzetű csoportok segítése és mindezek által a helyben élők, és dolgozók életminőségének emelése. Kiemelt fontosságú a helyben élők térséghez való kötődésének erősítése, a lokálpatriotizmus népszerűsítése, és a térség fejlődését célul tűző kezdeményezések pénzbeli és egyéb módon való támogatása. Az alapítvány további célja, hogy elősegítse a településfejlesztési feladatok előkészítését, megvalósítását és térségi összehangolását, kiemelt figyelemmel az épített, a kulturális és természeti örökség, mint belső erőforrás megőrzésére, fenntartására, fejlesztésére, hasznosítására és bemutatására, valamint a helyi közösségek megerősítésére. Az alapítvány célja továbbá, hogy a közösségi, művelődési és örökséggazdálkodási feladatainak ellátása során közreműködjön a fejlesztések megvalósításában, az oktatásban, szervezésben, valamint a fenntartásában, és ezáltal segítse a kiemelt örökséghelyszínek kezelésével megbízott állami és önkormányzati szervezetek munkáját.
Székhely:8353 Zalaszántó, Zrínyi Miklós utca 63
Fő tevékenység:Egyéb
Adószám:18957990-1-20
Képviselő:Huszti Levente
Web:-

Tartalom megosztása: