Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Göcseji Falumúzeumért Közhasznú Alapítvány

A Göcseji Falumúzeumban és a Finnugor Néprajzi parkban rendezvények, kiállítások szervezése, bővítése, látogatóbarát kialakítása, ehhez kapcsolódó kiadványok kiadása, reklám tevékenység végzése, gyűjtemény gyarapítása, a múzeum profiljába tartozó műtárgyak, kiállítási tárgyak megvásárlása, elkészíttetése, a gyűjtemény védelme, restaurálása. A múzeum tevékenységéhez kapcsolódó kiadványok, könyvek, katalógusok kiadása, szerkesztése, terjesztése, kutatások vezetése, tudományos vizsgálatok végzése, gyűjtőtáborok szervezése, tudományos kutatóutakon és programokon történő részvétel támogatása. A múzeum tevékenységéhez igazodó konferenciák, képzések szervezése (pl. múzeumpedagógia, muzeológia, magyar néprajz, finnugrisztika, nép kismesterségek, kézművesség területén). A Falumúzeum tevékenységét segítő személyek konferenciákon, továbbképzéseken való részvételének támogatása, a múzeum profiljába tartozó népművészeti és kézműipari foglalkozások, bemutatók szervezése, a múzeum tevékenységéhez kapcsolódó egyéb közművelődési tevékenység ellátása, a múzeum külső helyeken való megjelenésének támogatása. A múzeum tevékenységéhez kapcsolódó pályázatokon való részvétel és pályázatok kiírása. A múzeum szakmai céljai érdekében folytatott reklám és marketing tevékenység. A múzeum épületeinek karbantartása, fejlesztése, bővítés lehetőségeinek felkutatása. A múzeum tevékenységéhez kapcsolódó rendezvényekhez, szakmai munkához szükséges eszközök beszerzése. Részt vesz az alapítvány céljaival összefüggő rendezvények lebonyolításában és a fenti célok megvalósítása érdekében együttműködik megyei, országos és határon túli szervezetekkel.
Székhely:8900 Zalaegerszeg, Batthyány L. út 2.
Fő tevékenység:Egyéb
Adószám:19283210-1-20
Képviselő:Kiss Nóra
Email.:kiss.nora@gocsejimuzeum.hu

Tartalom megosztása: