Gondoskodás Alapítvány (60084)

Fő tevékenység: Civil szervezetek (régi)
Adószám: 19277088-1-20
Képviselő: Pintér Antal, Balaskó Tibor
Székhely: 8999 Zalalövő, Szabadság tér 2.

A munkanélküliség kezelése vagy megelőzése, ezen belül a nagyközségben élő munkanélküliek átképzése, továbbképzése, munkahelyteremtő tevékenységek beindításának támogatása. A veszélyeztetett helyzetű, perifáriára került fiatalok társadalmi beilleszkedését segítő szolgálat és szociális gondozóhálózat kiépítése.