Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Hálózat az Integrációért Alapítvány

A roma származásuk, képzetlenségük vagy egyéb okból hátrányos helyzetű társadalmi csoportokhoz tartozó munkaerő piaci esélyegyenlőségének fokozása, képzésének, foglalkoztatásának, képességeik fejlesztésének elősegítése, éltkörülményeik javításának támogatása, felzárkóztatásuk, képzések és foglalkoztatási programok segítésével, a társadalmi megkülönböztetés áldozatainak jogi eszközökkel történő segítése. A hátrányos helyzetű emberek, különösen alacsony iskolai végzettségűek, kistelepüléseken élők, állami gondoskodásban élők, vagy onnan kikerülők, romák, több gyermekes szülők, rendszeres szociális segélyben részesülők, nők munkaerő-piaci esélyegyenlőségének fokozása képzési, foglalkoztatási programok szervezésével, lebonyolításával, munkaerő-kölcsönzési és magán-munkaközvetítő tevékenységgel. Életkörülményeik javításának támogatása szociális, mentális tanácsadással, jogi tanácsadással, szociális közvetítéssel, felmérések készítésével. Társadalmi hátrányaikból adódó hátrányos megkülönböztetésük megakadályoztatása, illetve megelőzése a diszkriminatív helyzet eljárásban jogi úton történő kezelésével. A diszkrimináció kialakulásának megelőzése felvilágosító esetenként konfliktuskezelő tevékenységgel. A hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének elősegítése, életkörülményeik, tanulmányaik, szabadidős tevékenységük terén. Felnőtt oktatás szervezése, környezetvédelem.

Tartalom megosztása: