Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Hatodik nap Egyesület

Bemutatkozás: - A természettel való kapcsolattartás, a természetes életmód lehetőségeinek kutatása, tanulmányozása, népszerűsítése, illetőleg tapasztalatok szerzése mindezekkel kapcsolatban. A természettel és az állatokkal való együttélés és kommunikáció megismerése, elsajátítása. Ezen cél érdekében az Egyesület egy természetes életteret alakít ki, ahol növényeket gondoz, állatokat tart, egyfajta sajátos mintafarmot létesít. - A tradicionális íjászatnak és lovas íjászatnak szervezett kereteken belül történő gyakorlása, népszerűsítése, - Gyermekek oktatása, képzése, sérült, elmaradott gyermekek fejlesztése, - Hátrányos helyzetű fiatalok kulturális életének változatosabbá tétele, - Életmód tanácsadás, - Kulturális hagyományőrzés, - Érték közvetítés, - A lovaglással, az íjászattal, az állatokkal és növényekkel való foglalkozásokkal a mentális, illetve a technikai civilizáció okozta zavarokkal küzdő gyermekek és fiatalok problémáinak kezelése, szellemi kiteljesedésük elősegítése, - Nemesboldogasszonyfa, Alsópáhok és Szentgyörgyvár, a környéke természeti, kulturális és szellemi múltjának kutatása és népszerűsítése. Mindezen célok elérése érdekében az Egyesület - a nemzetek és népek kultúráit és hagyományait kutatja, megismeri és keresi a fellelhető összefüggéseket, hasonlóságokat. Külföldi kutatásokat és utazásokat szervez, illetve a világ minden részéről előadókat hív , és vendégeket fogad. Az Egyesület ily módon bemutatja a nagyközönség számára is a megszerzett ismereteket. Tanfolyamokon, nyílt napokon és ünnepi rendezvényeken oktat, tanít, szórakoztat, értékeket és élményt közvetít. - Közösségfejlesztés, a hasonló szellemiségű közösségekkel és személyekkel történő együttműködést összejövetelek megszervezésével illetve ezen közösségek összejövetelein való aktív részvétellel segíti az együttműködést, kapcsolatokat ápol. - Az egyéni, elszigetelt kutatók, hagyományőrzők, szellemi vezetők, tanítók bemutatása, tudásanyaguk közvetítése. - A megszerzett ismeretanyagok publikálása, könyv, folyóirat, általános médiák, internetes fórumok és saját készítésű filmek segítségével. - Az Egyesület céljai elérése érdekében a médiában más nyelven megjelenő anyagokat lefordítja és publikálja. - Az Egyesület az érdeklődők minden korosztálya számára elősegíti, támogatja, oktatja a tevékenységei gyakorlását. - Az Egyesület célja azon törekvéseknek a támogatása, amelyek a nemzet kulturális, művelődési, oktatási, közigazgatási, informatikai és gazdasági felemelkedését, az állampolgári jogok érvényesülését, a népegészségügy és egyéb szociális ellátás rendszerének a tovább fejlesztését, a sportot, a család jogintézményének védelmét, a jóléti társadalom felépítését, a gyermek- és ifjúsági korosztály érdekeinek fokozottabb védelmét célozza meg.
Székhely:8394 Alsópáhok, Nemesboldogasszonyfa hrsz. 157/8.
Fő tevékenység:Kulturális
Adószám:18895447-1-20
Képviselő:Lampert Mária
Web:-
Email.:hatodiknap@gmail.com

Tartalom megosztása: