Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Hírek

NEA elektori választások időpontjai

2020. március 10. | Szerző: hajni

NEA elektori választások időpontjai

FIGYELEM!!!!
Itt a lehetőség, hogy zalai bírálót juttassunk a NEA testületeibe.

2020. március 12.: Szimpátiaszavazás

2020. március 19.: Választás

Bővebben

Családbarátság a Mindennapjainkban – Meghívó

2020. március 04. | Szerző: hajni

Szeretettel meghívjuk a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. és a Zala megyei Család, Esélyteremtő és Önkéntes Ház nevében az EFOP-1.2.6-VEKOP-17-2017-00001 a Családbarát ország megnevezésű kiemelt projekt keretében megrendezendő Családbarátság a Mindennapjainkban című konferenciára. A konferencia célja, hogy ismertessük a projekt keretében megvalósítandó programjaink céljait, valamint az azokban való részvételi lehetőségeket.

89599701_1497221777106767_4735549108557709312_n

PROGRAM:

Bővebben

Adni – Kapni JÓ! Kampány

2020. március 04. | Szerző: hajni

Bővebben

Családbarát Munkahely Vagyunk.

2020. február 25. | Szerző: hajni

Bővebben

NEA ELEKTORI VÁLASZTÁS 2020

2020. február 04. | Szerző: hajni

Elektori felhívás

A folyamatot az alábbi ábra jól szemlélteti.
Kérjük, mindenki olvassa el figyelmesen.
Kiemelten fontos határidő: 2020. február 19.

Bővebben

Nyertes NEA pályázatok kötelezően beküldendő dokumentumai

2020. február 03. | Szerző: hajni
NEA Nyertes pályázatok – kötelező beküldendő dokumentumok –

Határidő: az elektronikus értesítő levél kézhezvételétől számított 8 nap.

Kérjük, mindenki figyelmesen olvassa el a nyertes pályázati értesítőt és figyeljen a határidő betartására!

A támogatói okirat kiadásának feltétele a jelen értesítő levélben meghatározott dokumentumok megfelelő kitöltése, illetve beküldése a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: Alapkezelő) részére.

Elektronikusan az EPER „dokumentum beküldőn” keresztül, szkennelve és papír alapon, postai úton is beküldendő dokumentumok:

a.) Az Ön által képviselt, nyertes pályázó szervezet (a továbbiakban: kedvezményezett) nevében aláírásra jogosult személy vagy személyek közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánya vagy az aláírás minta közjegyző által hitelesített másolata, vagy ügyvéd, illetve kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-minta. A benyújtott okirat kiállításának dátuma nem lehet a támogatási igény benyújtásának napjától számított 90 napnál régebbi.

Meghatalmazás esetén a meghatalmazó és a meghatalmazott fentieknek megfelelő aláírási címpéldánya, aláírás mintája is szükséges.

Azon pályázók esetében, akik a fent említett (aláírási címpéldány/aláírás-minta) dokumentumokat 2019-ben a NEA-19-Ö (összevont) vagy NEA-19-EG (egyszerűsített) vagy NEA-19-N (normatív) pályázati kategóriák valamelyikében a nyertes pályázataik támogatói okirataik kibocsátásakor már benyújtották-és azok elfogadásra kerültek az Alapkezelő részéről-nem szükséges újból benyújtaniuk, ha azok adataiban nem következett be változás. Ebben az esetben elegendő arról nyilatkozni, hogy a korábban benyújtott dokumentumban foglalt fenti adatok nem változtak (Nyilatkozat adatok változatlanságáról). A nyilatkozat aláírásának dátuma nem lehet régebbi, mint a pályázat benyújtásától számított 90 nap. A hivatalos képviselő által aláírt nyilatkozatban szükséges annak a nyertes pályázatnak az azonosítószámát feltüntetni, melyhez 2019-ben benyújtásra került az aláírási címpéldány/aláírás-minta.

Meghatalmazás esetén kérjük az aláírásokat tartalmazó, két tanúval hitelesített eredeti meghatalmazás beküldését is! A meghatalmazást nem szükséges az EPER-ben felcsatolni.

 

b.) Támogatási előleg nyújtása esetén a kedvezményezett számlavezető pénzforgalmi szolgáltatója által ellenjegyzett, az Alapkezelő javára szóló, valamennyi – jogszabály alapján beszedési megbízással megterhelhető – fizetési számlájára vonatkozó beszedési megbízásra felhatalmazó nyilatkozat, pénzügyi fedezethiány miatt nem teljesíthető fizetési megbízás esetére a követelés legfeljebb harmincöt napra való sorba állítására vonatkozó rendelkezéssel együtt, mely csak az Alapkezelő írásbeli hozzájárulásával vonható vissza.

c.) Lemondó nyilatkozat, ha a kedvezményezett a támogatást nem kívánja igénybe venni.

A fenti dokumentumok az alábbi linkről letölthetőek:
http://www.civil.info.hu/web/nea/palyazati-dokumentumok

Kérjük, hogy a felsorolt dokumentumokat ajánlott elsőbbségi levélként az alábbi címre, a jelen levél kézhezvételétől számított 8 napon belül szíveskedjenek eljuttatni az Alapkezelő részére:

Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Nemzeti Együttműködési Alap és Civil Támogatások Igazgatóság

1253 Budapest Pf. 36.

Kérjük továbbá, hogy a könnyebb beazonosíthatóság érdekében a postázott küldemény borítékján tüntesse fel a pályázat azonosítószámát, valamint a „Dokumentum támogatói okirat kibocsátáshoz” megjelölést.

Bővebben

NEA2020 pályázati értesítők

2020. január 29. | Szerző: hajni

Bővebben

Bölcsőde-fejlesztéssel, Családvédelmi Akciótervvel kapcsolatos tájékoztató nap

2020. január 27. | Szerző: hajni

 

84093157_1454611981367747_1978942237882449920_oAz Emberi Erőforrások Minisztériumának felkérésére a Család, Esélyteremtő és Önkéntes Házak hálózata minden megyében tájékoztató napot szervez az elkövetkező hónapokban bölcsőde-fejlesztéssel, Családvédelmi Akciótervvel kapcsolatban meghívott és helyi előadókkal. Az információs országos roadshow első állomásaként Zalaegerszegen január 24-én szerveztünk tájékoztató napot a Zala Megyei Kormányhivatal és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával és közreműködésével.

Bővebben

Felhívás a Nemzeti Együttműködési Alap civil jelöltállítási rendszerében való részvételre

2020. január 24. | Szerző: hajni

Felhívás a Nemzeti Együttműködési Alap

civil jelöltállítási rendszerében való részvételre

Azok a civil szervezetek, amelyek bejelentkeznek a Nemzeti Együttműködési Alap  civil jelöltállítási rendszerébe, egy-egy képviseletükre kijelölt természetes személy (elektor) részvételén keresztül elektori gyűléseken választhatják meg az NEA Tanácsának és kollégiumainak civil delegált tagjait.

A civil jelöltállítási rendszerbe azok a Magyarországon nyilvántartásba vett egyesületek és alapítványok jelentkezhetnek be és állíthatnak elektort, amelyek szándékukat az EPER rendszeren keresztül jelentik be.

A bejelentkezés határideje: 2020. február 19. 23:59

Bővebben

Bölcsőde-fejlesztéssel, Családvédelmi Akciótervvel kapcsolatos tájékoztató nap

2020. január 15. | Szerző: hajni

Bölcsőde-fejlesztéssel, Családvédelmi Akciótervvel kapcsolatos tájékoztató nap

 

Időpont: 2020. január 24. péntek, 9,00 óra

Helyszín: Zala Megyei Kormányhivatal, Deák-terem,

8900 Zalaegerszeg, Kosztolányi Dezső u. 10.

Regisztráció: https://bit.ly/35y3eAx .

Bővebben

Megjelentek a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. aktuális felhívásai

2020. január 09. | Szerző: hajni

Megjelentek a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

alábbi tartalmú felhívásai

A magyar kultúráért és oktatásért központi pályázati kiírás 2020.

A pályázati kiírás célja a Magyarország határain kívül élő magyarság szülőföldjén való boldogulásának, a Magyarországgal fennálló sokoldalú kapcsolatai ápolásának és fejlesztésének előmozdítása, valamint a magyar nemzeti azonosságtudatának megerősítése az oktatás és a kultúra támogatása által.

Megvalósítási időszak: 2020. január 1. – 2020. december 31.

A pályázat benyújtásának kezdő időpontja: 2019. december 20.

Benyújtási határidő: 2020. január 31. 14.00 óra (közép-európai idő szerint).

Bővebben

A Miniszterelnökség felhívása a 2020. évi Értékteremtő Közösségekért díjra való jelölésre

2020. január 09. | Szerző: hajni

A Miniszterelnökség felhívást tesz közzé a 2020. évi Értékteremtő Közösségekért díj adományozására vonatkozóan.

A 2020. évi Értékteremtő Közösségekért díj hirdetménye

A Miniszterelnökség – a Miniszterelnökséget vezető miniszter által adományozható elismerésekről szóló 15/2015. (III. 11.) MvM rendelet alapján ­– felhívást tesz közzé a 2020. évi Értékteremtő Közösségekért díj adományozására vonatkozóan.

Bővebben

Felajánlás a Bigimp Kft. részéről

2019. szeptember 26. | Szerző: hajni

A Faipari Centrum (Pózvai körforgalom) nevében szeretnénk felajánlani,hogy a az újonnan elkészült,faipari szerszámokkal,kisgépekkel felszerelt KÖZÖSSÉGI ASZTALOSMŰHELYÜNKET felajánljuk az osztályok részére,hogy elkészíthessék a kutyaházakat.Ez a műhely a továbbiakban is díjmentesen a város lakossága rendelkezésére áll majd. Szervezük a jövőben apa - fia stb..workshopokat is illetve bárki jöhet barkácsolni Hozzánk ,ha otthon nincs eszköze vagy lehetősége.

Bővebben

Interaktív szülőszobalátogatás

2019. augusztus 06. | Szerző: hajni

bty

Előregisztráció után a Születés Hete Fesztivál keretén belül a résztvevőknek lehetőségük nyílt részt venni a Zala Megyei Szent Rafael Kórházban interaktív szülőszoba látogatáson.

A programon perinatális szaktanácsadó, szülésznő és gyógytornász látta el hiteles információkkal az érdeklődőket.

 

Bővebben

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
22
23 24 25