Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

HÍRLEVÉL 2023/09/2 Zala Vármegyei Civil Központ

Megjelent az ÖNKÉNTES SZEMLE 2023. 3. évfolyam 3. száma

FÓKUSZBAN: A KULTURÁLIS CIVIL-NONPROFIT SZERVEZETEK, ÉS A KÖNYVTÁRI ÖNKÉNTESSÉG

Megjelent az Önkéntes Szemle 2023. évi 3. száma, amelynek központi témája a kulturális civil-nonprofit szervezetek helyzete és az e szervezetek körében zajló önkéntesség, valamint a könyvtári önkéntesség.

Ajánljuk a folyóirat új számából azt a hiánypótló tanulmányt, amely kulturális civil-nonprofit szervezetek jellemzőit tekinti át a szakirodalmak és statisztikák alapján, különös tekintettel a COVID-járvány alszektorra gyakorolt hatására. Két esettanulmány – az önkéntes-szervezés terén – az olyan kisebb, vidéki, kulturális civil-nonprofit szervezetek számára adhat példát, amelyek valamilyen helyi, kulturális, közösségi igényre akarnak választ adni. A folyóirat részletes esettanulmányt közöl a Művészetek Völgye Fesztivál önkéntes-gyakorlatáról is. A könyvtári önkéntesség a kulturális intézményekhez kötődő önkéntesség egyik kiaknázatlan területe, hiszen Magyarországon csak a könyvtárak 36 százaléka foglalkoztat önkénteseket. Ezért figyelemre méltó az a tanulmány, amely a könyvtári önkéntességet nemzetközi szinten tekinti át, illetve a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár tapasztalatait mutatja be.

A Civil Közösségi Szolgáltató Központok hálózata is kiemelt feladatának tekinti az önkéntességgel kapcsolatos képzések, rendezvények szervezését, a civil szervezeteknél végzett önkéntes segítő munka, közérdekű önkéntes tevékenység népszerűsítését a középiskolás korosztálytól kezdve az egyetemi hallgatókon át a klasszikus civil szervezetek, alapítványok, egyesületek köréig. Kérjük, hogy a téma iránt érdeklődők friss információkért keressék a civil központ munkatársait!

Emlékeztető: Regisztráció az 1% fogadására

Idén – szeptember 30. helyett – október 2-án éjfélig kell regisztrálniuk magukat azoknak a szervezeteknek, amelyek 2024-ben először szeretnének SZJA 1% felajánlást fogadni. Azok a korábban még nem regisztrált civil szervezetek tudnak most bejelentkezni, amelyeket a bíróság 2021. december 31. előtt vett nyilvántartásba. A bejelentkezéshez a 23EGYREG jelű adatlapot kell elektronikus úton benyújtani a NAV felé. A nyomtatvány tartalmazza a szervezet nyilatkozatát arról, hogy közhasznú tevékenységet végez. Fontos kiemelni, hogy nem kell közhasznú jogállással rendelkeznie a szervezetnek. Közhasznú tevékenységet a civil törvény (2. § 20. pont) szerint nem csak közhasznú jogállású szervezetek végezhetnek, ezért elegendő az adatlapon nyilatkozni. Az újonnan bejelentkező szervezeteknek mellékletként csatolni kell a szervezet alapító okiratát/alapszabályát. Ennek tartalmaznia kell, hogy a szervezet politika mentesen működik. A 23EGYREG adatlapot a NAV honlapjáról lehet telepíteni.(https://nav.gov.hu/)

A regisztráció visszavonásig érvényes, ezért annak a szervezetnek, aki már regisztrált civil kedvezményezett, nem kell újra benyújtania EGYREG-adatlapot.

Az adatlap 2023. október 2-ai benyújtási határideje jogvesztő. Ha a határidőt lekési a szervezet a regisztráció nem vehető figyelembe, még akkor sem, ha igazolást nyújt be vagy méltányossági kérelmet terjeszt elő.

PÁLYÁZATOK

Már lehet pályázni a Nemzeti Tehetség Program idei támogatásaira.

2023-ban mintegy 4,3 milliárd forint áll rendelkezésre a Nemzeti Tehetség Programban a tehetségek támogatására. Ebben az évben az NTP rendszere sok szempontból megújul azzal a céllal, hogy átláthatóbbá és az eredményei mérhetőbbé váljanak. A most meghirdetett 13 pályázati felhívással a tehetségeket, a hazai és határon túli oktatási intézményeket, tehetségsegítő szervezeteket, valamint a tehetségeket támogató projekteket megvalósító szervezeteket támogatja a Kulturális és Innovációs Minisztérium. A Kulturális és Innovációs Minisztérium által koordinált program pályázati lehetőségeiről a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő honlapján kaphatnak bővebb tájékoztatást az érdeklődők. A pályázók projektterveiket egy megújult elektronikus űrlapon nyújthatják be, amely jelentősen hozzájárul a programok sikerességének későbbi értékeléséhez.
A nyílt pályázati felhívások benyújtási határideje 2023. október 12.

Felhívások a Városi Civil Alap keretében.

Értesítjük a civil szervezeteket, hogy még elérhető a Miniszterelnökség által biztosított forrásból „A Városi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása 2024.” című alprogram pályázati kiírásai.

A Városi Civil Alap keretében a „civil közösségek tevékenységének támogatása” címmel 2021 márciusában megjelent pályázati felhívás forrást biztosított az 5000 fő feletti lélekszámú településeken székhellyel rendelkező egyesületek és alapítványok számára. A pályázat sikere alapján és figyelembe véve a civil szervezetek igényeit, a Kormány a támogatási programot 2024-ben ismételten elindítja.

A Városi Civil Alap célja, hogy az 5000 fő feletti településeken székhellyel rendelkező civil szervezetek részére is elérhetővé tegye azon célok támogatását, amelyek a Falusi Civil Alap terhére támogatásban részesülhetnek.

A támogatás lebonyolításával összefüggő feladatokat a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. (a továbbiakban: BGA Zrt.) látja el.

A pályázatokat a Nemzetpolitikai Informatikai Rendszeren keresztül (NIR-ben) lehet benyújtani.

A pályázatok benyújtására az alábbi időszakban van lehetőség: 2023. szeptember 1. 10 óra 00 perc – 2023. október 2. 12 óra 00 perc

Bővebb információ: https://bgazrt.hu/uj-felhivasok-a-varosi-civil-alap-kereteben-2024/

 

KÉPZÉS

ÚJ KOR, ÚJ MÉDIA, ÚJ ELVÁRÁSOK
CIVIL ZSURNALISZTA KÉPZÉS

A részvétel ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött!
https://nepfovasvar.hu/ingyenes-programok/
További információ:
+36-30-585-8322
Mindenkit szeretettel várunk!

 

ESEMÉNYEK

 

 

Tombola az Autista Védőotthon javára

Ismét tombolát szervez az Autista Sérültekért Zalában Alapítvány, az Autista Védőotthon javára. Papír alapú tombolát vásárolhatnak a Zala Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ irodájában is. Cím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth L. út 47-51.
Lehet, hogy egy kép erről: , szöveg, amely így szól: „TOMBOLA Tombola Tombola felajánlás: szeptember 30.-ig Tombolajegy vásárlás: szeptember 20. -október 12. Sorsolás: október 13. Facebook 1./ Papír alapú tombola vásárlás: -Birkás Zoltánné, Kistolmács, Petőfi S. u. 43. -Autisták Védőotthonában, Boncodfölde, Dózsa utca 18. -Zala Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ, Zalaegerszeg, Kossuth utca 47-51. 2./ Online tombolajegy vásárlással: -utalsz annyiszor 500.-Ft-ot,ahán tombolajegyet szeretnél 11749008-20142155 számlaszámra az Autista Sérültekért Zalában Alapítvány javára, közleménybe feltétlenül ird be "Tombola" Jakab Mariannak küldesz Messenger üzenetben az utalásról egy fotót -megkapod a tombolajegyed sorszámát. Autista Sérültekért Zalában Alapítvány”

Tartalom megosztása: