Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

HÍRLEVÉL 2023/5/2

Kedves Olvasó!

A Zala Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ hírlevele érkezett Önhöz, melyet honlapunkon is megtekinthet.

Kövessék a híreket a www.zalacivil.hu illetve a https://www.facebook.com/ZalaiCivilKozpont oldalakon is!

Ha a jövőben nem szeretné hírlevelünket megkapni, a hírlevél alján lévő “Leiratkozom a hírlevélről” feliratra való kattintással megteheti a leiratkozást.


ÉVES BESZÁMOLÓK KÖZZÉTÉTELE AZ OBH-N

HATÁRIDŐ: 2023. MÁJUS 31.

A civil szervezetek 2023. május 31-ig kötelesek elfogadni és megküldeni az Országos Bírósági Hivatal részére a 2022. évről szóló jogszabály szerinti beszámolójukat és a közhasznúsági mellékletet. Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy csak olyan civil szervezet kaphat költségvetési támogatást, amely eleget tett a jogszabályi beszámolási és letétbe helyezési kötelezettségének.

A civil szervezetek részére a letétbe helyezés és közzététel úgy valósul meg, hogy az egységes beszámoló nyomtatványt a kötelező csatolmányokkal együtt az OBH részére kell megküldeni.

A közzététel céljából beküldendő formanyomtatványok a bírósági honlapról tölthetőek le:

https://birosag.hu/ugyfeleknek/nyomtatvanyok/eljarasok-nyomtatvanyai/civil-eljarasok-urlapjai/civil-beszamolok

A vonatkozó jogszabály (a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 8. § (4) és 39. § (1) bekezdése a papír alapú vagy elektronikus benyújtást írja elő. Az elektronikus úton küldött beszámoló közzétételére, melyről az OBH gondoskodik, az országos névjegyzékben napi feltöltéssel kerül sor. A papír alapon küldött (az alábbi címre: OBH, 1363 Budapest, Pf. 24.) beszámoló legfeljebb 20 nap múlva jelenik meg.

Csak elektronikusan terjesztheti elő a beszámoló benyújtását:

a közhasznú jogállással rendelkező civil szervezet, és

az a civil szervezet, melynek mérlegfőösszege eléri az 5 millió forintot.

Ha elektronikusan küldi be a szervezet a beszámolót, a beküldésről elektronikus igazolást kap. Akkor tekinthető a beszámoló határidőben beküldöttnek, ha informatikailag szabályszerű volt, a megfelelő mellékleteket csatolták és a tartalom, formátum informatikailag értelmezhető volt.

A beadáskor rögtön kap a szervezet egy elektronikus tértivevényt, amely tartalmazza, hogy a beadványt befogadták.  Az informatikai és tartalmi vizsgálatról néhány nap múlva az OBH egy levelet küld, amelyben igazolja, hogy a beszámoló közzétételre került és a szervezet ezen kötelezettségét teljesítette.

Amennyiben beszámolójukat postai úton küldik meg az Országos Bírósági Hivatal részére és igazolásra van szükségük a letétbe helyezéséről, kísérőlevelet kell mellékelni, amelyben kérik az igazolás kiállítását.

A letétbe helyezés mellett, amennyiben a szervezet saját honlappal rendelkezik, a honlapon is el kell helyezni, és legalább három évig elérhetővé tenni a beszámolót és a közhasznúsági mellékletet.


TOVÁBBI AKTUÁLIS HATÁRIDŐK

• Minden civil szervezetnek kötelező társasági adóbevallást vagy az azt helyettesítő egyszerűsített adónyilatkozatot (TAONY) benyújtani 2023. május 31-ig.

• A civil szervezetek a magánszemélyek által felajánlott adó 1% felhasználásáról és/vagy az esetleges tartalékolásáról el kell számolni a NAV felé. Ez azt jelenti, hogy 2023. május 31-ig kell elszámolni a 2021-ben átutalt összegről.

• 2023. június 12-i határidővel kell teljesítenie a civil és egyéb nonprofit szervezeteknek a KSH irányában a kötelező adatszolgáltatási kötelezettségüket.

• A NEA 2023. évi normatív pályázati kiírásának megjelenése várhatóan: 2023. június 26.

• A NEA 2024. évi összevont és egyszerűsített pályázati kiírásai várhatóan 2023. október 2-án jelennek meg.

A pályázatok benyújtásával és a civil szervezetek kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljanak a Zala Vármegyei Civil Közösségi Szolgáltató Központhoz (iroda címe: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth út 47-51.; telefonszáma: 0620/474-3300; e-mail címe: info@zalacivil.hu).

A civil szervezeteket érintő további információk megtalálhatóak a Civil Információs Portálon: https://civil.info.hu/


ISMÉT „CIVIL SZERVEZETI VEZETŐ WORKSHOP”!

2023. szeptember 11-én ismét kezdetét veszi a „CIVIL SZERVEZETI VEZETŐ WORKSHOP”!

A workshop program 10 online alkalomból (2023. szeptember 11. és november 29. között) és 1 személyes részvételen alapuló (Vármegyei Civil Központ által megjelölt helyszínen) programsorozatból áll, amely tanúsítvány átadással zárul.

Az előadások alkalmanként 2 x 45 perc időintervallumban kerülnek megrendezésre, különböző civil szervezeteket érintő témaköröket körbejárva. Minden előadás a témában jártas tapasztalt előadókkal, moderátorokkal a gyakorlatiasság elvét követve valósul meg.

Részletes információ: https://zalacivil.hu/ismet-civil-szervezeti-vezeto-workshop/


PÁLYÁZATOK

Pro Filii Alapítvány pályázatot hirdet civil és nonprofit szervezetek számára

PÁLYÁZATI CIKLUS: 2023. ÉV

A pályázat célja:

A Pro Filii Alapítvány pályázatot hirdet civil és nonprofit szervezetek, valamint magánszemélyek számára olyan közösségi célokat szolgáló, közérdekű, vagy humánus okokból megvalósítandó tevékenységek, civil kezdeményezések támogatására, amelyek

  • hozzájárulnak a Magyarországon és a határon túli magyar lakta településeken élők vagy azok egy csoportja – kiemelten a gyermekek – egészségügyi helyzetének, életmódjának, esélyegyenlőségének javításához,
  • segítik a szociálisan és egészségileg hátrányos helyzetűek életminőségének javítását,
  • emelik hazánk szellemi-, művészeti-, kulturális- és sportéletének színvonalát.

A pályázat beadásának módja és határideje: A pályázatokat kizárólag elektronikus úton (online), a www.profilii.hu weboldalon keresztül lehet beküldeni az alábbi pályázati ciklusokban:

  1. negyedév: január 01. – február 28.
  2. negyedév: április 01. – május 31.
  3. negyedév: július 01. – augusztus 31.
  4. negyedév: október 01. – november 30.

Részletes információ: https://profilii.hu/palyaza


E.ON pályázat

Lehetőségeinkhez mérten évről-évre felvállaljuk a magyar társadalmi, sport- és kulturális élet mecénásának szerepét. Az adományozásainkról és támogatói együttműködésekről szigorú elvek és szabályok mentén döntünk, amelyeket az E.ON nemzetközi csoport irányelvei, valamint a magyarországi igények alakítottak ki. Stratégiai partnerségben állunk a hazai segélyszervezeti és civil élet meghatározó szereplőivel, akikkel közösen értéket és több éve sikeresen működő programokat van lehetőségünk létrehozni.

Részletes információ: https://www.eon.hu/hu/rolunk/fenntarthatosag/felelosseggel-a-tarsadalomert/tarsadalom/szponzoracio/partnersegek–palyazatok.html


Pályázati felhívás!

A NIOK Alapítvány Stronger Roots címmel pályázatot hirdet civil szervezetek és hálózatok számára! A támogatottak másfél éves, szervezetre szabott fejlesztési lehetőséget és pályázati forrást nyerhetnek. A program az Európai Unió finanszírozásával valósul meg.
Projekt koncepció benyújtási határideje: 2023. május 25. 13:00

Részletes információ: niok.hu/tarsadalmibazis


Megjelent a HUNG-2023 pályázati felhívás 450 millió Ft keretösszeggel, mely az alábbi három célterületet tartalmazza:

• hazai és a külhoni nemzeti értékek, hungarikumok népszerűsítése érdekében –online kiadványok, honlapok, filmek, jelképek népszerűsítése valamint rendezvények támogatása,

• magyar kultúra értékeinek megismertetése céljából többkörös, megyei döntővel végződő, Kárpát-medencei szintű vetélkedő,

• kárpát-medencei hagyományos öltözet-kultúrájának, népi kézműves értékeinek megőrzése, tovább örökítése.

Mindhárom célterületnél működési támogatásnak nem minősülő, egyszeri, vissza nem térítendő támogatás igényelhető. A pályázati felületen 2023. május 8. napján 12.00 órától lehet a pályázati adatlapot elektronikusan kitölteni, illetve a mellékleteket feltölteni, azonban a pályázatok véglegesítésére, beküldésére csak 2023. május 22. napján 8.00 órától van lehetőség 2023. június 21. napján 23:59 percig. Amennyiben az igényelt támogatások összege a beadási (véglegesítési) határidő lejárta előtt eléri a célterület keretösszegének 150%-át, a támogató 2023. május 22. napján 8.30 óra után a pályázatot lezárhatja.

Részletes információ: http://www.hungarikum.hu/hu/hirek/megjelent-hung-2023-p%C3%A1ly%C3%A1zati-felh%C3%ADv%C3%A1s


Akciópályázat felhívás

Közös Értékeink Program

Várjuk a demokrácia, az emberi jogok és a jogállami normák érvényesítése mellett elkötelezett civil szervezetek jelentkezését!

Várjuk a demokrácia, az emberi jogok és a jogállami normák érvényesítése mellett elkötelezett civil szervezetek jelentkezését!

A program célja, hogy olyan összetartó és cselekvő civil közösségeket támogasson, amelyek tagjai munkájuk során új partnerségeket alakítanak, fejlődnek szervezetként, bővítik módszertani tudásukat, miközben konkrét kampányokat is megvalósítanak. Olyan terveket várunk, amelyek megvalósítása elősegíti, hogy Magyarországon mindenki élhessen az őt megillető jogokkal, részt vehessen saját élete alakításában és beleszólhasson közös ügyeinkbe, függetlenül attól, hogy honnan jött, hogyan gondolkozik, milyen körülmények között él.  A program ezeknek megfelelően három prioritás köré rendeződik.

Részletes információ: https://kozosertekeink.hu/


Visegrad Grants

A Visegrad Grants, a Nemzetközi Visegrádi Alap által működtetett és finanszírozott pályázati program, amelynek célja a V4-országok (Csehország, Magyarország, Lengyelország, Szlovákia) együttműködésének elősegítése, közös projektek támogatásán keresztül.

Részletes információ: https://www.visegradfund.org/apply/grants/visegrad-grants/


PROGRAMOK


ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ

Elérhetőségeink:

Telefon: +3620/474-3300

E-mail: info@zalacivil.hu

Weboldal: www.zalacivil.hu

Facebook: https://www.facebook.com/ZalaiCivilKozpont

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Kossuth Lajos út 47-51.

Személyes ügyfélfogadás előre egyeztetett időpontban:

hétfőtől csütörtökig: 9.00-15.00

pénteken: 9.00-12.00

Amennyiben Ön hírlevelet kap tőlünk, akkor valószínűleg részt vett korábbi szakmai programunkon, és/vagy a Zalaegerszegi Törvényszéken bejegyzett civil szervezet tisztségviselője, személyhez vagy szervezethez köthető e-mail címe megtalálható nyilvános weboldalon.

Tartalom megosztása: