Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége

Bemutatkozás: A Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetségét a Zala megyei és területi horgászegyesületek, mint tagegyesülete a szövetkezésből eredő előnyök kihasználására, érdekvédelmük segítésére, egymás kölcsönös támogatására önkéntes elhatározásból hozták létre. A Szövetség elsődleges célja a halgazdálkodás, benne a horgászat és a horgásztatás, illetve a rekreációscélú kisszerszámos halászat általános feltételrendszere biztosításának elősegítése, érdekeinek elmozdítása és megvédése. A Szövetség tagegyesületeinek, valamint a tagegyesületek horgász tagjainak érdekképviselet és védelme, a tagegyesületek tevékenységének támogatása, és a horgászok közötti együttműködés elősegítése, a kapcsolatok koordinálása. A horgászat, a horgászsport, valamint a rekreációscélú halászat társadalmi népszerűsítése, a horgász- és halászlétszám emelése, a sporthorgászat elveinek, a halfogás sportszerűségének, a kulturált vízparti magatartásformáknak széleskörú elterjesztése, a kapcsolódó etikai normák kialakítása, megismertetése, fejlesztése. A horgászat, a halászat és a halgazdálkodás hagyományainak megőrzése, és áolása a horgászat gazdaságának fejlesztése, a horgászturizmus hatásainak erősítése, horgászati célú halgazdálkodás, valamint a rekreációs célú halászat gyakorlati folytatása az értékmegőrzés fenntartásával, kapcsolódó, fenntartható horgászturisztikai szolgáltatások kialakításával, végzésével, fejlesztésével. Részvétel a hazai és külföldi horgász-, horgászsport-, horgászturisztikai- és halgazdálkodási szövetségek és egyéb szervezetek tevékenységében, más országok szövetségi célokkal és tevékenységgel megegyező feladatokat ellátó szövetségeivel és egyéb szervezeteivel a kölcsönös előnyökön nyugvó kapcsolatok kialakítása, fejlesztése. Elsődlegesen horgászati célú, komplex és ökológiai szemléletű halgazdálkodás, benne a horgásztatás, valamint szabadidős sporthorgászat és a horgász versenysport szervezése és fejlesztése. A halgazdálkodási hasznosítási jogok megszerzése, fenntartása, és e jogok birtokában a horgászvizek tartós és felelős hasznosítása. A természet és vízi környezet védelme, a vízpartok rendben tartásakörnyezetvédelmi tevékenység végzése, a horgásza, a horgászsport szervezése, fejlesztése oly módon, hogy annak gyakorlása során a természet- és környezetvédelmi érdekek leetőleg ne sérüljenek. A természetes vízi halállományok mennyiségi és minőségi növelése, a telepítésekhez és visszatelepítéshez őshonos halfajok szaporítása, nevelése, tenyésztése, a tagegyesületek számára halbeszerzési és telepítési koordinációs feladatok ellátása. A horgászok és a halászok számára kedvező horgászati és halászati feltételek biztosítása a Szövetség és a tagegyesületek hasznosításában lévő vízterületeken. A vizek renaturálása, revitalizálása saját vagy pályázati forrásból, szakmai partnerségre való törekvéssel, a Szövetség és tagegyesületei tulajdonába, bérletében, illetve hasznosításában lévő vizek rehabilitációja, a rehabilitációs tevékenység előkészítése és támogatása érdekképviseleti és pályázati eszközökkel. Az országos okmányrendszer tagegyesületek és a horgászok felé történő terjesztése és kiadása, valamint lehetőség szerinti közvetlen összekapcsolása az állami horgászati okmányokkal. A horgász vizsgáztatással, az állami horgászati okmányok és fogási napló kiadásával, az abban rögzítendő fogási eredmények és jelenléti adatok feldolgozásával, illetve a ívízterületi telepítésekről szóló statisztika elkészítésével járó feladatoknak a szolgáltatási jellegű ellátása, kedvező horgászturisztikai és egyéb szolgáltatások lehetőségének biztosítása a horgászok számára
Székhely:8900 Zalaegerszeg, Kelemen I. út 17 A
Fő tevékenység:Egyéb
Adószám:19274188-1-20
Képviselő:Makovecz Tamás
Web:-

Tartalom megosztása: