Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Horgászok Országos Egyesület

Bemutatkozás: Az egyesületi tagság horgász érdekeinek képviselete és védelme, valamint a kedvező horgászlehetőségek megteremtésének elősegítése, honlapján az egyesület nyitottságának biztosítása. A horgászat, a versenyhorgászat, horgászsport népszerűsítése és fejlesztése. A horgászoknak, a horgász erkölcs és etika írott és íratlan szabályainak betartására és betartatására szolgáló ismeretek megismertetése. A természet védelme, kiemelten az élővíz és az abban található élővilág, valamint a vízpart tisztaságának megóvása, tevékenyen fellép a károkozókkal szemben. A fiatalok bevonása a horgászsportba, a természet védelmére való nevelésük segítése, a gyermek és ifjúság nevelése a környezet védelmére, a horgász és a versenysport utánpótlás biztosítása. Anyagi lehetőségekhez mérten biztosítja a rendszeres egyesületi élethez szükséges feltételeket, a horgászattal összefüggő szakismeretek gyarapítását. Elősegíti, hogy tagjai a horgászattal összefüggő törvényeket, jogszabályokat, előírásokat, egyéb rendelkezéseket, az Országos horgászrend szabályait megismerjék, betartsák és betartassák. A saját szabályzatainak a betartásával és betartatásával segíti a halászati törvény és horgászrend ellenes cselekmények megelőzését és elkerülését, valamint a vizek és a természet tisztaságának védelmét. A horgászturizmus feltételeinek megteremtése és kiszélesítése.
Székhely:8900 Zalaegerszeg, Berzsenyi D. 11. IX./55.
Fő tevékenység:Szabadidő és hobbi
Adószám:18629176-1-20
Képviselő:Bognár Zoltán
Web:-

Tartalom megosztása: