Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Kanizsai Dorottya Kórházért Alapítvány

Bemutatkozás: A Kanizsai Dorottya Kórházban (továbbiakban: Kórház) az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai feltételeknek, valamint a működőképesség és a szükség szerinti fejlesztések biztosításának elősegítése. Az alapítvány közhasznú szervezet, mely az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV.tv. (továbbiakban: Eütv.) 141. § (1)-(3) bekezdéseiben meghatározott közfeladatokhoz kapcsolódóan - az Eütv. 144. § (1)-(2) bekezdéseire tekintettel - egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenységet, valamint nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés közhasznú tevékenységet folytat. Az Alapítvány céljának elérése érdekében különösen - de nem kizárólagosan -, az alábbi feladatokat végzi: • Orvostechnikai eszközök, berendezések beszerzését, kiemelten a Kórházban működő CT berendezés beszerzése a lízingszerződés lejártát követően, a Kórház részére • Kórházban dolgozó szakemberek tanulmányainak támogatása (pl.: utiköltség, szállás, tandíj, vizsgadíj megtérítése) • Előadások, konferenciák, továbbképzések és bemutatók, rendezvények, találkozók szervezését-rendezését, ennek érdekében együttműködik más szakmai szervezetekkel, • Prospektusok, füzetek és egyéb kiadványok megjelentetése és terjesztése • Ismeretterjesztő tevékenysége kapcsán szakmaspecifikusan konferenciák, szakmai napok szervezése • A tevékenység információs és infrastrukturális hátterének erősítése, és kiegészítése • Tanulmányutak költségviselése, ösztöndíjak, támogatások odaítélése
Székhely:8800 Nagykanizsa, Szekeres J. utca 2-8.
Fő tevékenység:Egészségügy
Adószám:18520273-1-20
Képviselő:Váriné Andróczi Piroska
Web:-

Tartalom megosztása: