Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Kanizsai Tánc és Mozgásművészeti Egyesület

Mindenkori lehetőségek szerint a tánc-tevékenység feltételeinek biztosítása. A tánc, mint művészet és mint sport megismertetése, megszerettetése, művelése, terjesztése, táncosok, versenyzők képzése, versenyek, bemutatók, fellépések szervezése, rendezése és azokon való részvétel. Tagság érdekeinek képviselete minden olyan fórumon, ahol a tánc tevékenység bármilyen formában érintve van. Az egyéni és a közösségi aktivitás támogatása, cselekvési lehetőségek bővítése, a multikulturális társadalmi értékrend napi gyakorlattá válásának elősegítése. A hátrányos megkülönböztetés minden formája elleni közdelem. Egészségmegőrzés, betegség megelőzése. Nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés. Gyermek és ifjúság védelem. Tagjai számára a szabadidő sportjának segítése. Egészségfejlesztési és környezettudatos magatartási alternatívák népszerűsítése érdekében programok szervezése. Közösségépítés és a szabadidő tartalmas eltöltése érdekében kulturális programok, klubok szervezése (pl. sport). Edzőtáborok szervezése. Együttműködés hazai és külföldi társadalmi szervezetekkel, civil szervezetekkel, táncegyüttesekkel. Pályázatok készítése a célok megvalósításának és anyagi fedezetének biztosítása érdekében. Tagjai részére rendszeres edzési lehetőségek biztosítása.

Tartalom megosztása: