Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Kerecseny Községért Egyesület

A településen a társadalmi fellendülés és a gazdasági folyamatok fellendítésének elősegítése többek között pályázatokkal elért támogatások útján. A település önkormányzatának, a térség gazdálkodó szerveinek, vállalkozóinak, polgárainak összefogásával a lakossági kezdeményezésű fejlesztések támogatásával megteremteni annak lehetőségét, hogy a település arculata pozitív irányban megváltozzon, az itt élők életminősége javuljon, a település bel- és külföldi kapcsolatai erősödjenek a hagyományos értékek megtartásával, az egészséges életfeltételek, környezet megteremtésével megvalósuljon mindaz, ami a falu fejlődését tartalmilag és esztétikailag előbbre viszi. Fontos célja továbbá az önkormányzat és a lakosság közötti információáramlás és az együttműködési lehetőségek biztosítása.
Székhely:8800 Nagykanizsa, Irtás utca 26 fszt/1
Fő tevékenység:Egyéb
Adószám:19379197-1-20
Képviselő:Tóth Árpád

Tartalom megosztása: