Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Keszthely-Hévíz és Zalaszentgrót Térség Városaiért és Falvaiért Egyesület

A két kistérségre és az egyes településekre készített idegenforgalom fejlesztési, turisztikai koncepciók megvalósításának elősegítése. Hozzájárulni a Keszthely-Hévízi és Zalaszentgróti kistérség városai, falvai hosszú távú, összehangolt és kiegyensúlyozott fejlesztéséhez. A települések fejlesztésének segítése szervező, összehangoló, szakmai tanácsadó tevékenységgel. A térségben lévő kistelepülések megőrzése érdekében, azok lakosságát megtartó közszolgáltatások összehangolt fejlesztésének előmozdítása. A településfejlesztési célok megvalósításához szükséges pénzügyi források megszervezéséhez (pályázatok) összehangoló, szervező és szakmai segítség megadása. A Nyugat-Balatoni térség idegenforgalmának fejlesztéséhez ? amely különös fontossággal bír a térségben, elsősorban a Balaton és a térségben lévő termálfürdők miatt ? a települési önkormányzatoknak és a térség idegenforgalmában érintett gazdasági és szakmai szervezeteknek, elsősorban szervező, összehangoló és szakmai segítség megadása. A térség és a települések természeti, környezeti és építészeti értékei megőrzésének segítése, fejlesztése és a természet- és környezetvédelmi célú törekvések segítése.

Tartalom megosztása: