Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Kispáli Ifjúsági Egyesület

A Kispáliban élő és a környékbeli fiataloknak hasznos szabadidő eltöltésének biztosítása, a fiatalok érdekképviselete. Természetjárás népszerűsítése, természetjáró túrák szervezése, lebonyolítása, támogatása. Turisztikai tevékenység folytatása. Egészséges életmódra nevelés. Bűnmegelőzési ismeretterjesztés. Más országok fiataljaival való kapcsolatteremtés. Konferenciák, vitaestek, előadások szervezése, támogatása és lebonyolítása. Diákcserék, táborok szervezése, támogatása és lebonyolítása. Kulturális, szabadidős és sportprogramok szervezése, támogatása és lebonyolítása. Hagyományőrzés és tradícióápolás. Kapcsolatteremtés és kapcsolattartás a hasonló területeken működő társszervezetekkel. Felvilágosító és megelőző propaganda folytatása a fiatalok érdekében. Minél szélesebb körben információt nyújtani a fiatalokat érintő területekről: művelődés, szabadidő eltöltése, sport, szünidős programok, alkalmi munkavállalás. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése. Környezet és természetvédelmi propaganda tevékenység folytatása, konferenciák, vitaestek és akcióprogramok szervezése.

Tartalom megosztása: