Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület

Kisvárosunkért Érdekvédelmi Egyesület

Bemutatkozás: Az egyesület, mint környezet-természet- és közrendvédelmi célú szervezet, Keszthely településen és környékén a keszthelyi járásban végzi feladatát. Célja különösen az egészséges környezethez való alaptörvényben lévő jogok érvényesítése és elősegítése az itt lő lakosok és ingatlantulajdonosok számára, az életminőség környezeti feltételeinek javítása. Keszthely település és környékének környezeti problémáiról információk beszerzése, nyilvánosságra hozatal, figyelemfelkeltés a természeti és épített környezet harmóniájának megteremtésére, az esetleges környezet környezetszennyezés megállítása, a természeti értékek megőrzése, a környezetért felelősségtudat erősítése. A balatoni vízpart és víz elő világának figyelemmel kísérése, a Balaton-part strandolás célú használatának zavartalan biztosítása körében érdekképviselet az itt élő és üdülő népessége számára, a szükséges védőterületek és védőtávolságok megtartásának figyelemmel kísérése. Törekvés a közösség jogának szabad strandhasználatra, törvény adta lehetőséggel éve a fürdőhely üzemeltetésére. A település gazdasági, társadalmi fejlődésének a környezeti követelményekkel való összehangolása, környezet veszélyeztetés és károkozás esetén intézkedés kezdeményezése hatóságoknál, szükség esetén perindítás az eltiltás és intézkedés végett. Az egyesület a környezet- természet- környezetvédelemről, valamint a Balaton-törvény jogszabályi rendelkezéseinek betartását kíséri figyelemmel a településen és környékén. Ennek érdekében véleményezési jogot gyakorol a keszthelyi önkormányzat Keszthely település és környékét érintő helyi településfejlesztési koncepciók kialakításánál, a területrendezési és településszerkezeti tervek elkészítése során, a környezettel kapcsolatos önkormányzati jogszabályok tervezeténél, a környezeti vizsgálatra kötelezett terv és program tervezeteknél, a közrendet, bűnmegelőzést szolgáló helyi rendelet tervezeteknél, valamint a Keszthely városában lévő strandokkal kapcsolatos önkormányzati határozatok és intézkedések során. Az egyesület céljai és feladatainak ellátása körében kapcsolatot tart az állami intézményekkel, szükség esetén azokhoz észrevételeket, indítványokat tesz. Mindezen tevékenységgel az egyesület Keszthely település a környéke építéseszi, környezeti, természeti értékeinek, valamint közrendjének megőrzését, korszerű és esztétikus fejlesztését, köztisztaságát, közegészségügyének védelmét, a Balatonhoz való jog érvényesülését kívánja szolgálni, a lakosság és az ingatlantulajdonosok érdekében. Az egyesület célja továbbá, hogy a jogsérelmet elszenvedett vagy folyamatosan elszenvedő keszthelyi polgárok felvilágosítása, segítése, díjtalan jogi tanácsadás bevezetése a fogyasztóvédelem és a közigazgatás területén, az egyesületet támogató jogszabályok bevonásával. Költség és időigényes peres eljárások kiküszöbölésére, vitás ügyek bíróságon kívüli rendezése érdekében, közvetítői ? békebírói ? beavatkozások elterjesztése. Az egyesület feladatának tekinti mindazon állampolgárok érdekeinek
Székhely:8360 Keszthely, Béry B. Ádám út 1. II/4.
Fő tevékenység:Környezetvédelem
Adószám:18514429-1-20
Képviselő:Dr. Weller-Jakus Tamás
Web:-

Tartalom megosztása: